Infor uvádí nejdůležitější verzi řešení Infor SyteLine za posledních šest let

Czech Republic – November 27, 2013, 03:40 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila Infor Syteline 9.00, klíčovou verzi své ERP aplikace využívané na více než 5 000 zákaznických lokalitách po celém světě. Infor SyteLine obsahuje poslední technologické inovace platformy Infor 10x a širokou podporu prostředí Infor Ming.le™, Infor ION and Infor Business Intelligence (BI). Ve verzi 9.00 Infor SyteLine obsahuje špičkové finanční funkcionality, flexibilní možnosti pro výrobu na více místech, variabilní možnosti nasazení včetně on-premise implementace, cloudu nebo hybridního řešení, a výkonný systém pokročilého plánování (APS).

Infor SyteLine ve verzi 9.00 byl inovován speciálně pro potřeby výrobců vyšší produktivity, shody s regulatornímí předpisy a poskytování manažerského reportování. Aplikace umožňuje zákazníkům z odvětví automobilové, strojírenské, high-tech, a diskrétní průmyslové výroby monitorovat poptávku, plánovat dodávky a sledovat zdroje v rámci dodavatelského řetězce. Infor SyteLine i nadále obsahuje rozmanité výrobní a distribuční funkcionality a poskytuje specifické mikro-vertikální funkce.

Hlavní novinky ve verzi 9.00 zahrnují:

  • Databázová funkcionalita z jednoho nebo více umístění – Infor SyteLine 9.00 nabízí různé implementační možnosti k tomu, jak a kam umístit a ukládat podniková data. SyteLine umožňuje ukládat data v jednotné databázi nebo může rozdělit data do různých databází podle potřeby tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu IT prostředí a požadavkům. To zákazníkům poskytuje možnost volit přístup ušitý na míru jejich specifickým potřebám. Rovněž byly přidány další funkcionality, tak aby podniky mohly lépe definovat produktové zdroje, zobrazovat kritická data z různých lokalit a získávat přínosy ze zjednodušené údržby dat.
  • Zavedení cloudové verze – Infor SyteLine obsahuje vylepšenou podporu pro vývoj a nasazení cloudového řešení. Nové funkcionality jako Data Maintenance Wizard umožňuje uživatelům rychle vyvíjet nové datové struktury a aplikační formuláře. Infor SyteLine nabízí dostatečnou pružnost při zavádění řešení a jednoduché možnosti aplikačního rozšíření. To přináší výhody zejména menším společnostem, které chtějí rychle nastartovat své podnikání. Nyní tak mohou učinit, aniž by musely využívat současných rigidních cloudových ERP systémů od konkurenčních dodavatelů. Uživatelé mohou navíc využít výhod nízkých celkových nákladů na vlastnictví díky eliminaci nákladů na drahý hardware a další technickou podporu.
  • Inovované metriky pro shodu s předpisy – Infor SyteLine nabízí uživatelsky definované programy pro shodu s předpisy dovolující uživatelům sledovat a reportovat v souladu s nejrůznějšími regulatorními opatřeními. Vylepšená podpora této oblasti pomáhá uživatelům snáze řídit a zabezpečovat nejrůznější požadavky na regulatorní metriky.
  • Vylepšené finanční řízení – Řešení umožňuje vícenásobná finanční nastavení účetních knih, stejně jako možnost vést oddělené roční a fiskální periody a finanční kalendáře s různým koncem finančního roku. To je výhodou pro podniky, které řídí své finanční potřeby způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich obchodnímu modelu.
  • Zaváděcí ceny a rabaty – Nová verze Infor Syteline dovoluje uživatelům definovat zaváděcí ceny a rabaty. To organizacím umožňuje nabízet svým zákazníkům pobídky s cílem lépe se odlišit od konkurence.
  • Přirážky – Infor SyteLine nyní umožňuje uživatelům brát v úvahu fluktuaci komoditních cen a přirážekv rámci jakéhokoliv objemu zákaznických služeb a objednávek od dodavatelů. Porovnání skutečných a ceníkových cen během nákupu či prodeje daných položek pomáhá uživatelům měřit rozdíly a rychle zavádět příslušná opatření.

Komentář Bombardier Aerospace
“Na rozdíl od konkurence, která každým rokem pouze vylepšuje stejný produkt Infor ukazuje, že je inovátorem schopným uvádět jak nové aplikace postavené na nejnovějších technologiích, tak je integrovat do řešení SyteLine a vylepšovat samotné řešení SyteLine,“ řekl Dean Giberson, vedoucí systémový analytik ve společnosti Bombardier Aerospace. “Infor poskytuje uživatelům ty nejlepší nástroje jako SyteLine, ION a Infor Ming.le umožňující řešit problémy bez potřeby úprav prostřednictvím nejrůznějších záplat a upgradů.”

Komentář Nucleus Research
“Za posledních 18 měsíců Infor prokázal schopnost přetavit své investice do funkčního cloudového řešení a uživatelského prostředí, které vytváří z ERP aplikace přesvědčivé prostředí pro existující a nové zákazníky,“ řekla Rebecca Wettemann, viceprezidentka společnosti Nucleus Research. „Nová verze řešení Infor SyteLine je velký krok kupředu v oblasti využitelnosti a funkcionality, přičemž poskytuje transparentní upgradování, které je pro podnikové uživatele menší zátěží.“

Komentář Infor
“Infor SyteLine 9.00 umožňuje výrobním společnostem z nejrůznějších odvětví využít výhod spolupráce na bází podnikových sociálních sítí, analytických funkcí, integrace a mobility dostupné prostřednictvím platformy Infor 10x,“ řekl Mark Humphlett, ředitel ERP marketingu ve společnosti Infor. “S využitím podpory těchto nástrojů dostupných přímo v jádru podnikového systému mohou zákazníci společnosti Infor řešit výzvy novým způsobem a s řešením jak intuitivním tak graficky atraktivním.“

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours