Skip to Content

Sada Infor CloudSuite nyní dostupná pro automobilový průmysl

Czech Republic – April 08, 2014, 09:50 AM

Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes oznámil Infor CloudSuite Automotive, sadu aplikací pro podniky v automobilovém průmyslu dostupnou v rámci cloudového prostředí. Toto ohlášení navazuje na nedávné oznámení nabídky Infor dostupné na Amazon Web Services (AWS). Infor CloudSuite Automotive kombinuje esteticky vyhlížející software s bohatou funkcionalitou pro automobilový průmysl, který je nabízen prostřednictvím flexibilního modelu předplatného s cílem významně snížit počáteční náklady na IT infrastrukturu. Infor CloudSuite Automotive poskytuje customizované řešení specificky nakonfigurované tak, aby splnilo unikátní potřeby automobilového průmyslu.

„Záměr společnosti Infor vybudovat kompletní cloudovou sadu aplikací pro automobilový průmysl se stejnými funkcionalitami, jako mají on-premise řešení, umožňuje odpovědět na obavy zákazníků z příliš komplikovaných implementací, na jejich obchodní požadavky a na potřeby modernizovat své IT infrastruktury – zejména v případě zákazníků využívajících program Upgrade X,“ řekl Dick Slansky, vedoucí analytik ve společnosti ARC Advisory Group.

Verze Infor CloudSuite Automotive poskytuje zákazníkům Infor větší možnosti v přístupu ke klíčovým odvětvově-specifickým aplikacím. Sada umožňuje automobilkám a jejich subdodavatelům elektronicky sdílet informace jako např. data o poptávkách, nabídkách a dodávkách. Výsledkem je zkrácení dodacích lhůt a urychlení reakce na požadavky zákazníků. Infor CloudSuite Automotive poskytuje odvětvově-specifické analýzy dodávané prostřednictvím jedinečného uživatelského rozhraní s nabídkou finančních přehledů a klíčových metrik určených pro koncové uživatele. Sada rovněž využívá middleware Infor ION®, a sociální platformu Infor Ming.le™ pro podnikovou spolupráci, jež podporuje interní a externí komunikaci mezi zákazníky, a jejich subdodavateli. Navíc podporují globální procesy a umožňují zákazníkům sledovat data v reálném čase kdykoliv a z jakékoliv lokality. Infor CloudSuite Automotive dovoluje přístup k aplikacím na dálku, což zase může zprostředkovat přístup k novým partnerům, subdodavatelům a společným podnikům.

Zákazníci Infor získají rovněž přínosy díky nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO). Infor CloudSuite Automotive po zákaznících nevyžaduje nákup fyzických serverů nebo jiného hardwaru, což zároveň eliminuje potřebu dodatečné IT podpory. Protože dodávka cloudových služeb prostřednictvím AWS je realizována v rámci měsíčního předplatného, redukuje Infor CloudSuite Automotive počáteční investice, přičemž využívá provozních nákladů místo kapitálových nákladů. Zákazníci získají rychlejší návratnost než u tradičních on-premise implementací.

„Na základě více než 80 % největších globálních automobilových subdodavatelů, kteří využívají aplikace Infor, vidíme doslova z první ruky zájem odvětví automotive o migraci do cloudu a využívání výhod, jako jsou snazší údržba a nižší celkové náklady na vlastnictví,“ řekl John Bermudez, viceprezident pro produktový management ve společnosti Infor. „Sada Infor CloudSuite dává zákazníkům příležitost zvýšit jejich návratnost investic a připojit se ke cloudu, aniž by museli obětovat odvětvově specifické funkcionality dodávané v řešení Infor.“

Infor bude podporovat své zákazníky směrem k využívání výhod platformy Amazon Web Services, která poskytuje přístup ke zdrojům kdykoliv je potřeba, on demand a s funkcionalitou automatického škálování integrované v aplikacích Infor.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.