Infor slutför förvärvet av GT Nexus

Sweden – November 04, 2015, 11:00 AM

Infor, ledande leverantör av sofistikerade och branschspecifika affärsprogram för molnet, meddelar att man nu har slutfört förvärvet av GT Nexus, världens största globala molnbaserade handelsplattform. Affären värderas till 675 miljoner USD.

Förvärvet av GT Nexus innebär att Infor kan skapa den första globala handelsplattformen för molnet med helhetslösningar för kontroll och insyn i produktionen av produkter som företagen tillverkar och levererar till sina respektive marknader.

Runt 25 000 företag förlitar sig på GT Nexus, varav sex återfinns bland de tio främsta logistikföretagen och 30 globala finansiella institutioner, som sammantaget hanterar över 100 miljarder USD i varor varje år med hjälp av GT Nexus molnbaserade affärsnätverk. Bland GT Nexus kunder finns Adidas, Caterpillar, DHL, Home Depot, Levi Strauss & Co, Maersk, Pfizer, Procter & Gamble och UPS.

Infor är en av världens ledande leverantörer av affärssystem, som hjälper tillverkande företag att hantera sin produktion. Utvecklingen går mot kontraktstillverkning, vilket flyttar tillverkningen från affärssystemen hos varumärkesägarna till leverantörerna - av vilka många redan är Infor-kunder. Numera konstrueras, tillverkas och levereras en produkt ofta av flera olika företag och det krävs en gemensam molnlösning för att detta ska kunna samordnas.

GT Nexus erbjuder ett globalt orderhanteringssystem som samordnar handel via flera partner. Detaljhandeln, konfektionsindustrin och tillverkande företag kan samarbeta med sina leverantörer för att hantera och optimera transporterna till kunder, distributionscentraler och butiker, och därmed tillgodose efterfrågan. Molnet är utformat för att möjliggöra just detta samarbete.

- Tillsammans kommer Infor och GT Nexus att ge kunderna mycket god insyn i sina leveranskedjor för att de ska kunna hantera produktionen och övervaka varor i transit och i vila, säger Charles Phillips, vd för Infor. I en komplex, snabbrörlig försörjningskedja måste alla parter veta vad som har beställts, när produkten har byggts, var i kedjan den befinner sig, om ordern har ändrats och om produkten har förtullats. Specialisering och hastighet driver helt enkelt framtidens tillverkning mot molnet.

Handelsplattformen GT Nexus integreras direkt med orderhanteringssystemen hos leverantörer och köpare. Dessa köpare överför sin orderinformation via GT Nexus till leverantörer, finansiella institutioner, transportföretag och logistikföretag, där GT Nexus utgör orderhanteringssystemet för hela nätverket eftersom det hanterar orderns huvuddokumentation åt alla parter.

- Infor är ett bra hem för GT Nexus, och vi är glada över att gå samman med ett företag som har ett långt förflutet inom tillverkningsindustrin, detaljhandeln och leverantörskedjan, säger Sean Feeney, vd för GT Nexus.

Infor CloudSuite, däribland Infor CloudSuite Fashion, är en serie branschspecifika lösningar som levereras via Amazon Web Services. Infor har mer än 3 200 kunder inom konfektionsindustrin och detaljhandeln, varav många använder GT Nexus. I och med att Infor CloudSuite läggs till i nätverket GT Nexus kan företagen gå ett steg längre genom att integrera data från handel, marknadsföring och efterfrågan i stället för kompilerade prognosdata för att förbättra sin försäljning, drift och produktionsplanering.

Infor kommer också att inkludera social samverkan för ostrukturerade processer i leveranskedjan i GT Nexus via Infor Ming.le, en av de ledande sociala nätverksplattformarna för affärsprocesser. Återförsäljare och tillverkare kommer dessutom att kunna dra nytta av Infor Rhytm, Infors omnikanalsplattform för e-handel, för interaktion med och direkt orderflöde in i det kommersiella molnet.

Ökad specialisering skapar komplexare leveranskedjor, vilket kräver en sammanlänkande molntjänst som ersättning för de monolitiska affärssystemen. Kombinationen av programmen i Infor CloudSuite och GT Nexus blir därmed framtidens lösning för flerpartstillverkning och -handel.

Mer information om Infor och GT Nexus: http://www.infor.com/gtnexus/

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.