Skip to Content

Infor lanserar Infor Factory Track

Sweden – October 13, 2014, 11:00 AM

Infor lanserar Infor Factory Track, en heltäckande mjukvara för automatisera tillverkningsprocessen. Infor Factory Track hjälper tillverkare att synkronisera koncernplaneringen med den på olika tillverkningsenheter. Mjukvaran överbryggar klyftan från idé till genomförande. Infor Factory Track är byggd för molnet och innebär flexibla distributionsalternativ och en lägre kostnad. Mjukvaran är utvecklad med hjälp av Infor Mongoose, en utvecklingsplattform som möjliggör snabb konfigurering och förenklade uppdateringar. Infor Factory Track har också försetts med ett konsumentorienterat användargränssnitt.

Infor Factory Track ger tillverkare en heltäckande lösning för att kunna öka sin operativa effektivitet och förbättra insynen från lager till verkstadsgolv. Lösningen omfattar tre moduler:

  • Warehouse Mobility förenklar lagerhantering, automatiserar datainsamling och eliminerar fel och lagernedskrivningar. Det är lagerhantering i realtid, som hjälper tillverkare att få insyn i sin materialhantering och att automatisera både inkommande och utgående logistik.
  • Time Track håller koll på arbetstid och närvaro samt skapar enkelt löneutdrag till lönesystemet. Synkronisera av arbetsinsatser med tillverkningsprocessen innebär ökad produktivitet och möjlighet att kontrollera arbetskostnader.
  • Shop Floor automatiserar verkställandet av produktionsscheman, leveranser och aktiviteter vid arbetsstationer. Lösningen möjliggör papperslösa aktiviteter på verkstadsgolvet, vilket medger ökad insyn, ökad processtyrning och tydligare ansvarsfördelning.

- Tillverkare investerar mycket tid och resurser i planeringslösningar, som affärssystem, för att hantera affärsprocesser på företagsnivå. Till exempel ekonomisk redovisning, orderhantering och verksamhetsplanering. Det finns dock en inbyggd klyfta mellan planeringssystem och dess möjlighet att lösa genomförandet när det gäller automatisering av verkstadsgolvet och affärsprocesser som berör lagerhantering, säger Mark Humphlett, ansvarig för Industry and Solution Strategy på Infor. Infor Factory Track skapar inte bara broar över dessa klyftor, utan hjälper också organisationer att minska kostnaderna, öka produktiviteten och skapa konkurrensfördelar.


Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år fler än 70 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se


Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.comFiled Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.