Skip to Content

De veranderende rol van de CFO in de maakindustrie

oktober 18, 2019

De rol van de CFO is continu aan verandering onderhevig. Voorheen kwamen zaken als beveiliging, regelgeving en compliance al onder zijn beheer te vallen, maar nu de digitale evolutie door de maakindustrie raast, moet zijn rol weer worden aangepast. Productiebedrijven hebben vandaag de dag een CFO nodig die zich minder zorgen maakt over de financiën en meer betrokken is bij de strategie. Dit is een nieuwe rol voor sommige CFO’s, maar het past goed bij mensen die de waarde zien van kapitaalinvestering in het bedrijf. Hierdoor kan een bedrijf moderniseren en zijn aanwezigheid op de markt uitbreiden en groeien. Veel CFO’s hebben hiervoor de juiste achtergrond, het inzicht in en begrip van de markt, waardoor zij het bedrijf prima kunnen adviseren op dit gebied.

Besluiteloosheid is dodelijk

Het is logisch dat de CEO vaak wordt bestempeld als een visionair die nieuwe inkomstenstromen, producten en innovatieve manieren bedenkt om de klant te dienen, met daarnaast de CFO, die hem met beide benen op de grond houdt. Die twee hoeven echter geen tegengestelde krachten te zijn, ook al kan een CFO de visie van andere leidinggevenden wel degelijk omarmen of blokkeren. Zeker als optimistische investeerders botsen met personen binnen het bedrijf die op een winterslaap zijn ingesteld, zijn er vaak geen winnaars. De resulterende impasses en verdeeldheid leiden vervolgens meestal tot inactiviteit, totdat het uiteindelijk te laat is om nog kansen te kunnen grijpen. Besluiteloosheid is een andere vorm van nee zeggen, en dodelijk voor een moderne organisatie.

Investeren in nieuwe technologie

In een ideale situatie zouden CFO’s op een lijn moeten zitten met andere leiders in de organisatie; bereid zijn om te investeren in nieuwe ideeën, ook al bevinden die zich nog in een premature fase. Tegenwoordig zijn sommige oude vereisten voor investeringen niet langer van toepassing. Digitale initiatieven en disruptieve technologieën geven namelijk een heel andere betekenis aan innovatie. Hierdoor kan de CFO niet aandringen op traditionele benchmarkrapporten, een bewezen Return on Investment (ROI) of gegarandeerde besparingen door het doorvoeren van nieuwe concepten. Daarvoor is vertrouwen nodig. De CFO moet immers goed geïnformeerde voorspellingen kunnen doen over de resultaten van zijn investeringen in nieuwe technologie, maar heeft daarvoor geen garanties en weinig voorbeelden of bewijs uit de praktijk beschikbaar. Sommige nieuwe technologieën zijn gewoon niet lang genoeg op de markt om een solide geschiedenis te hebben. Verandering gaat immers razendsnel en wacht niet tot bewezen strategieën zijn gedocumenteerd. De spelregels worden opgesteld terwijl het spel al gespeeld wordt.

Tien tips voor een strategische ‘herder’

Hoe kan de CFO nu grondig onderzoek doen en ervoor zorgen dat zijn bedrijf geen onzorgvuldige risico's neemt die resulteren in financiële verliezen, schade aan het merk of verloren klanten? Hier zijn tien tips die de CFO zullen helpen om zich comfortabeler te voelen in hun veranderende rol als strategische ‘herder’ voor het bedrijf.

  1. Werk met ervaren bedrijven. Schakel de hulp in van bedrijven, consultants en technologieproviders die serieuze innovators zijn en toegewijd aan nieuwe technologie.

  2. Beschik over de juiste kennis. Doe onderzoek. Werk samen en netwerk met collega’s. Neem deel aan congressen. Wees een leergierige onderzoeker.

  3. Risicobeheersing. Begrijp risico’s en stel limieten in. Bescherm kritieke bedrijfsmiddelen, apparatuur of intellectueel eigendom. Wees slim. Denk aan back-ups, vangnetten en een plan B.

  4. Definieer doelen en meet succes. Je moet in staat zijn om te verwoorden wat je probeert te bereiken. Zorg ervoor dat het hele team je plannen ondersteunt. Definieer termen die mogelijk onduidelijk zijn. Als je over nieuwe technologie en innovatieve concepten spreekt, is het begrijpelijk dat sommige teamleden zich verloren voelen. Train mensen indien nodig.

  5. Bewaak de voortgang. Houd de stappen bij die je neemt, ook als je een omweg moet maken of een stap terug moet doen. Documenteer mijlpalen, zelfs als je niet zeker weet of je het proces zult herhalen. Deel voortgang met teamleden.

  6. Betrek teams. Van één persoon of afdeling kan niet worden verwacht dat ze de last dragen van grootschalige projecten zoals digitalisering. Betrek multidisciplinaire teams voor zoveel mogelijk variëteit aan ideeën en input.

  7. Flexibiliteit. Wees bereid om uit je comfortzone te komen.

  8. Denk aan de lange termijn. Raak niet in paniek als je idee niet snel genoeg forse resultaten kan genereren. Wees geduldig. Wees bereid om je plan te verfijnen en tactieken aan te passen. Deel projecten in fases in. Door grote initiatieven in hapklare brokken te hakken, kun je eerder successen bereiken en momentum opbouwen. Denk groot, maar denk ook aan de stappen die nodig zijn om de top te bereiken.

  9. Wees bereid om van plan te wisselen. Ga niet langer door dan nodig is met een slecht idee. Als falen onvermijdelijk is, moet je bereid zijn om veranderingen door te voeren. Ga wel verder, en blijf niet in de teleurstelling hangen. Leer van je fouten.

  10. Vier overwinningen, hoe klein ze ook zijn. Je zult misschien niet bereiken wat je van plan bent, maar leert wel andere vaardigheden en tactieken. Sta open voor overwinningen, en vier ze.

Conclusie

Door deze basisprincipes te volgen, kunnen CFO’s een waardevolle, strategische leider in het bedrijf worden. Een persoon die samenwerkt met andere leden uit het managementteam op het gebied van innovatie en tegelijkertijd de bedrijfskritische benodigdheden beschermt. De CFO van nu speelt een belangrijke rol in het beheersen van bedrijfsrisico’s, het zelfverzekerd investeren in technologie en ervoor zorgen dat prestaties resultaatgericht zijn. De scheidslijn tussen het beschermen van kapitaalreserves en het ondersteunen van innovatie is dun. Maar door goed geïnformeerd te zijn en samen te werken met experts kan de CFO beide rollen vervullen: die van de gewaagde ontdekkingsreiziger én van de beschermende herder.

7 november 2018

Theo Koster – Account Director Infor Benelux

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.