Skip to Content

Perstorp integrerar vinnande formel med Infor

Sweden – May 06, 2015, 11:00 AM

Infor, affärssystembranschens molnföretag, presenterar idag att Perstorp Specialty Chemicals har genomfört ett framgångsrikt integrationsprojekt mellan sitt underhållssystem Infor EAM och sitt huvudaffärssystem SAP. Integrationen har skett via Infor ION, Infors integrationsplattform.

Perstorp har använt Infor EAM sedan 2002. Efter en omorganisation fattade Perstorp beslutet att förbättra sin underhållsverksamhet och därmed fanns ett behov av att skapa ett effektivare flöde av information mellan finans- och inköpsavdelningarna. Det skapade ett behov av att integrera underhållsfunktionen med affärssystemet och resulterade i att Perstorp uppgraderade sin Infor EAM-lösning och införde Infor ION för att skapa åtta inkommande och sex utgående underhållsflöden. Affärssystemet utgör basen för reservdelar och leverantörer, vilket gör att beställningar och godsmottagning via underhållsystemet speglas i affärssystemet. Den sömlösa integrationen stöder en stor variation inköp av material (insats och direkt), lager, godsmottagning och olika underhållstjänster.

- Det övergripande målet var att få en sömlös integration mellan underhålls- och affärssystemet, säger Mikael Carlström, it-chef på Perstorp AB. Det fanns ett behov av att ekonomisidan skulle kunna följa upp kostnader och lagervärde på ett enklare sätt. Och att inköpssidan lättare skulle kunna följa upp leverantörer. Genom att integrera de båda systemen kan nu fakturor matchas i vårt affärssystem och speglas i underhållsystemet, vilket ger oss en enhetlig uppsättning data att arbeta med.

- Genom att vi har en gedigen kunskap om underhållssystem kan Infor leverera ett system som redan som standard i mycket hög grad uppfyller de krav som Perstorp har. Samtidigt som det lämnar utrymme för Perstorp att expandera och stärka sin underhållsverksamhet framöver, säger Malte Ekedahl, försäljningschef på Infor i Sverige.

Mikael Carlström sammanfattar: "Det var ett nöje att arbeta med Infor som tog fullt ansvar för projektet och som leddes av en erfaren och kunnig projektledare från dem. Hela projektet andades kompetens och professionalism och gjorde projektet till den stora framgång det blev.

Mer information

Om Infor
Infor är en av världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år 73 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.


För mer information, kontakta:
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations
070-725 2552
Michael.jaderholm@anpr.se

Richard Moore, Infor
+44 (0)7976 111 243
richard.moore@infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.