Stokke satsar på molnlösning från Infor

Norway – December 13, 2018, 00:00 AM

Infor, ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet, tillkännagav idag att Stokke, en norsk tillverkare av barnmöbler och barnvagnar, har investerat i Infor CloudSuite M3. Lösningen har implementerats för Stokkes verksamhet i Europa, USA och Asien. Den ger lägre komplexitet och säkrar en IT-strategi med större fokus på utveckling av verksamheten än på tekniskt underhåll.

Driftsättningen har utförts av Merit, Infors lokala partner vid implementeringar.

Infor CloudSuite M3 är en ny milstolpe i relationen mellan Stokke och Infor. Ett tidigare steg togs 2007 då Stokke övergick från M3 Movex RPG till en java-baserad version av applikationen.

I takt med att Stokke har vuxit har IT-infrastrukturen även blivit allt mer komplex. Därför har det uppstått ett akut behov av att uppdatera företagets system med den senaste tekniken, så att man undviker en långdragen uppgraderingsprocess som kan hämma utvecklingen av verksamheten. Infor CloudSuite M3 implementeras via molnet, vilket i sig är en garanti för att Stokke använder den senaste tekniken, men inte nog med det. Kostnaderna blir avsevärt lägre än när man administrerar programvara internt på en lokal anläggning.

”Det fanns övertygande argument för en övergång till molnet, så det var inget svårt beslut”, förklarar Rolf Waage, IKT-chef på Stokke. “Vår globala IT-avdelning består bara av nio personer, så vi vill inte hålla på med datacenterproblem och uppgifter som säkerhetskopiering, lagring och applikationshantering. Sådant ska vår teknikpartner sköta. Även om vi har sett flera exempel på förbättrad funktionalitet, t.ex. rollbaserade hemsidor, har det här beslutet framför allt handlat om att göra IT-resurserna mer tillgängliga och anpassade till verksamheten allteftersom Stokke fortsätter arbetet med att förnya marknaden.”

“Tillverkningsföretag som Stokke ställs inför verkliga utmaningar när det gäller att anpassa systemens kapacitet till verksamheten. När en rad olika applikationer och infrastrukturpunkter ska administreras kan IT-avdelningen ha begränsade resurser att bidra till förnyelse av verksamheten”, säger Johan Made, Infors Nordenchef. “Molntekniken erbjuder ett attraktivt alternativ till de höga kostnader och bristande anpassningsmöjligheter som kan uppstå när allt sköts internt. IT-avdelningen frigör resurser som kan bidra till förnyelse och förändringar av företagets processer, och det ger starka konkurrensfördelar.”

Om Infor

Infor utvecklar affärsprogramvara i molnet för specifika branscher. Infor har 17 000 medarbetare och över 68 000 kunder i mer än 170 länder och utformar programvara som håller för framtiden. Mer information finns på http://www.infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Industry
  • Distribution
Product
  • M3
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours