Skip to Content

Infor ohlašuje program UpgradeX

Czech Republic – October 10, 2013, 05:33 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila program UpgradeX, snadnou a transparentní cestu k upgradování z on-premise aplikací na řešení Infor Business Cloud.

Na rozdíl od většiny softwarových společností, jež nabízejí jiné produkty v cloudu a jiné zase on-premise, umožňuje Infor UpgradeX zákazníkům upgradovat své existující systémy na verzi Infor10x běžící v cloudu.

Zákazníci získají okamžité přínosy díky efektivnímu uživatelskému rozhraní, hlubokým odvětvovým funkcionalitám, které nevyžadují uživatelské úpravy, a detailnějším analytickým nástrojům a snazší integraci.

Prostřednictvím programu UpgradeX budou zákazníci moci migrovat svá existující on-premise řešení na aplikační verze 10x v cloudu, přičemž redukují náklady a rizika a minimalizují odstávky systémů v důsledku implementace on-premise řešení. Infor bude navíc poskytovat správu, průběžnou a prediktivní podporu, školení, upgrady na nejnovější verzi a reportovací nástroje.

„Podniky musejí v dnešní době reagovat extrémně rychle; společnosti provozující software starý šest, osm či dokonce deset let starý ale mají problém udržet krok s konkurencí a vystavují se značným rizikům,“ řekl Stephan Scholl, prezident společnosti Infor. „Infor dnes svým zákazníkům nabízí sociální, mobilní, cloudové a analytické nástroje a nyní jsme vyvinuli program UpgradeX umožňující rychlejší fungování při s efektivnějších nákladech, od on-premise aplikací po moderní aplikace v cloudu, kde Infor rovněž zajišťuje údržbu, podporu a upgradování.“

Kromě toho cloudové aplikace obsahují detailní, mikro-vertikální funkcionality umožňující organizacím přizpůsobit systémy svým potřebám, aniž by narušily plány upgradování.

Zákazníci on-premise řešení mohou přejít na transparentní model cenově přijatelné, jednorázové platby za migraci svých dat do cloudu. Program UpgradeX je nyní dostupný pro řešení Infor LN, Infor M3, Infor Lawson, Infor SyteLine a Infor EAM.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.