Skip to Content

4 randvoorwaarden voor een flexibel financieel ERP

september 28, 2020 Door Steven Kok


In ons vorige blog schreven we over actuele redenen waarom de financiële architectuur van een organisatie heroverwogen kan worden. Maar als je deze heroverweging maakt, aan welke randvoorwaarden moet dan voldaan worden om een architectuur te bouwen waarmee financiële afdelingen modern en wendbaar zijn? Het snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden, of ongeplande situaties, is immers cruciaal om onverwachte kosten te voorkomen.

Randvoorwaarde 1: Flexibiliteit - “Be agile, or become fragile”

Het inrichten van een financiële architectuur kan voor CFO’s een behoorlijke uitdaging zijn, zeker daar waar sprake is van internationaal handelen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit zelfs voor het invoeren van een internationale standaard voor niet-financiële informatie, bijvoorbeeld de rapportage over datgene wat er gedaan wordt aan de bestrijding van corruptie en omkoping. Het benadrukt dat, naast alle internationale financiële rapportage- en accountingstandaarden, er een steeds grotere druk ontstaat rondom het voldoen aan internationale standaarden. Kan telkens voldaan worden aan deze sterk wisselende wet- en regelgeving? In veel gevallen baart het de CIO of Head of Finance kopzorgen.

Maar het is niet alleen de regelgeving die ‘agility’ vereist. Corona is natuurlijk een duidelijk voorbeeld van een onverwacht event dat vele bedrijven direct confronteerde met de noodzaak om processen te veranderen. Daar móet je snel op kunnen reageren, bijvoorbeeld door betaalcondities aan te passen, een nieuw business model te lanceren of de impact te kunnen voorspellen van veranderende omzet en kosten.

Om ervoor te zorgen dat er snel ingespeeld wordt op al die wijzigingen biedt Infor met CloudSuite™ Financials een internationaal financieel cloudplatform. Bekende accounting standaarden, zoals IFRS en GAAP kunnen door de klant zelf worden ingericht. Cloud Suite™ Financials biedt daarnaast de mogelijkheid om de verschillende standaarden naast elkaar (multi-book) te gebruiken. Ook kan financiële data in retrospectief worden bekeken, bijvoorbeeld bij een verandering in de financiële structuur.

Randvoorwaarde 2: Focus op blije medewerkers

Wanneer een medewerker blij is of wordt, is natuurlijk een subjectief gegeven. Wij weten echter wel dat een moderne applicatie, die zelfs mobiel te gebruiken is, de werkvreugde verhoogd. Zo ondersteunt CloudSuite Financials user specifieke dashboards, zodat er snel inzicht is in de status van taken. Door het toepassen van Robotic Process Automation, zijn vele repeterende (vaak saaie) processen geautomatiseerd. Er komt geen medewerker meer aan te pas. Door gebruik te maken van geïntegreerde Infor tools als Birst en Mingle, kan iedere medewerker respectievelijk in korte tijd een rapportje maken of op digitale wijze snel overleggen met collega’s. Daar houd je huidige medewerkers tevreden mee en presenteer je aan de nieuwe generatie een aantrekkelijke werkplek.

Randvoorwaarde 3: Meer verbanden of associaties kunnen leggen

De hoeveelheid data wereldwijd groeit exponentieel; organisaties die deze data goed weten te benutten zullen zich in de voorhoede begeven en een betere concurrentiepositie hebben. Maar omgaan met data is vaak uitdagend. Infor CloudSuite Financials weet uitstekend met datagroei om te gaan. Door gebruik te maken van Cube-technologie wordt data vastgelegd in een multi dimensionale database. Voorheen werd dit alleen gebruikt in grotere budget-,planning- en forecasting applicaties, maar Infor is de eerste die het nu ook toepast in haar financiële ERP. Door het vastleggen van meerdere dimensies (Cube technologie) kunnen razendsnel verbanden worden gelegd. Op die manier kan dubbel aanwezige data ook herkend en ontdubbeld worden. Dat voorkomt onnodige opslag en bespaart dus geld. Infor OS, het Operating System van Infor, faciliteert onder meer een Data Lake waarin de data van zowel Infor- als van third party applicaties wordt opgeslagen. Zo kan financiële data en business gerelateerde data gezamenlijk worden geanalyseerd. Hoe een en ander technisch inhoudelijk werkt? Dat kun je onder andere terugzien in de video “Infor OS – Infor Data Fabric.

Randvoorwaarde 4: Gebruik van moderne technologie, zoals AI en ML

Gebruikers zijn bekend met intelligente apps op hun smartphone die hen snel voorzien van de gewenste informatie. Waarom zou dat dan niet kunnen gelden voor financiële applicaties? De uitdaging is dat veel organisaties niet over de expertise of juiste data beschikken rondom Al (Artificial Intelligence) of ML (Machine Learning) projecten. Het goede nieuws is dat deze moderne technologie embedded is in onze cloudoplossingen en er op eenvoudige wijze lerende modellen gemaakt kunnen worden om betere voorspellingen te doen. “Iets niet morgen weten, maar vandaag al weten wat er komen gaat”, zo zou ik het willen noemen. Ook Gartner ziet dat en beschrijft dat AI tot 2023 een van de belangrijkste trends zal zijn binnen een moderne financiële architectuur. Hoe CFO’s een kickstart kunnen geven aan het inzetten van moderne technologie op hun afdeling valt hier terug te lezen.

CFO: Chief Flexibility Officer

Is dit niet in de kern waar het op neerkomt? Het faciliteren van alle tactische en strategische beslissingen die in een steeds hoger tempo gemaakt moeten worden. En - met een knipoog - wordt de rol van CFO steeds meer die van Chief Flexibility Officer. Veel leiders van financiële afdelingen omarmen deze ontwikkeling van harte. Het wordt echter gekmakend als je niet beschikt over de juiste applicaties om die flexibiliteit te kunnen waarborgen. CloudSuite Financials helpt de CFO dagelijks bij het proactief adviseren, bij acquisities en business planning, maar vooral ook bij het voorspellen van trends waarmee nog beter geanticipeerd wordt op datgene wat de organisatie nodig heeft. CloudSuite Financials en Supply Management is daarbij dé sleutel tot een blijvend succes van iedere CFO.

Opgeslagen onder
  • Financials
Product
  • CloudSuite Financials & Supply Management
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.