Skip to Content

Infor uvádí řešení Advanced Scheduling 5.5 pro optimalizaci výroby

Czech Republic – July 25, 2013, 09:00 AM

Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámil uvedení verze systému Infor Advanced Scheduling 5.5, který umožňuje optimalizaci plánování výroby voblastech procesní a komplexní výroby. Infor Advanced Scheduling 5.5 uživatelům nabízí přesnou, odvětvově specifickou funkcionalitu určenou pro procesní výrobní podniky, jako jsou mlékárny, pivovary a výrobci nápojů, ke zlepšení logistiky tekutých materiálů.

Součástí softwaru Infor Advanced Scheduling 5.5 jsou funkce navržené zvláště pro řízení procesů k redistribuci – napouštění a vypouštění z nádrží u vzájemně se překrývajících dávek.

Novinky

 • Lepší rozvrhování – Kromě funkčních inovací, jakými jsou například magnetické dávková ní a simulace stavu zásob ke zlepšení procesů plánování, přináší tato verze i lepší uživatelské prostředí díky novému vzhledu. Minimalizací zbytečných interakcí v plánovacích procesech pomáhá tato verze plánovat v kratším čase a novým uživatelům dává možnost naučit se s aplikací pracovat rychle.
 • Lepší údržba metodou „cleaning in place" (CIP) – Výrobci mohou nyní automaticky naplánovat procesy čištění metodou CIP na základě definovaného množství nebo podle stanoveného rozvrhu. Přesné modelování CIP pomáhá zlepšovat kvalitu plánování a předcházet tak případnému výpadku výroby.
 • Řazení malých dávek – Nová verze poskytuje jedinečnou funkci poskytující uživatelům nástroje pro řízení výrobních aktivit, které jsou považovány za „příliš malé“ pro interakci s Ganttovým diagramem. Nástroje v tomto pracovním prostředí využívají funkci „drag & drop", takže výrobu s kratším trváním lze snadno naplánovat v tabulkovém formátu. To umožňuje jednodušší a rychlejší plánování kratších výrobních činností.
 • Převodní matice a pravidla – V této verzi mohou výrobci spočítat nevýrobní čas a náklady na základě výrobních atributů. Rozložení nevýrobního času na ty nejzákladnější elementy pomáhá zlepšit přesnost časových kalkulací a umožňuje dosáhnout vyšší efektivity.
 • Redistribuce toku v zásobnících – Nově jsou obsaženy také komponenty, které jsou navrženy zvláště pro řízení procesů k redistribuci množství tekutin – napouštění a vypouštění ze zásobníků u vzájemně se překrývajících dílčích dávek.
 • Optimalizace nákladů – S novou verzí mohou výrobci optimalizovat svá rozhodnutí při plánování, jako je přidělování zdrojů a sekvenční zpracování, jak z hlediska nákladů tak času. Minimalizací finančně náročných nevýrobních činností je tak možné snížit celkové výrobní náklady.

Komentář Infor

„Verze Infor Advanced Scheduling 5.5 pomáhá zkrátit dobu plánování a redukovat počet případů výpadků výroby díky tomu, že proces plánování je nyní přesnější a efektivnější,“ uvedl John Bermudez, viceprezident pro produktový management ve společnosti Infor. „Integrované, odvětvově-specifické funkcionality pomáhají procesním výrobcům lépe využívat své prostředky, díky čemuž mohou snižovat náklady a sladit výrobu s poptávkou.“

Další zdroje

Poznámka: pro přístup k online obsahu může být požadována registrace

O společnosti Infor

Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

 • 19 z 20 největších leteckých výrobců
 • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu
 • 10 největších farmaceutických společností
 • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů
 • 23 z 50 největších amerických nemocnic
 • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
 • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
 • 5 z 10 největších pivovarů


Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.