Skip to Content

Infor ohlásil akvizici společnosti PeopleAnswers

Czech Republic – January 08, 2014, 10:49 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila akvizici PeopleAnswers, vedoucí firmu v oblasti prediktivních analýz lidských zdrojů.

Cloudová HR platforma společnosti PeopleAnswers přidává do řízení lidských zdrojů analytickou vrstvu, která byla vyvinuta týmem se specializací na behaviorální vědy. Jedinečná cloudová služba analyzuje 39 charakterových rysů kandidáta a na základě toho vyhodnotí jeho způsobilost. Zákazníci jako Audi, Foot Locker, Gold’s Gym, Hertz, Neiman Marcus a The Cheescake Factory mohou díky cloudové platformě PeopleAnswers měřit nejrůznější obchodní faktory, zlepšovat zákaznické služby a zvyšovat obrat s využitím kvalifikovanějších pracovníků.

Podle průzkumu společnosti je 46 % všech nových pracovníků vybráno špatně a 89 % z nich neuspěje z důvodu jejich přístupu. Pouze pracovní dovednosti kandidáta nejsou vždy zárukou úspěšného náboru nového pracovníka.

Experti společnosti People Answers investovali do konceptu Big Data a jejich data potvrdila, že pro výkonnost kandidáta je mnohem relevantnějších 39 jiných atributů. Tyto atributy zahrnují ambice, disciplínu, energii, respekt k autoritám, pozornost k detailům, pružnost, svědomitost a empatii. PeopleAnswers spravuje statisticky významné a ucelené portfolio online interview získávaných přibližně od 20 milionů kandidátů ročně z nejrůznějších odvětví, pracovních rolí a geografií, na základě kterých měří 39 výkonnostních atributů a vytvářejí DNA profily. Tyto atributy mají různou váhu podle pracovních rolí.

Akvizice firmy PeopleAnswers posílí sadu Infor HCM na pozici uznávaného lídra na trhu, která bude jednou z prvních sad HCM aplikací umožňující využívat reálných slov v rámci Big Data a získávat výsledky, které lze měřit. Prodejny velkého maloobchodního řetězce využívající platformy PeopleAnswers mají například o 30 % vyšší obrat a nižší obrátkovost zboží než prodejny ostatních řetězců. Tento retailový řetězec nyní standardizuje své HR procesy na platformě PeopleAnswers a centralizuje procesy náboru nových zaměstnanců. Jedinečný přístup PeopleAnswers s využitím behaviorálních věd umožňuje dosáhnout výsledků v tradičním prostředí „měkkých“ dat, když integruje výkonnostní metriky s klíčovými vzorci chování klíčových zaměstnanců obsaženými ve výkonnostních a DNA profilech, a tak umožňuje podnikům najímat, odměňovat a povyšovat své nejlepší pracovníky.

„Hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí každého manažera, ale tato rozhodnutí jsou často nejistá a realizují se na základě nedostatku dat. PeopleAnswers jsou průkopníkem konceptu Big Data v oblasti lidských zdrojů a behaviorálních věd, přičemž dodávají na trh patentovaný, cloudový produkt dostupný v 16 jazycích, jež se stal jakýmsi „zlatým standardem“ náborových postupů,“ řekl Charles Phillips, CEO společnosti Infor. „Prostřednictvím této akvizice nejenže rozšíříme nabídku našich HR řešení, ale také získáme tým specializovaných pracovníků, kteří nám pomohou se posunout dále – od jednoduše automatizovaných procesů směrem ke konceptu Big Data a klíčovým inovacím v oblasti řízení lidských zdrojů.“

„PeopleAnswers a Infor pomáhají ve formování naší společnosti směrem k podniku se špičkovými lidskými zdroji,“ řekla Angie Mannino, senior viceprezidentka pro oblast lidských zdrojů ve společnosti Inova Health System. „Kombinace obou společností s inovativním přístupem k řízení lidských zdrojů nám umožní sdílet a propojovat informace rychleji a snáze a poskytne potenciál většího úspěchu do budoucna.“

PeopleAnswers zažívá nepřetržitý dynamický růst po 41 čtvrtletí za sebou, za poslední tři roky její obrat každoročně vzrostl v průměru o 32 %. Podle analytické firmy IDC Research se očekává, že globální trh s HCM řešeními poroste každoročně o 8 % na hodnotu 13,5 miliardy dolarů v roce 2017, protože podniky hledají způsoby jak vyměnit své zastaralé HR systémy za nejnovější technologie.

Finanční podmínky akvizice nebyly zveřejněny.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.