Skip to Content

Sada Infor CloudSuite nyní dostupná pro letecký a armádní průmysl

Czech Republic – April 10, 2014, 06:32 AM

Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes oznámil Infor CloudSuite Aerospace & Defense, sadu aplikací pro podniky v leteckém a armádním průmyslu dostupnou v rámci cloudového prostředí. Infor CloudSuite A&D je postaven na cloudové nabídce Infor dostupné na Amazon Web Services (AWS), přičemž kombinuje esteticky vyhlížející software s bohatou funkcionalitou pro výrobní odvětví. Díky flexibilnímu modelu předplatného umožňujícímu významně snížit počáteční náklady na IT infrastrukturu poskytuje Infor CloudSuite A&D specificky nastavenou funkcionalitu, která dokáže splnit jedinečné potřeby leteckého a armádního odvětví.

Verze Infor CloudSuite A&D poskytuje zákazníkům Infor větší možnosti v přístupu ke klíčovým odvětvově-specifickým aplikacím. Sada umožňuje významně snížit kapitálové investice do IT díky elektronické spolupráci napříč dodavatelským řetězcem v reálném čase. Infor CloudSuite A&D nabízí větší flexibilitu, lepší výrobní funkcionality a finanční řízení s nižšími náklady na implementaci a údržbu.

Infor CloudSuite A&D rovněž poskytuje odvětvově-specifické analýzy dodávané koncovým uživatelům prostřednictvím unikátního uživatelského rozhraní, jež obsahují kritická data a klíčové metriky. Sada rovněž využívá integrační middleware Infor ION®, a sociální platformu Infor Ming.le™ pro podnikovou spolupráci, jež podporuje interní a externí komunikaci mezi zákazníky, a jejich dodavateli. Tato vylepšení podporují globální procesy a umožňují zákazníkům sledovat data v reálném čase kdykoliv a z jakékoliv lokality. Infor CloudSuite A&D dovoluje přístup k aplikacím na dálku, což zase může zprostředkovat přístup k novým partnerům, dodavatelům a společným podnikům.

Zákazníci Infor získají rovněž přínosy díky rychlejší návratnosti investic (ROI) nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO), protože dodávka cloudových služeb prostřednictvím AWS je realizována v rámci měsíčního předplatného. Není potřeba pořizovat fyzické servery nebo jiný hardware, což zároveň eliminuje potřebu dodatečné IT podpory. Tento model využívá provozních nákladů místo kapitálových nákladů potřebných u tradičních on-premise implementací.

„Výrobci z odvětví leteckého a armádního průmyslu neustále hledají nové způsoby jak redukovat režijní náklady,“ řekl Edward Talerico, ředitel divize Aerospace & Defense ve společnosti Infor. „Služba Infor CloudSuite A&D jim dává možnost řídit své technologie v cloudu bez potřeby vysokých kapitálových výdajů umožňující jim realizovat jak okamžité tak budoucí úspory a přitom zachovat flexibilitu.“

Infor bude podporovat své zákazníky směrem k využívání výhod platformy Amazon Web Services, která poskytuje přístup ke zdrojům kdykoliv je potřeba, on demand a s funkcionalitou automatického škálování integrované v aplikacích Infor.

Další zdroje

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.