Kentalis implementeert Infor CloudSuite Facilities Management

EMEA – June 14, 2016, 09:00 AM

Infor, een leverancier van branchespecifieke bedrijfsapplicaties die geschikt zijn voor de cloud, maakt bekend dat Kentalis de oplossing Infor CloudSuite Facilities Management gaat invoeren voor het beheer van 280 vastgoedlocaties. Kentalis is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. De facilitaire organisatie is recent gecentraliseerd en zocht daarom een proactief en flexibel huisvestingsbeheersysteem om het planmatig onderhoud en beheer te kunnen optimaliseren.

Kentalis bezit verspreid over het hele land zorg- en onderwijslocaties. Vanwege dit grote portfolio aan vastgoed en de voorheen decentrale organisatie, was het plannen en uitvoeren van beheer ingewikkeld en kostenintensief. Bij Kentalis, een fusieorganisatie, gebruikten facilitair medewerkers verschillende systemen door elkaar en werd informatie niet centraal bijgehouden. Na een recente reorganisatie is het facilitair bedrijf gecentraliseerd. Daarom had Kentalis behoefte aan één proactief en flexibel huisvestingsbeheersysteem.

Een andere, directe aanleiding om over te gaan op een nieuw systeem was de verouderde bestaande database die end of life was en uit gebruik werd genomen. Daarnaast is veiligheid een speerpunt, zoals de brandveiligheid van gebouwen, legionellapreventie en de veiligheid van speeltoestellen. De zorginstelling zocht daarom een systeem dat signalen afgeeft als er bijvoorbeeld inspecties nodig zijn of als er periodiek onderhoud aankomt.

Selectie en implementatie
Na een marktconsultatie en een succesvolle pilot koos Kentalis voor Infor CloudSuite Facilities Management. In totaal werden 230 functionaliteiten benoemd die Kentalis terug wilde zien. Allemaal in het kader van het planmatig onderhoud en beheer van de vastgoedlocaties. Het systeem moet proactief zijn en Kentalis ondersteunen bij het voldoen aan de eigen en wettelijk bepaalde veiligheidseisen. In december 2015 is het implementatietraject gestart. Dit verloopt in stappen, aangezien in de gehele organisatie informatie moet worden verzameld.

Harold van der Hoek, de verantwoordelijke manager bij Kentalis: "Wij verwachten dat onze servicepunten, waar onze 4.600 medewerkers vragen en meldingen kwijt kunnen over de facilitaire diensten, in januari 2017 live gaan met Infor. Tegen die tijd zal dus alle relevante data ingevoerd zijn." De invoering van de Infor EAM oplossing is onderdeel van een groter verandertraject. "Het systeem ondersteunt de brede organisationele veranderingen die we aan het doorvoeren zijn binnen het Facilitair bedrijf. Daarom moesten we alle processen eerst beschrijven voordat we konden starten met de implementatie."

Plaats- en tijdonafhankelijk informatie ophalen
Kentalis gaat nu toe naar één landelijk beheersbare administratie voor al het vastgoed en facilitaire diensten. De organisatie is daarin zeer vooruitstrevend, in vergelijking met andere zorginstellingen. Van der Hoek: "Met Infor EAM CloudSuite Facilities Management kunnen wij dit doel bereiken. Alle informatie is straks in één systeem plaats- en tijdonafhankelijk op te halen door medewerkers. Monteurs bijvoorbeeld kunnen meldingen mobiel afhandelen en hebben altijd beschikking tot actuele informatie. Zo kunnen zij van de ene locatie meteen door naar de andere, zonder tussendoor op kantoor een nieuwe opdracht op te halen. Dit is efficiënt en bespaart kosten. Ook leveranciers krijgen toegang om mee te kijken in het systeem, bijvoorbeeld bij incidenten. Infor CloudSuite Facilities Management is flexibel, interactief en actueel. Het is op dit moment het enige systeem op markt dat zorginstellingen een dergelijke uitgebreide functionaliteit kan bieden."

Over Infor
Infor bouwt mooie zakelijke applicaties met de nieuwste functionaliteiten die voor bepaalde branches als een cloud-dienst worden aangeboden. Het bedrijf telt 14.000 medewerkers en heeft klanten in meer dan 200 landen. Voor diverse branches, waaronder de gezondheidszorg, de productie- en mode-industrie, groothandel, hospitality, retail en de publieke sector, automatiseert Infor kritische processen. In de software van Infor is branchespecifieke kennis ingebouwd wat de noodzaak voor dure maatwerkaanpassingen overbodig maakt. Het hoofdkantoor van Infor staat in New York City. Dit is ook de thuisbasis van Infor's interne ontwerpbureau Hook & Loop, een van de grootste creatieve bureaus in Manhattan. Zij richten zich op een gebruikerservaring die plezierig en boeiend is. Infor zet zijn applicaties voornamelijk in op de Amazon Web Services cloud en opensourceplatformen. Kijk voor meer informatie op: nl.infor.com.

Infor klanten zijn onder andere:
- 18 van de top 20 lucht- en ruimtevaartbedrijven
- 10 van de top 10 hightechbedrijven
- 10 van de top 10 farmaceutische bedrijven
- 21 van de 25 grootste Amerikaanse gezondheidsorganisaties
- 18 van de 20 grootste Amerikaanse steden
- 20 van de top 20 toeleveranciers van de automobielindustrie
- 17 van de top 20 industriële distributeurs
- 15 van de top 20 wereldwijde retailers
- 4 van de top 5 brouwerijen
- 21 van de top 30 wereldwijde banken
- 6 van de 10 grootste hotelmerken
- 6 van de top 10 wereldwijde luxe merken

Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Wij willen dat íedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs, op locaties door heel Nederland. We helpen leerlingen, klanten en zorg- en onderwijsprofessionals met vragen over communicatieproblemen. Samen komen we verder.
Voor meer informatie kijk op www.kentalis.nl of bel 0800 53 68 25 47.


Voor meer informatie voor de pers
Lubbers De Jong
Anke van Heerebeek
anke@lubbersdejong.nl
020-2050426

Filed Under
  • Press Releases
Industry
  • Other
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Or connect via: Linkedin