Dab Group dokončila globální implementaci Infor 10x

Czech Republic – February 17, 2014, 08:22 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že Dab Group, globální výrobce více než 3 milionů vodních čerpadel ročně, úspěšně dokončila implementaci platformy Infor 10x společně s nasazením řešení Infor LN, Infor ION a Infor Enterprise Performance Management (EPM) na 15 lokalitách v 11 zemích. Integrovaná aplikační sada poskytuje přínosy prostřednictvím nastavení sady standardních podnikových procesů a automatizace workflow s cílem zvýšit produktivitu uživatelů. Další fází v rámci implementace platformy Infor 10x bude nasazení Infor Ming.le během roku 2014, které by mělo zlepšit procesy globální spolupráce mezi 750 uživateli firmy, a nasazení řešení Infor Expense Management (XM).

Novinky

  • Italská společnosti Dab Group expanduje na nové trhy a musí respektovat rozdílné potřeby nejrůznějších zákazníků. Dab potřebuje lépe řídit komplexní výrobní infrastrukturu s vyšší úrovní spolupráce tak, aby byly splněny požadavky zákazníků na dodací termíny.
  • Prostředí Infor Ming.le bude postupně zprovozňováno během roku 2014 a očekává se od něj dosažení lepší spolupráce a workflow, zejména v oblasti řízení výjimek. Infor Ming.le bude klíčovým uživatelským nástrojem ke sdílení, eskalování a řešení problémů bez potřeby e-mailů či telefonických hovorů.
  • Infor Ming.le bude stavět na pozitivní zkušenosti, které společnost Dab získala s novou aplikační platformou Infor, která jí umožnila zavést standardizované a automatizované podnikové postupy v rámci globálních operací. K identifikaci potenciálních úzkých míst byl vytvořen vylepšený procesní dashboard, který využívá kombinované podpory řešení Infor LN a integrační platformy Infor ION. To umožilo zlepšit způsob, jakým Dab řídí, zpracovává a sleduje své objednávky, přičemž monitoruje cenové odchylky tak, aby zajistil konzistentní výrobní operace.
  • Ve finanční oblasti bylo eliminováno mnoho manuálních procesů včetně e-mailových konverzací či telefonních hovorů souvisejících s fakturováním. Nyní může být všech 60 000 faktur ročně zpracováváno automaticky s využitím nového systému a s minimálními zásahy.
  • V roce 2014 bude Dab pokračovat ve svém záměru využívat stále více cloudových služeb. Všech 750 uživatelů má již přístup do jednotného, on-premise úložiště ERP dat umístěného v centrále v italské Padově. Během roku 2014 budou tato data zálohována do cloudu pro případ nutnosti jejich obnovení po případné havárii. Dab rovněž do cloudu přesune řízení a sdílení dokumentů. Společnosti očekává, že do roku 2016 budou všechny její systémy v cloudu.

Komentář Dab Group
„Po velmi intenzivním roce 2013 jsme mohli oslavit nasazení inovačního programu postaveného především na produktech Infor. Odstavili jsme naše staré systémy na platformě AS/400 a nyní jsme schopni řídit všechny detaily nadnárodního a velmi komplexního výrobního byznysu,“ řekl Enrico Pana, IT manažer skupiny Dab Group. „Platforma ION již podporuje naše podnikání díky dobře nastavenému workflow a eliminací aktivit, které nepřinášejí hodnotu. Ale nechceme zůstat stát na jednom místě. Nyní se chystáme uvést Infor Ming.le, protože v něm v kombinaci s mobilitou spatřujeme ideální prostředí pro oblast řízení výjimek - aniž by bylo potřeba při řešení problémů posílat e-maily či telefonovat. S Infor Ming.le je každý uživatel dostupný na jedno kliknutí a dokážeme tak kdekoliv na světě pracovat efektivněji směrem k cíli, kterým je spokojený zákazník.

Komentář Infor
„Implementace v 10 zemích během roku 2013 skončila velkým úspěchem,“ řekl Mark Humphlett, ředitel segmentu průmyslové výroby ve společnosti Infor. „Strategie společnosti Infor v oblasti potřeby minimálních úprav softwaru kombinovaná s odvětvově-specifickou funkcionalitou dostupnou ve standardní verzi je klíčová pro úspěch takovéhoto projektu. Dab Group se v mnoha případech ukázala na špici v oblasti využívání mnoha funkcionalit a možností v rámci řešení Infor LN, ION a nyní také Infor Ming.le. Těšíme se na spolupráci s nimi i v příštích měsících, kdy budeme řešit spolupráci mezi zaměstnanci a partnery v dodavatelském řetězci.“

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.