Skip to Content

Fabrikanten zouden complexiteitsprobleem moeten omarmen

EMEA – April 02, 2012, 06:10 AM

De afgelopen vijf jaar is de productie complexiteit toegenomen en zal naar verwachting de komende 3 jaar nog groter worden, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek van IDC Manufacturing gesponsord door Infor onder 378 fabrikanten in de automotive, lucht- en ruimtevaart, high-tech elektronica en industriële installatiebranche. In de whitepaper In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP komt de noodzaak voor fabrikanten naar voren om niet alleen de complexiteit issues aan te pakken maar ook om de kans van snelle innovatie aan te grijpen om concurrentievoordeel te behalen. Volgens de fabrikanten in alle sectoren en regio's zijn ze echter niet uitgerust met de juiste instrumenten om dit doel te bereiken.

Volgens de whitepaper erkennen fabrikanten de toename in complexiteit. Maar verschillen de strategieën om het te beheren sterk tussen de verschillende sectoren vanwege unieke uitdagingen in iedere branche. Automotive en ruimtevaart kijken naar betere planning van de vraag (respectievelijk 60 en 57 procent) om de operationele efficiëntie te verbeteren terwijl high-tech elektronica kiest voor meer inkoop in lagelonenlanden (49 procent) en betere afstemming tussen IT en business (49 procent). Ondertussen kijkt de industriële machinebranche naar strategieën die zich vooral richten op het verbeteren van de klanttevredenheid (53 procent). De gemeenschappelijke noemer volgens tweederde van de fabrikanten is dat bedrijfsprocessen en IT-systemen niet volstaan in de omgang met de huidige complexiteitsniveaus.

Overzicht

  • Voortbordurend op een vergelijkbare whitepaper gesponsord door Infor, blijkt uit de huidige resultaten dat volgens 53 procent van de fabrikanten de complexiteit in de laatste vijf jaren is toegenomen. Een meerderheid van de fabrikanten (57 procent) claimt dat het de komende drie jaren zal toenemen. Het restant verwacht dat het complexiteitsniveau hetzelfde zal blijven waarbij niemand erop in zal spelen om het te verminderen.
  • Alle sectoren anticiperen op complexiteit om snel te groeien in hun respectievelijke markten, op de voet gevolgd door hun interne processen. Luchtvaart, industriële machinebouw en high-tech elektronica ranken technologie als derde gebied dat waarschijnlijk complexer wordt, terwijl automotive bedrijven de complexe supply chain op de derde plaats zetten.
  • Kijkend naar bedrijfsstrategieën om complexiteit de komende drie jaar aan te pakken, wijzen automotive- en luchtvaartbedrijven op betere demand planning en voorspelling (respectievelijk 60 en 57 procent), klanttevredenheid (49 en 50 procent), gevolgd door six sigma programma's (45 procent) als hun belangrijkste initiatieven. Industriële machinebedrijven weerspiegelen deze trend maar plaatsen klanttevredenheid (53 procent) hoger dan betere planning van de vraag (51 procent), terwijl high-tech elektronicabedrijven de inkoop in lagelonenlanden prefereren (49 procent) als hun belangrijkste initiatief in het onder controle krijgen van complexiteit, samen met betere afstemming van IT met business (49 procent) en als derde betere klanttevredenheid (44 procent).
  • Op de vraag over het onder controle krijgen van de complexiteit en het verbeteren van operational excellence wijzen deelnemers op een tekort aan agility in het adopteren van bedrijfsprocessen om te veranderen (66 procent) en op ineffectieve of inadequate IT-systemen (61 procent).
  • Zwakke punten van IT-systemen omvatten slechte integratie met bestaande applicaties (44 procent), beperkte operationele capaciteiten (28 procent) en toenemende complexiteit en kosten (24 procent).

IDC Manufacturing Insights quote
"Fabrikanten wereldwijd moeten strikte discipline handhaven over hun operations management om de winstgevendheid te verbeteren", zegt Pierfrancesco Manenti, Head of IDC Manufacturing Insights, Europe, Middle East & Africa. "Bedrijven moeten belangrijke uitdagingen zoals de verstorende complexiteit, direct aanpakken terwijl ze interne problemen verminderen dankzij consistente processen, beter geïnformeerde mensen en open communicatielijnen. De behoefte aan moderne applicaties, die nieuwe klantgedreven besturingsmodellen ondersteunen om fabrikanten te helpen innoveren en winstgevende groei te realiseren, neemt sterk toe."

Infor quote
"Vergelijkbaar met het onderzoek in 2010 blijft complexiteit hoog scoren op de prioriteitenlijst van fabrikanten. Zij zien in dat hun noodzaak om meer keuze en gedifferentieerde diensten te bieden ook voor meer operationele complexiteit zorgt en verborgen kosten om het te beheren", zegt Andrew Kinder, director, product marketing bij Infor. "De juiste enterprise applicaties en technologiestrategie moeten een belangrijke rol vervullen in het tackelen van de complexiteitsuitdaging met oplossingen die zorgen voor een betere en snellere besluitvorming, het toenemende aantal mobiele werkers ondersteunen en fabrikanten uitrusten met flexibiliteit in plaats van stugheid."

Extra informatie
Klik hier om de volledige IDC Manufacturing Insights whitepaper te downloaden (registratie is vereist).

Over Infor
Infor is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware en diensten, die meer dan 70.000 klanten in 164 landen helpt hun operations te verbeteren en groei te stimuleren. Kijk voor meer informatie op: http://nl.infor.com/.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.