Skip to Content

7 actuele uitdagingen in de distributie- en logistieke sector

april 23, 2020

De toekomst van de distributie- en logistieke sector wordt nu bepaald. Het zijn sectoren die zelfs in crisistijd blijven doordraaien, vaak 24/7. Hun concurrentiepositie zal sterk afhankelijk zijn van innovatieve technologieën en slimme systemen om nog meer klanten snel en adequaat te kunnen bedienen. Maar tegen welke uitdagingen loopt een CEO, CFO of logistiek manager aan in de distributie- en logistieke sector? Wij formuleerden zeven actuele uitdagingen, te beginnen met een menselijke.

1. De (on)aantrekkelijkheid van de sector – kennis verdwijnt

Het onderscheidende vermogen van bedrijven, en daarmee de reden om bij jou te willen werken, wordt steeds meer bepaald door een professionele dienstverlening naar klanten en de beschikbaarheid van moderne processen in de logistieke omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat er minder handen nodig zijn, maar wel meer nieuwe medewerkers met ICT kennis. Daar waar geen moderne bedrijfsvoering aanwezig is zal de aantrekkelijkheid van de sector voor de jongere generatie afnemen. Dat heeft als consequentie dat unieke kennis uit de organisatie verdwijnt als deze niet tijdig wordt overgedragen.

2. Flexibel en schaalbaar blijven in een sterk globaliserende wereld

Er zijn twee belangrijke trends te signaleren; ten eerste integreren wereld economieën steeds meer met elkaar, waardoor er complexiteiten plaatsvinden in internationale logistieke processen tussen distributiebedrijven, logistieke organisaties en eindklanten. Ten tweede vindt er consolidatie plaats in de sector waarbij bedrijven worden samengevoegd om schaalgrootte te creëren. Hoe zorg je dan voor een veilige, klantvriendelijke en razendsnelle bedrijfsvoering op alle continenten en houdt je overzicht over de totale bedrijfsvoering?

3. De macht van de klant neemt toe

Op dit moment is er sprake van een enorme groei in e-commerce. Het aantal verzendingen groeit en er komen dagelijks webshops bij. Klanten hebben daardoor steeds hogere verwachtingen op het gebied van klantvriendelijkheid, user experience, track and trace systemen, maar vooral ook de mogelijkheid op maatwerk en het zelf kunnen bestellen. Het uitdagende daarbij is dat distributiebedrijven traditioneel kiezen voor standaardisatie en het denken in eenheden terwijl de consument om een uniek product vraagt en zelf ‘in control’ wil zijn. Een spagaat wellicht?

4. De voorspelbaarheid van de benodigde capaciteit – Is de data op orde?

Een steeds terugkerende uitdaging voor distributie- en logistieke organisaties is te weten hoeveel capaciteit, in arbeid, opslag en productie- en logistieke systemen, noodzakelijk is. De beschikbare data, trendlijnen, algoritmen en gebruikte software spelen een belangrijke rol om te bepalen wat er nodig is om op tijd op te schalen. Heb je nu voldoende in beeld om een goede voorspelling te maken over de capaciteit die volgende maand nodig is en een efficiënte planning te kunnen maken?

5. Onderscheidend zijn – De wens om diversificatie

Voor het overgrote deel zijn de werkzaamheden en bedrijfsprocessen van distributie- en logistieke bedrijven aan elkaar gelijk, daar zit het onderscheid niet in. Het onderscheid kan wel zitten in een efficiënt werkend platform waar alle processen als ‘one single source of truth’ bij elkaar komen. Daarom moet er gezocht worden naar nieuwe technologieën en software oplossingen om klanten niet eenmalig te bedienen maar voor langere tijd te behouden. Mobiele applicaties, spraakapplicaties, aantrekkelijke interfaces en communicatie op het individu kunnen daar bijvoorbeeld een belangrijke rol bij spelen.

6. De afhankelijkheid van de factor arbeid - Of een andere rol van arbeid?

Een actuele vraag is; hoe gaat de sector om met de nieuwe 1,5 meter economie? Want er zal hetzelfde, of liefst meer, gedaan moeten worden met minder mensen op hetzelfde aantal vierkante meters. Daar is wellicht wel een ander floorplan voor nodig. Daarnaast zijn er nog veel repeterende werkzaamheden aan te wijzen die verder geautomatiseerd kunnen worden, waardoor aanzienlijke kostenvoordelen optreden. Zeker bij organisaties waar de marges onder druk staan is het noodzakelijk om minder afhankelijk te zijn van de factor arbeid. Medewerkers zullen steeds vaker een meer controlerende rol in plaats van een uitvoerende rol krijgen. Een bijpassende vraag: Kan het magazijn ook op afstand gemonitord worden in omgevingen waar de kantooromgeving en de distributieomgeving van elkaar gescheiden zijn?

7. De noodzakelijke inzet van Industry 4.0

Om distributie- en logistieke processen te verbeteren worden in efficiënte magazijnen duizenden sensoren gebruikt die de data naar de cloud toezenden. Succesvolle wereldwijde distributiegiganten zoals Amazon passen dit principe toe om processen te controleren, voorspellingen te maken en een zo snel mogelijke doorlooptijd te hebben. Welke aanbevelingen krijg jij op dit moment aan de hand van data aangereikt vanuit het magazijn? En welke distributiemiddelen en logistieke systemen zijn bij jouw organisatie aan het internet gekoppeld?

Niets doen is geen optie

De distributie- en logistieke sector zal in staat moeten zijn om zich snel aan te passen aan sterk veranderende klantvragen, zeker nu de wereld om ons heen veranderd is. Daarbij is er een cruciale rol weggelegd voor technologie om processen slim, veilig, efficiënt en zo klantvriendelijk mogelijk in te richten. Hoe we er samen voor kunnen zorgen dat jouw bedrijf ook onderscheidend kan zijn leggen we je graag uit in een volgende blog.

Nu al meer weten?

Neem dan hier contact met ons op.

Opgeslagen onder
  • ERP
Sector
  • Distribution
Product
  • CloudSuite Distribution
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.