Skip to Content

Infor M3 adderar strategiska förbättringar för kunderna

Sweden – June 11, 2015, 11:00 AM

Infor, branschens molnföretag, lanserar idag Infor M3 version 13.3, med djup branschspecifik funktionalitet som löser ett brett spektrum av unika affärsbehov. Infor M3 är en heltäckande affärssystemlösning med kärnfunktioner för att hantera processer som kundservice, tillverkning, ekonomi, materialflöde och hantering av utrustning. Infor M3 är navet för ett antal branschlösningar och ger kunderna tillgång till breda och djupa kärnfunktioner, samt integration med andra kända programvaror som de behöver för att framgångsrikt sköta sina företag. Infor M3 stödjer många branscher: Food & Beverage, Fashion, Distribution, Equipment och Process manufacturing. Infor M3 medger att organisationer kan anpassa sig till de ständigt skiftande krav som ställs på deras specifika bransch. Affärssystemet är byggt för organisationer av alla storlekar och kan konfigureras för att passa affärskraven hos varje enskild kund.

Infor M3 13.3 är den andra utgåvan som bygger på infrastrukturen 13.x, Infors nya och förbättrade uppdateringsmetod som är ett stöd för att leverera nya och förbättrade funktioner utan behov av stora uppgraderingsprojekt. Förenklade, regelbundna uppdateringar gör det lättare för Infor M3-kunder att dra nytta av de senaste funktionerna och kontinuerligt förbättra sina processer. Infor M3 13.3 omfattar fler än 200 förbättringar och totalt har över 1200 förbättringar skett på applikationsnivå sedan den föregående versionen 10.1 släpptes. Infor M3 är en global lösning som, med tillägg för Turkiet och Ryssland i den senaste versionen, nu stöder 43 länder och 18 språk.

Omfattande förbättringar av Infor M3 i version 13.3 inbegriper en uppdaterad Quality Management module, som nu har förbättrat stöd för shipment tests och konfigurerbara Certificate of Analysis. En modul för att hantera kontraktsodling är tillagd, vilket innebär ytterligare ett stöd för kunder som köper in skördade råvaror från odlare. För kunder inom modeindustrin har Infor M3 förbättringar som tar fasta på att öka effektiviteten i hur färdiga varor allokeras, mass maintenance samt matrix improvements. Kunder inom utrustningsbranschen kan dra nytta av förbättringar för uthyrning, service, försäljning av utrustning och delar samt den nya projektportalen. Distributionskunder får ett förbättrat stöd för Target bying i upphandlingsprocessen, plus den nya Trade promotion management för distributörer som förbättrats ytterligare genom fler rabattmetoder.

Kavli Holding AS, en internationell tillverkare och distributör av livsmedel och drycker, är bland de första av Infors kunder som planerar att införa Infor M3 13.3.
- På Kavli letar vi alltid efter möjligheter att förbättra processerna i hela organisationen, säger Tom In't Veen, IT-chef, Kavli Holding AS. Uppgraderingen till version 13.3 kommer att bidra avsevärt till dessa pågående förbättringar. Den viktigaste faktorn för vår produktion är robusthet. Vår verksamhet är igång dygnet runt, året runt inom ramen för strikta leveranskriterier (SLA) och vårt affärssystem måste förenkla för oss inom ramen för våra höga krav.

- Den nya grafiska Lot Tracker kommer att underlätta för oss att identifiera var ingredienser eller produkter är vid varje given tidpunkt, vilket bidrar till säker hantering av mat liksom spårbarhet, vilket skyddar konsumenterna. Den nya Quality Management module innebär att alla våra tillverkningsenheter kan rapportera provresultat mer konsekvent och med en mindre arbetsinsats. Dessutom kommer uppgraderingen att innebära förbättrad integration med vårt Infor Optiva PLM-system, vilket bidrar till att höja effektiviteten ytterligare för Kavli.

Den senaste versionen av Infor M3 är byggd helt enligt Infor 10x och inkluderar Infor ION, en specialbyggd mellanvara samt Infor Ming.le™, en plattform för samarbete via sociala media. Den nya utgåvan använder sig av den tunna klienten H5, vilket ytterligare främjar samarbete. Det innebär också att data enkelt kan exporteras till vanliga affärstillämpningar såsom Microsoft Excel. Det underlättar också användandet av skript, som innebär en konsumentnära användarupplevelse. Tillägget av utvecklingspaketet Web Mashup Software Development Kit (SDK) och nya konfigurationsfunktioner, hjälper också kunderna att skräddarsy användarupplevelsen ända ner på individ- eller rollnivå. Detta gynnar kunden genom att behovet av anpassningar kan ske via befintliga verktyg. Via dessa kan Infor M3 anpassas på ett sätt som inte försvårar framtida uppgraderingar (till skillnad från många andra affärssystem där kundspecifika anpassningar gör uppgradering svår om inte omöjlig). Lösningen inkluderar också Infor M3 Analytics och mobilitet, som ger medarbetarna tillgång till beslutsstöd i realtid oberoende av tid och plats.

Den senaste Infor M3-lösningen har nu en öppen källkod-baserad Linux-plattform som tillval, för att minska den totala ägandekostnaden för kunder.

- Vårt jobb på Infor är att göra våra kunders liv enklare, säger Malte Ekedahl, Sales Director på Infor. Våra kontinuerliga uppdateringar av Infor M3 innebär att kunderna kan utföra mer arbete, mer effektivt. Med Infor M3 version 13.3 kan våra kunder förbättra sin verksamhet utan att behöva byta ut sin befintliga hårdvara. Uppdateringen är ett exempel på vårt engagemang för att skapa mjukvara som fungerar bättre och stödjer innovation, samtidigt som vi fokuserar på våra nyckelbranscher för att kunna hjälpa alla våra kunder på ett bättre sätt.

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.