Weissman Designs for Dance rychlejší a výkonnější s novou verzí řešení Infor pro oděvní odvětví

Czech Republic – June 11, 2014, 09:00 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že Weissman Designs for Dance, výrobce dodávající již přes 50 let taneční oblečení a kostýmy, úspěšně přešla na nejnovější verzi řešení Infor M3 Fashion k zefektivnění provozu, zvýšení transparentnosti a poskytování lepších zákaznických služeb. Nová verze umožní společnosti Weissman, která je uživatelem řešení Infor M3 od roku 2010, lépe monitorovat a řídit finanční procesy a procesy dodavatelského řetězce, vztahy s dodavateli a zákazníky, a výrobní, skladové a distribuční operace.

Nejnovější verze řešení Infor M3 Fashion je výkonnější z pohledu podpory procesů a my jsme byli schopni zvýšit rychlost a výkonnost každodenních operací,“ řekl Frank Buettner, provozní ředitel společnosti Weissman Desings for Dance. „Naše společnost v současnosti roste a systém Infor nám umožňuje držet krok s nárůstem byznysu, náborem nových zaměstnanců a měnícím se potřebám celé společnosti.“

Infor M3 Fashion konsoliduje informace o financích, nákupu, výrobě, dodavatelském řetězci, prodeji a distribuci do jednoho koherentního pohledu na celý provoz. Společnost Weissman je schopná snížit úroveň redundantních administrativních prací s využitím automatizace kritických podnikových procesů. Díky upgradu firma získá rovněž přínosy z využívání sady nástrojů Infor M3 pro kalkulace nákladů, které dokáží provádět simulace nákladů a cenotvorby a tak porovnávat alternativní nákladové a cenové struktury. Uživatelé mohou měnit jednotlivé elementy nákladů a cen a okamžitě zjišťovat jejich dopady na celý dodavatelský řetězec. Tyto nástroje umožňují zlepšovat efektivitu a s tím spojené úspory nákladů a ve finále zavádět lepší cenové strategie.

Jsme nyní schopni lépe spravovat zákaznické informace, a protože je software integrován s naším dodavatelským řetězcem, dokážeme svým zákazníků poskytovat realistické a spolehlivé termíny. S řešením Infor M3 Fashion jsme schopni expedovat každou zakázku včas a maximalizovat účinnost výrobního zařízení,“ řekl Brian Merli, viceprezident za informační technologie ve Weissman Designs for Dance. „V rámci Infor M3 společnost Weissmann rovněž využívá nástroje k zachycení, analýze a řízení všech finančních informací vztahujících se k podnikovým operacím, jak externím tak interním. Díky upgradu můžemeporovnávat plánované výdajové rozpočty s aktuálním stavem a plánovat další automatizaci manuálních finančních procesů s cílem zajištění podpory výrobní špičky v hlavní sezóně. Tyto výhody umožní naší společnosti dodávat zákazníkům výjimečné služby.“

Nejnovější verze Infor M3 Fashion pomáhá snížit celkové náklady na vlastnictví v organizacích využíváním nových technologií, jednodušších upgradů, nové funkcionality a nástrojů, a díky jednodušší uživatelské interakcí, a tím urychluje návratnost investic,“ řekl Robert McKee, ředitel pro odvětvové strategie ve společnosti Infor. „Řešení Infor pomáhají vybudovat konkurenční výhodu a poskytovat podporu nezbytnou ke snížení nákladů a poskytování nejlepších dostupných služeb zákazníkům.“

Pro více informací prosím navštivte: http://www.infor.com/industries/fashion/

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.