Skip to Content

5 ingrediënten voor ‘agile chemicals’ – van reactief naar proactief

september 3, 2020 Door Robert Zwart

Agile, wendbaar zijn, je snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Een actueler onderwerp is er niet, iedereen is ‘kampioen aanpassen’ geworden. Ondanks dat de chemische industrie door de coronacrisis positief op de kaart gezet is, staat de sector ook onder druk en wordt er een volumedaling in het derde en vierde kwartaal van 2020 verwacht. Dit alles blijkt uit een recent artikel van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Waar zouden chemische bedrijven in de huidige situatie sneller op moeten kunnen anticiperen?

1. Beter inzicht in complexe supply chains

De kans dat er verstoringen in de (veelal internationale) supply chain gaan plaatsvinden wordt helaas groter. De uitdaging is dat de complexe supply chain van de chemische industrie bestaat uit veel verschillende partijen. Valt er één schakel uit, dan kan een complete productie stil komen te vallen. Omdat het in deze branche veelal gaat om specialistische onderdelen zal je niet snel een component ergens anders kunnen halen. Inzicht hebben in de complete supply chain, waarbij je goed in beeld hebt wie wat en wanneer levert volgens specificaties, helpt je om mogelijke bottlenecks al in een vroeg stadium te signaleren.

2. Veiligheid en duurzaamheid zijn key

Dat veiligheid en duurzaamheid hoge prioriteit hebben, hoeven we niemand meer uit te leggen. Dit betreft zowel het productie proces met de eigen medewerkers als het uiteindelijke gebruik van producten door klanten. Wendbaar zijn betekent in dit kader, dat er een end-to-end visibility moet zijn, waarbij er controle is op het hele proces, van ontwikkeling tot en met levering aan de klant. Worden er normen overschreden, zijn de processen op de juiste wijze gevoerd, is ieders verantwoordelijkheid duidelijk, wie heeft wat op welk moment gedaan? Door dit soort data visueel beschikbaar te maken worden fouten voorkomen en proactief inzichtelijk gemaakt waar knelpunten zich bevinden.

3. Een actuele business planning

In perioden als deze, met veel onzekerheden in zowel aanbod van grondstoffen als in de vraag vanuit de markt, moet er steeds sneller gereageerd kunnen worden op wijzigingen. Hoe accurater de forecast, hoe beter bijvoorbeeld ook het benodigde transport kan worden ingepland. Hoe meer de vraag fluctueert, positief of negatief, hoe belangrijker een geïntegreerde business planning wordt om de kosten van onverwachte voorraadvorming zoveel als mogelijk te beperken. Tegelijk kan een tekort aan voorraden ook klanten kosten. Actuele stuurinformatie is onontbeerlijk voor een optimale balans.

4. Meer doen door efficiënter en voorspelbaar te werken

Wendbaar zijn betekent ook, dat er niet vastgehouden wordt aan oude werkpatronen, maar gebruikgemaakt wordt van intelligente technologie om kosten te besparen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan sensortechnologie in productiesystemen die patronen signaleren en bij afwijkingen automatisch een waarschuwing geven. Sensortechnologie en machine learning stellen ons in staat om steeds voorspelbaarder en nauwkeuriger te gaan werken en efficiënter te produceren. Computers rekenen nu eenmaal sneller dan het menselijk brein.

5. Kies voor branche specifieke ERP-systemen

Je kunt niet voldoende wendbaar zijn als er gebruikgemaakt wordt van ERP systemen die niet specifiek voor de chemische industrie ontwikkeld zijn. Wanneer een ERP systeem niet voldoende is toegesneden op de specifieke werkwijze van een chemisch bedrijf, dan zullen er gefragmenteerde, vaak maatwerk, oplossingen nodig blijken om het bedrijfsproces goed af te dekken. Hoe meer dit nodig is, des te meer risico’s dit met zich meebrengt. Denk daarbij onder meer aan: IT integratie problematiek en onnodige afhankelijkheden van ‘zwakke schakel’ componenten, beperkingen m.b.t. beschikbaarheid van integrale stuurinformatie, belemmeringen voor de operationele efficiency en hogere kosten.

De Industry Solution Suite voor de chemische branche

Infor heeft specifiek voor chemie bedrijven een unieke, state-of-the-art propositie beschikbaar, die de benodigde uitgebreide ‘last mile’ standaard functionaliteit voor deze sector biedt. Naast een op de chemische branche toegesneden complete ERP suite biedt Infor ook modulair inzetbare oplossingen voor onder meer Product Lifecycle Management, Supply Chain Planning & Visibility en Enterprise Asset Management.

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op of lees aanvullend dit artikel over de IT gedreven uitdagingen van de innovatieve chemische industrie.

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Door op "Verzenden" te klikken, gaat u ermee akkoord dat Infor uw persoonlijke gegevens die u in het bovenstaande formulier hebt ingevuld, verwerkt om met u als onze potentiële of huidige klant te communiceren, zoals beschreven in ons privacybeleid.