Skip to Content

Elkem standardiserer på Infor M3

Norway – May 20, 2015, 09:33 AM

Infor og Elkem har inngått en avtale om standardisering på Infor M3. ERP-applikasjonen skal støtte prosessene på åtte fabrikker i Norge og på Island, i tillegg til internasjonale kontorer. Dette vil gi konsistente forretningsprosesser, som gir en god plattform for kontinuerlig forbedring i organisasjonen.

Det er Infor-partneren iStone som har implementert Infor M3 hos Elkem. Programvaren kommer til å spille en sentral rolle i Elkems Process Improvement Programme. Programmet har et lean-rammeverk som skal øke effektiviteten på fem definerte områder i Elkems organisasjon. Gjennom å standardisere på Infor M3 vil utviklingen av forretningsprosessene skje på en samordnet og effektiv måte som gir muligheten til å få best mulig effekt av en kontinuerlig forbedringsstrategi.

- Etter hvert som vi har vokst har antallet applikasjoner også økt, sier Knut-Petter Roland, IT-direktør hos Elkem. - Dette har medført at vi ikke har kunnet få konsistente rapporter fra forretningsområdene, og dermed har det hindret oss i å se på hvilken måte endringer har hatt effekten vi var ute etter. Standardiseringen vil ikke bare være kostnadsreduserende, men det kommer også til å redusere risiko og legge til rette for endringer i fremtiden. Infor M3 har også hjulpet oss med å redusere antallet modifikasjoner. Når vi ser på fremtiden, så planlegger vi å integrere ERP enda dypere med produksjonen, og etablere en IT-plattform som gir oss en enkel og praktisk måte å levere oppgraderinger så ofte som vi har behov for det.

- Spesialiserte industriselskaper som Elkem her behov for en robust plattform for vekst, sier Einar Broch, administrerende direktør for Infor i Norge. - Standardiserte prosesser som kan redusere kostnader og risikoer er nøkkelkomponenter for strategien. Det er viktig at systemet leverer konsistent og at det er godt tilpasset de operasjonelle behovene for det spesifikke forretningsområdet.

Hold deg oppdatert


Om Infor

Infor hjelper 70.000 kunder i mer enn 200 land og territorier til å forbedre sine operasjoner, drive vekst og hurtig tilpasse seg markedsendringer. Infor tilbyr dype industrispesifikke applikasjoner og programvareløsninger, designet for hurtighet og med en innovativ brukeropplevelse som er enkel, transparent og elegant. Infor leverer fleksible distribusjonsalternativer som gir kundene frihet til å velge om de vil kjøre sin business lokalt, i nettskyen eller begge deler. For å lære mer om Infor, gå til www.infor.com.

# # #


Pressekontakt::

Einar Broch – Managing director
office: +47 66 77 20 05 | mobile: +47 930 55 678
einar.broch@infor.com | http://www.infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.