Skip to Content

Sanborn bude využívat řešení Infor k zefektivnění výroby

Czech Republic – October 01, 2013, 09:00 AM

Společnost Infor přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že Sanborn a.s., přední česká strojírenská společnost, bude implementovat řešení Infor SyteLine s cílem zefektivnit své výrobní procesy. Řešení nasadí firma ITeuro, implementační partner Infor na českém trhu. Řešení by mělo být uvedeno do provozu v prvním čtvrtletí roku 2014.

Infor SyteLine pokryje veškeré standardní procesy v rámci podniku, včetně ekonomických, výrobních a logistických procesů. Zákazník od řešení Infor SyteLine očekává zprůhlednění výroby, lepší vytížení výrobních kapacit, zpřesnění termínů dodávek a efektivní řízení dokumentace – a v konečném důsledku také zvýšení spokojenosti zákazníků.

Jedním z

důvodů pro nasazení nového systému bylo ukončení podpory ze strany dodavatele původního řešení. Systém navíc nedostačoval aktuální nárokům na plánování výroby, především z pohledu rozmanitosti výrobního sortimentu a plánování zdrojů a kapacit.

Sanborn vyrábí velké i malé díly ve velkých i malých sériích, výrobu na sklad i na zakázku, provozuje

servisní činnost atd. Všechny vyráběné produkty potřebují podrobnou dokumentaci, která je často velmi obsáhlá. Doposud výrobce řešil tyto výzvy zpravidla operativním řízením a improvizacemi.

„Naše výroba se vyznačuje značnou různorodostí, a proto jsme hledali systém schopný řídit naše výrobní procesy,“ řekl Silvestr Dvořák, vedoucí výpočetního střediska ve společnosti Sanborn.

„Hlavní kritériem na nové řešení bylo, aby šlo o celopodnikový systém s integrovaným řízením výroby. Řešení Infor SyteLine jako jediné splnilo všechny naše požadavky.“

„V České republice je nyní mnoho malých a středně velkých strojírenských společností, které cítí

zvyšující se tlaky na rychlejší a přesnější dodávky,“ řekla Monika Vitásková, Channel Manager společnosti Infor v České republice. „Společnost Sanborn se rozhodla těmto výzvám řešit nasazením osvědčeného řešení pro diskrétní výrobu Infor SyteLine s podporu zkušeného partnera ITeuro.“

O společnosti Sanborn

Sanborn je

česká strojírenská společnost se sídlem ve Velkém Meziříčí, která se zaměřuje na dodávky do energetického, petrochemického a dopravního odvětví po celém světě. Sanborn se zabývá především strojním obráběním a výrobou spojovacího materiálu pro náročná prostředí (vysoké teploty, tlaky, chemická prostředí), renovací kompozicových ložisek a opravami a renovacemi parních, plynových a vodních turbín avýrobou ultrafiltračních zařízení. Firma zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců a její roční obrat se pohybuje okolo 300 milionů korun. O společnosti Infor

Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

  • 19 z 20 největších leteckých výrobců
  • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu
  • 10 největších farmaceutických společností
  • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů
  • 23 z 50 největších amerických nemocnic
  • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
  • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
  • 5 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.