Skip to Content

Infor uvádí důležitou verzi řešení Infor LN

Czech Republic – September 05, 2013, 09:00 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila novou verzi podnikového softwaru Infor LN, která obsahuje integrovanou technologii podnikových sociálních sítí. Nejnovější verze je postavena na platformě Infor 10x, která obsahuje širokou podporu sociálního prostředí pro spolupráci Infor Ming.le™. Infor LN nyní uživatelům umožňuje se zaměřit na své mikrovertikální výzvy a interagovat rychleji a smysluplněji s pomocí nového, efektivnějšího způsobu řešení úkolů.

Nejnovější verze Infor LN 10.3 nabízí řadu inovací navržených s cílem zlepšit práci uživatelů. Díky spojení moderních sociálních technologií a většího důrazu na potřeby jednotlivých odvětví mohou zákazníci benefitovat ze spolupráce na celopodnikové úrovni a ze zjednodušených podnikových procesů. Spolupracující nástroje v rámci Infor LN podporují vyšší provozní efektivitu a redukují celkové náklady na vlastnictví.

Novinky

 • Širší podniková spolupráce – Nejnovější verze Infor LN integruje Infor Ming.le™, platformu posilující spolupráci prostřednictvím podnikových sociálních sítí. Uživatelé Infor LN mohou nyní spolupracovat, sdílet obsah a sledovat důležité zákazníky, objednávky či aktivity v rámci jednotného uživatelského prostředí. To vytváří novou úroveň komunikace a efektivity s pomocí sjednocení procesů, lidí a událostí.
 • Silnější zaměření na mikrovertikály – Nová verze obsahuje více než 160 vylepšení, která jsou specifická pro různá odvětví a geografické oblasti. Navíc nabízí novou úroveň řízení aktiv a nákladů pro společnosti, které potřebují pokročilé projektové řízení. Aplikace také poskytuje funkčnosti v oblasti řízení kvality a financí a pokročilé řízení produkce pro automobilové subdodavatele. Nové funkce kontroly nákladů pro záruční a reklamační řízení zlepšuje transparentnost umožňující minimalizovat ztráty z reklamací a přitom maximalizovat úroveň zákaznických služeb.
 • Snadná integrace – Infor LN nyní využívá technologii Infor 10x umožňující zjednodušit integraci a získat pokročilou business intelligence s řešením Infor Business Vault.
 • Technologické inovace v samotném jádru řešení – Nejnovější verze Infor LN přesouvá technologické sessions od Java Swing k novému HTML 5. Kromě toho obsahuje také nové autorizační reporty pro dynamické podnikové modelování (DEM), které zvyšují účinnost řízení podnikových procesů a výkonnost procesů upgradování. Nový Infor LN také obsahuje vylepšení v oblasti podpory komprese, paralelního zpracování dat a podporu vícejazyčných dat.

Komentář BAE Systems

Od svého ERP systému očekáváme, že nám pomůže dosáhnout stanovených cílů a redukovat počet aplikací směrem k jednoduššímu řízení procesů podporujících naše každodenní aktivity,“ řekl John Booth, vedoucí projektu v BAE Systems. „Infor LN a další aplikace této sady nám poskytují flexibilní přístup ke klíčovým funkcionalitám, které pomáhají zvyšovat efektivitu a dosažitelnost cílů našeho podnikání."

Komentář Infor

„Naši zákazníci se snaží během vývoje a výroby produktů dospět ke kvalitnějším procesům a nejnovější verze Infor LN vychází těmto požadavkům vstříc vytvořením jedinečné sady nástrojů spojujících rychlost, taktické řízení a inteligentní sociální spolupráci v celém výrobním cyklu,“ řekl Edward Talerico, ředitel průmyslové divize ve společnosti Infor. „S platformou Infor 10x jsou naši zákazníci připraveni na další rozvoj a přesně cílené investice postavené na aktuálních specifických potřebách svých odvětví a podnikatelských výzvách."

Další zdroje
Poznámka: pro přístup k online obsahu může být požadována registrace

O společnosti Infor
Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

   • 19 z 20 největších leteckých výrobců
   • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu
   • 10 největších farmaceutických společností
   • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů
   • 23 z 50 největších amerických nemocnic
   • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
   • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
   • 5 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.