Skip to Content

Eén keer definiëren, steeds weer hergebruiken

januari 18, 2021

Het is natuurlijk wel zo prettig dat workflows waar mogelijk gestroomlijnd worden, - op maat van de individuele gebruiker indien mogelijk. Dat het niet dé workflow is, maar úw workflow.

Bij Infor Library & Information Solutions proberen wij dit principe zoveel mogelijk te implementeren. De concrete implementatie gebeurt vooral door “persistente” profielen en defaults op maat.

Persistente profielen

Persistente profielen zijn profielen die u één keer definieert en die nadien steeds weer opnieuw worden toegepast. Profielen kunnen “overal” worden toegepast. Enkele opvallende voorbeelden:

in V-smart

  • bij import
  • bij export
  • bij het detecteren van ”gelijke” beschrijvingen & het samenvoegen daarvan
  • bij het zoeken in “vreemde” bronnen via SRU

in Iguana

  • bij het zoeken kunnen klanten voorkeurswaarden vastleggen, zodat er bijvoorbeeld automatisch in het Frans wordt gezocht
  • een klant kan zijn interesses opslaan

in V-link

  • doelen kunnen per profiel al dan niet worden gepresenteerd (of in een andere volgorde of met een andere lay-out)

en vele andere.

Defaults op maat

“Defaults op maat” betekent dat voorkeuren (al dan niet op expliciet verzoek) steeds weer opnieuw worden toegepast. Twee opvallende voorbeelden zijn het bepalen van het type grafiek in (Open) V-insight en de “Sla op als default” optie in V-smart.

Het Type grafiek in (Open) V-insight wordt automatisch per gebruiker opgeslagen. De aanname is dat het laatst gekozen type de volgende keer de best mogelijke default is. Een gebruiker hoeft op die manier geen type te kiezen, dat gebeurt automatisch voor hem of haar, maar indien gewenst kan hij of haar dat type wijzigen.

Het meest opvallende voorbeeld is de “Sla op als default” optie op de meeste invulformulieren in V-smart: hierdoor kunnen gebruikers hun voorkeuren per formulier vastleggen en zolang zinvol steeds weer hergebruiken. Dit zorgt voor workflows op maat en versnelt het werken met de applicatie.


Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.