Skip to Content

Infor uvádí nejvýznamnější verzi Infor EAM za poslední desetiletí

Czech Republic – January 20, 2014, 00:00 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila řešení Infor Enterprise Asset Management (EAM) Enterprise Edition ve verzi 11.0, která více podporuje procesy spolupráce a inovace. Nejnovější verze je specificky navržena proto, aby poskytla vyšší uživatelskou hodnotu. Upgrade na novou verzi nabídne uživatelům lepší technologii a možnost realizovat správná rozhodnutí v reálném čase. Infor EAM verze 11 obsahuje horizontální organizační strukturu a poskytuje lepší způsob integrace lidí, majetku a procesů s cílem dosažení vyšší transparentnosti a hodnoty.

Klíčové inovace zahrnují moderní uživatelské rozhraní, lepší mobilitu a analytické funkcionality, možnost upgradování bez přerušení provozu a vylepšený modul provozní bezpečnosti. Infor EAM verze 11 zahrnuje nejnovější technologické inovace platformy Infor 10x a širokou podporu prostředí Infor Ming.le. Hlavní motorem vývoje verze Infor EAM 11 byly výzvy spojené s řízením majetku.

Komentář JBT Aerotech
„S řešením Infor EAM verze 11 již nejsou naši uživatelé limitováni pracovat svými stolními počítači, Windows systémy či specifickými webovými prohlížeči. Místo toho mají přístup k datům v našich systémech kdykoliv a ze širokého spektra zařízení a prohlížečů,“ řekl Stephen Tatton, ředitel podnikových systémů a nových technologií ve společnosti JBT Aerotech. „Infor nám poskytl sadu EAM nástrojů, které vyhovují našim potřebám a pomáhají nám ušetřit čas a peníze.“

Klíčové inovace zahrnují:

  • Estetická hodnota – Nejnovější verze vzala za svůj nejdůležitější úkol uživatelskou přívětivost prostřednictvím podpory nejrůznějších internetových prohlížečů. Mezi podporovanými browsery je Microsoft Internet Explorer verze 10, Safari a Google Chrome. Řešení rovněž splnilo požadavky uživatelů na možnost spouštět aplikace na webovém klientovi s HTML 5. To přináší výhody otevřeného rozhraní pro aplikace, které je potřeba implementovat, a přitom stabilizuje aplikační platformu. Tento moderní přístup poskytuje přístup k HD videím, rychlejšímu zadávání dat do systému a lepším informačním odběrům, a tak zlepšuje celkovou produktivitu uživatelů.
  • Upgradování za plného provozu – Infor EAM 11 nabízí možnost upgradování systému bez nutnosti jeho odstavení a za plné práce uživatelů. Ve většině případů aplikace běží dál, nepřerušovaně bez ohledu na prováděnou aktualizaci řešení či databáze, změnu operačního systému, migrace aplikace z podnikového umístění do cloudu či archivování velkých objemů dat. Vše je navrženo tak, aby si uživatelé nepovšimli probíhající aktualizace do doby, než je dokončena a než se projeví její efekt.
  • Vylepšený modul řízení bezpečnosti – Infor EAM 11 obsahuje modul řízení bezpečnosti, který identifikuje potenciálně nebezpečné situace, materiály a aktivity. Řešení nabízí metody řízení práce uživatelů s riziky s cílem chránit pracovníky a životní prostředí. Modul využívá tří pilířů: bezpečnostních štítků, procedur LOTO (lockout/tagout) a povolení k údržbě podnikového majetku. Bezpečnostní štítky dovolují uživatelům předdefinovat rizika a preventivní opatření, LOTO procesy jsou využívány ke správnému odstavení a zajištění nebezpečných zařízení, a procesy povolení zvyšují kontrolu nad celkovou správou zařízení.
  • Konfigurace nového zařízení – Infor EAM 11 také zavádí funkcionalitu Equioment Configuration, která obsahuje dvě funkce: konfigurace zařízení a výroba zařízení. Tato inovace umožňuje uživatelům definovat, jak bude nové zařízení vypadat včetně jeho vybavení, pozice a systému. Po úspěšné konfiguraci může uživatel iniciovat proces výroby a vytvořit strukturu zařízení. Tento proces je nejen uživatelsky přívětivý, ale také přesnější a časově úspornější.
  • Kontrolní seznamy – Nejnovější verze Infor EAM obsahuje funkci kontrolních seznamů, která poskytuje vysokou úroveň detailů v oblasti identifikace jednotlivých kroků údržby, které je třeba projít. Funkce pomáhá řešit problémy spojené se sběrem dat a nyní uživatelům nabízí možnost rozdělení úkolů do jednotlivých kroků k lepšímu řízení jednotlivých procesů. To poskytuje lepší přehled o procesech každodenní správy podnikového majetku.
  • Mobilita & Business Intelligence – Řešení zahrnuje Infor EAM Analytics, aplikaci, která maximalizuje přínosy z business intelligence a vizualizace dat. Ve spojení s Infor EAM Mobile, inovativní aplikací pro Apple iPad, nabízí řešení komplexní a flexibilní přístup využívání agregovaných informací. Kombinace těchto aplikací poskytuje harmonizovaná data pro řízení podnikových procesů.
  • Podmínky údržby součástek – Mnoho odvětví provádí údržbu nejrůznějších součástí za různých podmínek. Dopravní odvětví se například koncentruje na pneumatiky, petrochemické společnosti na potrubí a další odvětví mají pro údržbu součástek různě definované podmínky. Rozšířené funkcionality pro Infor EAM verze 11 poskytuje uživatelům mnohem více možností k zahrnutí nejrůznějších podmínek do svých podnikových procesů – jak v kanceláři, tak v terénu.

Komentář Advisory Group
„Dramatické výhody v oblasti uživatelské přívětivosti v řešení Infor EAM verze 11 poskytly vyšší produktivitu a efektivitu všem uživatelům, kteří mají na starosti plánování a realizaci údržby. To se projevuje ve vyšší provozní efektivitě, spolehlivosti a nižších nákladech,“ řekl Ralp Rio, ředitel průzkumu trhu analytické skupiny ARC Advisory Group. „Tato verze jasně prokazuje přínos týmu aplikačních designérů, zpětné vazby od uživatelů a technologie HTML 5.“

Komentář Infor
„Infor EAM verze 11 je určen k tomu, aby změnil způsob, jakým naši zákazníci pracují, a to s využitím funkcionality Infor 10x – včetně uživatelského prostředí ve stylu Small Office/Home Office, mobilních technologií a spolupráce sociálních sítí prostřednictvím platformy Infor Ming.le,“ řekl Kevin Price, produktový ředitel divize Infor EAM. „Řešení, které bylo přepracováno s myšlenkou na uživatele, pomáhá podnikům lépe sladit procesy správy majetku s obchodními cíli a poskytnout zaměstnancům systém, který je funkční a zároveň esteticky na úrovni.“

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.