Skip to Content

Infor uvádí Implementation Accelerator pro distribuční společnosti

Czech Republic – December 16, 2013, 07:30 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila dostupnost Infor Implementation Accelerator for Infor M3, který pomůže organizacím implementovat integrovaná řešení rychleji díky standardizovaným odvětvovým konfiguracím. Implementační akcelerátory jsou soubor přednastavených odvětvových řešení postavených na nejnovější verzi aplikačních sad společnosti Infor, které jsou určeny k zavedení klíčových odvětvových procesů, zkrácení implementačních časů, omezení nákladů a rizik, a k dodávkám specifických mikrovertikálních funkcionalit dostupných jak prostřednictvím cloudu tak on-premise řešení.

Implementační akcelerátor pro řešení Infor M3 pro distribuční společnosti splňuje jedinečné potřeby podniků, které pracují ve vysoce dynamickém prostředí s důrazem na zákaznické služby. Toto řešení je ušito na míru typického distributora pracujícího buď v byu-hold-sell modelu nebo v hybridním sell-source-ship modelu. Infor M3 je centralizované řešení podporující nadnárodní, vícejazyčné a více-měnové procesy s dostatečnou flexibilitou s ohledem na měnící se obchodní potřeby. Poskytuje potřebnou pružnost v oblasti řízení komplexních prostředí ve smíšeném módu a hlubokou, odvětvově-specifickou funkcionalitu.

Přednastavené odvětvové procesy poskytují bezprostřednější příležitosti pro zlepšení podnikání s cílem pomoci organizacím dosáhnout rychlejší návratnosti investic. Prostřednictvím využití implementačního akcelerátoru mohou být implementace méně nákladné, s nižším rizikem a s rychlejšími přínosy.

Chceme, aby naši zákazníci byli úspěšní – ale k tomu potřebují mít technologii, která nabízí okamžité přínosy v oblasti podnikových procesů a rychlou návratnost investice,“ řekl Andy Berry, ředitel divize distribučních řešení ve společnosti Infor. „Tyto implementační akcelerátory poskytují našim zákazníkům správné nástroje pro podporu jejich podnikání, ale také se dokáží vyvíjet a být flexibilní dle aktuálních obchodních potřeb.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.