Skip to Content

Infor sponser North Atlantic Seafood forum 2015

Norway – February 07, 2015, 09:33 AM

Infor leverer forretningssystemer til sjømatbransjen. Innen akvakultur er Cermaq, Aqua Chile og Marine Harvest store kunder. Independent fisheries og A. Espersen er viktige kunder innen villfiskfangst.

Det er en stor utfordring for moderne sjømat- og akvakulturbedrifter med en kostnadseffektiv kontroll over sine prosesser i en global forsyningskjede.
Infor møter dette med gode løsninger for industrien med spesiell fokus på råvarehåndtering, prognoser, logistikk og sporing sier Einar Broch, administrerende direktør i Infor Norge.

NASF går av stabelen 3-5.mars i Bergen. Infor kommer til å delta på messen sammen med partneren, Elvenite.

Infor har også en veldig sterk posisjon i laksefôrindustrien gjennom kundene Ewos, Skretting, Biomar og Marine Harvests nye fôrdivisjon.

- Det norske akvakultur-markedet er verdsatt til om lag 15 milliarder dollar i dag, og med verdens behov for sunne proteinkilder i fremtiden er det estimert at verdien vil stige til 90 milliarder dollar når vi kommer til 2050, sier Broch.

Se også:

Infor Food & Beverage: http://www.infor.com/industries/food-beverage/meatpoultryandfish/


Om Infor
Infor hjelper 73.000 kunder i mer enn 200 land og territorier til å forbedre sine operasjoner, drive vekst og hurtig tilpasse seg markedsendringer. Infor tilbyr dype industrispesifikke applikasjoner og programvareløsninger, designet for fleksibilitet og med en innovativ brukeropplevelse som er enkel, transparent og elegant. Infor leverer distribusjonsalternativer som gir kundene frihet til å velge om de vil kjøre sin business lokalt, i nettskyen eller begge deler. For å lære mer om Infor, gå til www.infor.com.


For mer informasjon:

Bjørnar Sølvik-Jensen
solvikjensen@gmail.com
Kommunikasjon 2013
Telefon: 41515375

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.