Skip to Content

Recipharm reducerar risk och förbättrar regelefterlevnad med Infor

Sweden – August 19, 2015, 11:00 AM

Infor, affärssystembranschens molnföretag, meddelar att Recipharm har valt att uppgradera Infor M3. Målet är att reducera risk genom standardiserade processer på samtliga av Recipharms tillverkningsanläggningar i Sverige. Infor M3 underlättar också för Recipharm att fortsätta förbättra efterlevnaden av EU:s GMP (EU-GMP) uppförandekod.

Efter en period av organisk tillväxt och förvärv, ville Recipharm effektivisera sitt affärssystem, som en del av strategin att minska de risker som en splittrad svit av gamla lösningar innebar. Efter en lång urvalsprocess valde man Infor M3 då det krävde få anpassningar, var snabbare att införa och erbjöd en lägre total ägandekostnad.

Infor M3 implementerades via Infor partner Merit Globe. Projektet omfattade integration med tredjepartssystem samt en migrering från en IBM AS/400-miljö till Microsoft SQL.

- Infor M3 är i sig mindre komplext än jämförbara system, och vi blev imponerade av Infors betydande investeringar i lösningen, säger Mikael Porat, logistikansvarig på Recipharm. Vi kan se att nya funktioner utvecklas och att branschspecifik funktionalitet adderas, vilket eliminerar behovet av anpassningar. Detta är viktigt för oss eftersom vi startar upp förbättringsprojekt kring våra affärsprocesser.

- Framgång inom läkemedelsbranschen hänger på att kunna hantera två kontrasterande faktorer - kontinuerlig produktinnovation och fullständig överensstämmelse med regelverken, säger Malte Ekedahl, Sales Director på Infor. Ur ett operativt perspektiv betyder det att ett smidigt affärssystem och standardiserade processer är kritiska faktorer. Anpassningar måste hållas till ett minimum och integrationen måste vara lätt och smidig att genomföra för att stödja tillväxt. Genom att Recipharm inför Infor M3 i hela sin verksamhet, kan de känna förtroende för att båda dessa drivkrafter stöds.

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.