Skip to Content

Estrella lyfter verksamheten med Infor M3

Sweden – August 25, 2015, 11:00 AM

Infor, affärssystembranschens molnföretag, meddelar härmed att snackstillverkaren Estrella har uppgraderat sin version av Infor M3. För att processen skulle bli så smidig som möjligt införde Estrella ett spelmoment, som gjorde att alla delar av Estrellas verksamheter i Norden och Baltikum började använda uppgraderingen snabbare.

I samband med att Estrella förvärvades av Intersnack uppgraderade man till den senaste versionen av Infor M3. Syftet var att säkerställa tillväxt även fortsättningsvis på den nordiska marknaden och att underlätta expansion på tillväxtmarknader i Baltikum. Ytterligare en viktig aspekt var att man ville kunna använda nya funktioner, exempelvis identifiering av pallregistreringsnummer som stöd för spårbarhet och logistikprocesser.

Estrella verkar i en del av livsmedelsmarknaden som är starkt konkurrensutsatt och snabbrörlig. Uppgraderingen fick därför inte orsaka några avbrott i verksamheten.

En väsentlig del av införandet var att testa programvaran fullt ut bland Estrellas användare, för att säkerställa att den omfattade all funktionalitet man behövde. För att testprocessen skulle bli effektiv införde man ett spelmoment i Infor M3. Poäng tilldelades testare för inloggningar och för slutförandet av specifika uppgifter. Nya nivåer i spelet uppmuntrade till nya spel och en toppoänglista som lades upp på Estrellas intranät främjade tävlingsandan mellan olika avdelningar och länder. Och samtidigt som det var betydelsefullt att införa ett kul moment för hela organisationen, kunde IT-chefen och ledningsgruppen få kontroll över testprocesserna ? nu kunde de se vad som hade testats och i vilken omfattning.

- Spelifieringsprojektet gav en mycket smidig uppgradering utan störningar i verksamheten, säger Anders Ivarsson, IT-chef på Estrella. Samtidigt har processen varit så mycket mer än bara ett verktyg för själva genomförandet. Uppgraderingar av affärssystem är vanligen stora projekt som kan utgöra en risk för ett företag om de går snett. Men vi har nu precis lyckats lyfta vår installation av Infor M3 två versioner framåt samtidigt som vi har gått från en iSeries- till en Windows-plattform, utan att något av detta påverkade verksamheten. Det innebär att vi nu har ett bra stöd från ledningen inför vår nästa uppgradering. Att spelmomentet blev så populärt som metod visar att vi kan använda liknande metoder för att identifiera olika användningsområden och bästa praxis inom hela koncernen. Vi kommer att kunna dra nytta av detta när vi identifierar affärsprocesser som vi kan standardisera inom hela verksamheten.

- Det är verkligen spännande att se fördelarna med nya idéer, som spelifiering av företagsprogram, säger Malte Ekedahl, sales director på Infor i Sverige. Det handlar inte bara om nyhetens behag eller att det är kul ? det handlar om metoder som kan ge imponerande resultat. Att förenkla och skynda på uppgraderingen av affärssystemet är något som många IT-chefer skulle välkomna. Estrella har visat att kreativt tänkande kan vara ett viktigt verktyg för att åstadkomma just det.

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.