Skip to Content

Infor hjälper Thule förbättra kundservice och leveransprocesser

Sweden – January 29, 2014, 11:00 AM

Svenska Thule Group, världsledande på produkter och varumärken inom transportutrustning, har utökat sin investering i Infor M3. Thules investering är ett led i det pågående arbetet att bredda Thules produktsortiment och skapa direktkontakt med kunder. Det innebär också att globala affärsprocesser påverkas av nya krav och utmaningar.

Nyheter

  • Infor M3:s funktion "Warehouse Mobility" kan användas för att förbättra såväl leveranser som packnings- och leveransprocesser, från lager till slutkund, då ett företags ordervolym förändras.
  • Infor M3:s "mashup"-funktioner ger användaren en förbättrad insyn i enstaka aktiviteter, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en förbättrad kundservice.
  • Fler än 425 av Thule Groups anställda använder Infor M3. Affärssystemet används idag i sex länder (Sverige, Polen, Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien) inom områdena försäljning, produktion och lager.
  • Anledningen till Thule Groups beslut att investera i Infor M3 var att de har breddat sin verksamhet och därmed behövde förbättra vissa processer (inom områden som försäljning och orderregistrering) samt skapa förutsättningar för att kunna ge snabb service i tider av förändring. Bland annat används mobila enheter i Thules lagerlokaler för att ge snabbare service.
  • Uppgraderingen av Thule Groups affärssystem genomfördes av Infor Consulting Services.

Utöver att använda systemet för att effektivisera logistikrelaterade processer i samband med breddningen av verksamheten kommer Thule Group att dra nytta av ett antal av Infor M3:s nya funktioner. Avsikten med detta är att ge bättre och snabbare kundservice, samt kontinuerligt kunna förbättra leveransprocessen, från lager till slutkund, i takt med att företagets beställningar ökar.

Daniel Rönnertz, ansvarig för processutveckling på Thule Group, berättar att Infor M3 idag används för försäljning, produktion och lagerhållning.

– Vi använder fortfarande traditionella system som EDI, men har samtidigt investerat i Infor M3 för att kunna utveckla de processer som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera ett snabbt växande kundunderlag och ökat produktsortiment. Resultatet är en snabbare och mer slimmad process som ligger mer i linje med de som används inom detaljhandeln.

Förmågan att snabbt kunna ställa om sin verksamhet efter förändrade omständigheter, om det så är en växande kundbas eller nya marknader, är idag en av de viktigaste konkurrensföredelarna inom tillverkningsindustrin. Enligt en ny rapport från IDC svarade 72 procent av de tillfrågade att det de mest av allt önskade var ett affärssystem som gav dem möjligheten att "reagera snabbare på de förändringar verksamheten behöver".

Henrik Billgren, global produktchef på Infor, menar att Infor M3 har tagits fram bland annat för just detta ändamål.

– Förändringarna som sker inom Thule Group är ett skolboksexempel på de utmaningar som många europeiska tillverkningsföretag står inför idag. Med hjälp av teknik och system som hjälper dessa företag att hantera sin nya verklighet skapas en möjlighet att förbättra effektivitet och service också i tider av förändring.

Mer information

Om Infor
Infor är en världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år fler än 70 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter och varumärken som gör det enkelt för människor att transportera sin utrustning tryggt, säkert och med stil. Under mottot Active Life, Simplified erbjuder företaget produkter inom områdena Outdoor, Bags, Towing och Trailers. Thule Group har cirka 3 400 anställda vid fler än 50 produktionsanläggningar och försäljningskontor över hela världen. Försäljningen uppgick 2012 till 5,8 miljarder SEK. För mer information om Thule Group, se www.thulegroup.com.

För mer information, kontakta:
Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications
070-240 88 25
anna@cloudberry.se

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.