Skip to Content

Total Produce Nordic skördar tillväxtmöjligheter med Infor

Sweden – March 26, 2015, 11:00 AM

Infor, affärssystembranschens molnföretag, presenterar idag att Total Produce Nordic, en del av den globala Total Produce gruppen, har investerat i Infor M3. Affärssystemet hjälper Total Produce Nordic att uppnå ambitiösa tillväxtmål.

Total Produce Nordic omfattar två operativa enheter: Everfresh - den största importören och grossisten av frukt och grönsaker i Sverige, samt Lembcke, den ledande importören i Danmark av frukt, grönsaker och färska blommor. I takt med att gruppen vuxit, har Total Produce Nordic känt ett behov av ett affärssystem som kunde underlätta uppföljning och spårbarhet av varor över flera länder samt smidigare administrativa processer och förbättrad informationshantering.

Efter en grundlig inventering av affärsystemmarknaden valde man Infor M3 på grund av dess lägre totala ägandekostnad (TCO), skalbarhet och de väl utvecklade branschfunktioner som finns för färska livsmedel som krävs för Total Produce Nordics affärsprocesser.

- Vi valde Infor M3, inte bara för att det stödjer vår bransch med färska livsmedel så bra, utan också för att det fanns en tydlig kulturell match mellan Total Produce Nordic och Infor, säger Tom Stengade, ekonomichef, Total Produce Nordic. Vi ser fram emot att kunna jobba mer korrekt och gränsöverskridande med tydlig information om våra produkter samt smidigare processer som till exempel koncerninterna fakturor. Det kommer att hjälpa oss att växa och utveckla en stark ledarposition.

Malte Ekedahl, försäljningschef på Infor i Sverige adderar:
- Snabbrörliga livsmedelsföretag som Total Produce Nordic behöver ett specifikt systemstöd anpassat för deras behov, som hjälper till att skydda de rakbladstunna marginalerna som finns inom färskvaruindustrin. Infor har en lösning som vilar på vår djupa kompetens inom området och vår lösning uppfyller TPN:s krav utan behov av anpassade anpassningar, vilket innebär en mycket lägre ägandekostnad.

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.