Skip to Content

Tacticus ny medlem i Infor Partner Network

Sweden – January 29, 2014, 10:00 AM

Konsultföretaget Tacticus är ny medlem i Infors partnernätverk IPN. Tacticus kommer i sin roll som servicepartner i nätverket att arbeta med att implementera Infors världsledande affärssystem Infor M3, Infor Ming.le och Infor ION på den svenska marknaden.

Samarbetet med Tacticus skapar bättre möjligheter för Infor att ytterligare utöka sin verksamhet i Sverige. Det svenska partnerföretaget har mer än tjugo års erfarenhet av implementering av affärssystem och beslutsstöd, och kan med sin unika kunskap och breda kontaktnät hjälpa Infor att nå kunder inom nyckelområden som livsmedels-, kemikalie– och distributionsindustrin.

Nyheter:

  • Genom sitt samarbete med Tacticus kan Infor ytterligare utöka sin verksamhet i Sverige. Det nya svenska partnerföretaget har mer än 20 års erfarenhet inom den svenska ERP-industrin, och kan med sin unika kunskap och breda kontaktnät hjälpa Infor att nå kunder inom bland annat livsmedels–, kemikalie– och distributionsindustrin.
  • 2013 introducerade Infor närmare 300 nya produkter, bland annat Infor 10x och Infor Ming.le. Under samma tidsperiod utvecklade företaget mer än två gånger så många nya funktioner och förbättringar till sina existerande produkter i jämförelse med året innan.
  • Infor Partner Network (IPN) är ett branschledande samarbetsprogram bestående av specifikt utvalda parter, som får hjälp att implementera Infors produkter på marknaden. Målet är att skapa förutsättningar för partnerföretagens framgång och samtidigt garantera högkvalitativa lösningar för slutkunden.

Att arbeta med Infors produkter är ingenting nytt för Tacticus. Företaget har lång erfarenhet av att analysera, initiera och genomföra projekt hos kunder som använder Infor M3. Det nya samarbetet känns därför som ett naturligt nästa steg i utvecklingen, säger Tacticus vd Stefan Fleron.

– Vi är mycket imponerade av Infors produkter. Det är precis det här våra kunder vill ha: innovativa branschanpassade system som kan anpassas direkt efter deras behov, säger Stefan.

Stefan Fleron menar att medverkan i Infors nätverk, utöver att vara till direkt nytta för Tacticus kunder, också skapar utvecklingsmöjligheter för dem själva.

– De investeringar Infor gör i sitt partnernätverk är imponerande, och vi är övertygade om att det stöd vi får genom nätverket kommer att ge oss viktiga konkurrensfördelar som i sin tur skapar förutsättningar för en snabbt ökad lönsamhet.

Dan Jönsson, partneransvarig för nord- och centraleuropa på Infor, välkomnar det nya samarbetet.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Tacticus arbeta för att ytterligare stärka vårt branschspecifika fokus. Deras gedigna erfarenhet tillsammans med våra flexibla industrianpassade affärssystem gör att vi kan erbjuda våra gemensamma kunder det stöd just de behöver för att kunna effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten.

Mer information

Om Infor
Infor är en världens största leverantörer av affärssystem och hjälper varje år fler än 70 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. Bland Infors kunder finns bland annat samtliga världens tio ledande läkemedelsföretag, tolv av världens tretton ledande hightech-företag och nitton av världens tjugo ledande företag inom flyg- och rymdindustrin. För mer information om Infor, se www.infor.com.

Om Tacticus
Tacticus är ett branschledande konsultbolag inom affärssystem och beslutsstöd. Bland företagets kunder finns många av Sveriges största industri–, handels– och distributionsföretag representerade. Tacticus har 65 medarbetare och finns i Malmö, Stockholm, Göteborg och Halmstad. År 2013 utsåg Dagens Industri företaget till ett av de snabbast växande i landet. För mer information, se www.tacticus.se.

För mer information, kontakta:
Dan Jönsson, Infor
073-315 91 19
dan.jonsson@infor.com

Stefan Fleron, Tacticus
070-518 56 63
stefan.fleron@tacticus.se

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications
070-240 88 25
anna@cloudberry.se

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.