Skip to Content

Een pijnvrije gezondheidszorg dankzij data science

januari 20, 2020 Door Johan Bleumink

Het elektronisch patiëntendossier wint aan populariteit. Volgens gegevens uit het voorjaar van 2019 van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) blijkt dat circa 78 procent van de Nederlanders toestemming heeft gegeven voor het delen van hun medische gegevens. Samen met de verbeteringen op gebieden als connectiviteit en continuïteit bij het delen van patiëntengegevens, leidt dit ertoe dat leidinggevenden in de zorg en eerstelijnsverpleegkundigen nu over een platform beschikken waarmee ze kunnen zien hoe een zorgverlener presteert en hoe ze hem kunnen ondersteunen.

Om de meest effectieve en efficiënte patiëntenzorg te kunnen leveren, moet de gezondheidszorg immers de betrokkenheidsmodellen voor klinische middelen en personeel kunnen heroverwegen.

Nu we in 2020 zijn aanbeland, is er geen beter moment om actie te ondernemen en de afstemming tussen patiënten en hun zorgverleners te verbeteren. Zorgprofessionals hebben met een groot aantal uitdagingen te maken, met als belangrijkste punt een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het voortbestaan van de organisatie, maar kan ook een bedreiging vormen voor de kerntaak van de gehele gezondheidszorg: de zorg voor patiënten. Het omarmen van baanbrekende technologieën biedt kansen om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen.

Personeelsmanagement in het digitale tijdperk

De geavanceerde technologie die beschikbaar is om verplegend personeel te helpen, is moeilijk te negeren. Een van die technologieën is Workforce Management (WFM), dat bedoeld is om traditionele papieren processen, zoals het voorspellen en plannen van activiteiten, te automatiseren. WFM is een kritische bedrijfsapplicatie, die sterk behoefte heeft aan digitale transformatie om te helpen een moderne, patiëntgerichte omgeving te kunnen realiseren.

Maar wat is een modern WFM-systeem? Dat is een applicatie die onder andere nieuwe inzichten biedt in de vaardigheden van de verpleegkundige en de status van de patiënt, zodat de juiste zorgverlener gevonden kan worden voor de unieke behoeften van elke patiënt. Voor organisaties die een modern WFM-systeem implementeren, bieden zaken als webgebaseerd werken en mobiliteit een grote meerwaarde bij het managen van het klinisch personeel. Maar digitaal zijn is veel meer dan alleen automatisering.

Net als het stellen van diagnoses is verpleging van een patiënt ook veelomvattend, en vraagt om unieke vaardigheden, specialisaties en certificeringen. Grote datasets die betrekking hebben op het plaatsen van personeel en klinische bewegingen in de hele organisatie helpen elke dag weer om in te spelen op de veranderende behoeften van de patiënt. Het is dus raadzaam om alle beschikbare tools en systemen, zoals WFM, te gebruiken om de klinische resultaten te optimaliseren.

WFM is een digitaal systeem dat een gemeenschappelijke gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen personeel, salarisadministratie en human resources, zoals bijvoorbeeld interoperabiliteit voor EMR, EHR, HCM en ERP. WFM is een clearinghouse voor gegevens van verpleegkundigen en patiënten en verzamelt klinische informatie om de werkdruk in de zorg beter te kunnen bepalen, het personeel in ploegendienst te kunnen plaatsen, overuren en salarisproblemen proactief aan te pakken en betrouwbare en toegankelijke inzichten te bieden om de naleving van de regelgeving in de hele organisatie te waarborgen.

Digitale oplossingen voor complexe planning

Klinisch personeel noemt als grote frustraties onder andere discrepanties in de planning, een onjuiste personeelsbezetting en een oneerlijke verdeling van de werklast. Dit alles kan leiden tot een burn-out bij de verpleegkundigen. En dat heeft niet alleen een nadelige invloed op de persoon zelf en zijn omgeving, maar ook op het eindresultaat, vooral wanneer de voorwaardelijke arbeid wordt gebruikt om tegen hoge kosten de gaten in de planning op te vullen. Een modern WFM-systeem gebruikt deze gegevens op een heel praktische manier om digitale oplossingen te verbeteren.

Een WFM-oplossing plant vaak zes weken vooruit op basis van het verwachte aantal patiënten en de beschikbare budgetten. En deze aantallen en bedragen veranderen continu – en met grote regelmaat. Het voordeel van een modern WFM-systeem is de constante, realtime monitoring van de werkdruk, de personeelsbezetting en de kosten. Dit vermindert de complexiteit en de stress die gepaard gaan met de zorgverlening. Managers kunnen bovendien inspelen op veranderende behoeften.

Om de efficiëntie nog verder te verhogen, legt WFM ook meer controle in handen van de verpleegkundigen via mobiele apparaten. Verpleegkundigen kunnen automatisch sms'jes ontvangen over veranderde diensten. Dit verhoogt onder andere de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Zij zijn immers altijd op zoek naar meer flexibiliteit en balans in hun werk, en door ze meer bevoegdheid en inzicht te geven, verbetert WFM ook de patiëntenzorg.

Als eerste het beste talent vinden

Naast het efficiënter maken van de processen en taken na de aanwerving, moeten gezondheidsinstellingen steeds meer vertrouwen op gegevens en wetenschappelijke kaders om de juiste kandidaten voor een baan te vinden. De behoefte aan verpleegvaardigheden en -talent is groter dan de beschikbaarheid, en dat zal door de vergrijzing alleen maar erger worden.

Het aannemen van het juiste talent voor de juiste baan is cruciaal om een betrouwbaar klinisch team samen te stellen, een cultuur van betrokkenheid te creëren en verpleegkundigen te behouden. Terwijl HR-professionals in het verleden bij het aannameproces op subjectieve criteria vertrouwden, kunnen nu gegevens en de wetenschap ingezet worden om vooringenomenheid weg te nemen, te bepalen of een kandidaat geschikt is voor de organisatie, en in welke rollen hij het meest succesvol zal zijn. De drie kritische kenmerken die tijdens het aannameproces geëvalueerd moeten worden ten opzichte van de top performers zijn gedrags-, cognitieve- en culturele afstemming.

Door gebruik te maken van adaptieve technologieën voor een efficiënte vraag en antwoord, worden de kandidaten een reeks vragen gesteld die zijn ontworpen om te kijken of een persoon bij een organisatie past. Personeelsmanagers worden geholpen met interviewvragen die hen helpen om te bepalen of een kandidaat zowel de professionele als de softskills heeft die voor een functie nodig zijn. Zou een verpleegkundige bijvoorbeeld beter presteren op de eerste hulp, in de verloskunde, gynaecologie of een ander vakgebied? Wat zijn de administratieve vaardigheden van de kandidaat? Zijn er potentiële leiderschapskwaliteiten?

Personeel was altijd al een van de grootste en duurste uitgaven in de gezondheidszorg. Technologie kan helpen om de menselijke kant van de gezondheidszorg te ondersteunen. Wetenschap en analyse kunnen het inhuur-naar-pensioenproces verbeteren, vooral voor verplegend personeel, en dat biedt een kans om zowel de zorg, de gezondheid en het financiële plaatje te verbeteren. Dat lijkt me een positief uitgangspunt om het jaar mee te starten.

Opgeslagen onder
  • Healthcare
Sector
  • Healthcare
Product
  • Infor Workforce Management
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.