Skip to Content

Infor utökar nordiskt partnernätverk med 39 procent

Sweden – November 09, 2015, 11:00 AM

Infor, ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet, meddelar att man har för avsikt att öka antalet nordiska partner i Infor Partner Network (IPN) med 39 procent de kommande sex månaderna. Satsningen ingår i det övergripande arbetet med att öka antalet europeiska partner med 36 procent.

IPN är ett globalt nätverk som erbjuder alla verktyg och resurser som en partner behöver för att skapa en lönsam och hållbar verksamhet runt Infors produkter. Infor har gjort betydande investeringar i IPN alltsedan starten 2011, ett initiativ som många anser vara det bästa i branschen.

Under räkenskapsåret 2015 tillkom 97 nya partner i IPN-kanalen. Det innebär att det är fjärde året i rad som Infor har avtalat om partnerskap, nu med närmare 100 nya återförsäljare runt om i världen. Infor arbetar kontinuerligt för att ansluta fler partner och för närvarande söker man partner med fokus på CRM och affärssystem, inte minst inom de viktiga vertikala marknaderna inom konfektions-, livsmedels- och maskinindustrin.

- Återförsäljare och Alliance Partners har alltid en viktig roll i Infors CloudSuite och mikrovertikalstrategi, säger Malte Ekedahl, sales director på Infor. Vi söker kvalitet framför kvantitet, det vill säga vi är inte ute efter att ta oss an tusentals partner för att sprida riskerna. Vi vill istället samarbeta med ett mindre antal partner som har stor erfarenhet av branschen och som är väl förtrogna med våra produkter och vårt engagemang i kundernas behov i mikrovertikala branscher.

Infor fortsätter att attrahera nya återförsäljare och tjänsteleverantörer genom att erbjuda fler tillgängliga resurser och skapa nya initiativ enbart för partner. Under det senaste året presenterade Infor Infor CloudSuite Academy, ett utbildningsprogram avsett att ge en partner nödvändig kompetens och kunskap för att kunna hjälpa sina kunder att införa Infors molnlösningar. Infor har också skapat Infor Launchpad i syfte att ge sina partner runt om i världen tillgång till personlig utbildning tillsammans med representanter för Infor affärsutveckling (BDR). Båda dessa program skapades därför att man ville ge återförsäljare och tjänsteleverantörer en personlig och skräddarsydd upplevelse för just deras bransch och deras produktfokus. Man ville också hjälpa dem att stärka konkurrenskraften och differentieringen, och att ta till vara de möjligheter som finns för företagen.

Utöver att rekrytera nya partner underhåller Infor sin befintliga partnerbas genom att hjälpa dem att utöka sin portfölj av Infor-produkter. Samtidigt hjälper Infor till med att migrera deras kunders lösningar till molnet med Infor CloudSuite. Kurstillfällena i Infor CloudSuite Academy är öppna för alla och är tänkta att fungera som stöd vid sådana migreringar.

Infor uppmuntrar också partner som vill fördjupa sig i nyckelbranscher att delta i Infors Micro-vertical Specialisation Program, som syftar till att skapa branschspecifika program som bygger på Infor Mongoose.

- Vi inte bara når utan överträffar också ständigt de mål som fastställdes för IPN när det ursprungligen skapades, genom att erbjuda fler alternativ och metoder för att stödja partner i deras verksamhetsexpansion, säger Jeff Abbott, chef för Global Alliance and Channels, Infor. Infor fokuserar på mikrovertikal specialisering och hjälper kunderna att genomföra övergången till molnet. I detta är IPN en viktig del i vår långsiktiga affärsstrategi, och vi har uppnått våra framgångar genom att säkerställa att programmets struktur och resurser knyter direkt an till våra större satsningar i företaget.

Om du vill veta mer om hur du blir en Infor-partner, besök www.infor.com/partners


Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.