Skip to Content

Gebruikersgroep Hoger Onderwijs V-smart opgericht

maart 10, 2016

Onlangs heeft Infor het initiatief genomen tot de oprichting van een Gebruikersgroep Hoger Onderwijs. Infor heeft diverse relaties in het hoger onderwijs die gebruik maken van een scala aan Inforproducten waaronder V-smart, Iguana, V-link en V-insight.


Gebruikersgroep


Infor wil graag nauw samenwerken met haar klanten en daarbij rekening houden met dergelijke specifieke werkwijzen en procedures en daarop inspelen. Hiertoe zijn de afgelopen tijd nieuwe producten en diensten ontwikkeld en tegelijkertijd nieuwe communicatiemethoden geïntroduceerd zoals deze blog, Facebook en Twitter. Deze communicatiekanalen fungeren naast de bestaande jaarlijkse klantendag en aanwezigheid op Nederlandse vakcongressen zoals de KNVI-dag, het Nationale Bibliotheekcongres en incidentele evenementen.


Omdat de afgelopen jaren positieve ervaringen zijn opgedaan met een gebruikersgroep van openbare bibliotheken die samenwerken met het (basis)onderwijs, zien we de toegevoegde waarde van een gebruikersgroep van bibliotheken in het hoger onderwijs.


De nieuwe Gebruikersgroep Hoger Onderwijs is op 4 februari 2016 voor het eerst bij elkaar gekomen. Er zijn op dit moment 16 instellingen voor hoger onderwijs die gebruik maken van de producten van Infor. De opkomst was zeer goed met 15 aanwezigen van 11 instellingen. Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. het nieuwe Iguana platform van de gemeenschappelijke bibliotheken in het Hoger Agrarisch Onderwijs www.greeni.nl getoond en toegelicht, en de mogelijkheden van OAI en repositories en de koppeling met Worldcat en Summon besproken.


Het streven is 1 à 2 maal per jaar een bijeenkomst te organiseren waarin producten van Infor worden toegelicht en de leden van de groep eigen oplosingen en gebruik van de applicaties zullen tonen. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van wensen of toepassingen en zullen toekomstige ontwikkelingen worden besproken. Voor onderlinge communicatie is een (besloten) LinkedIn groep < https://www.linkedin.com/groups/8478023> opgericht. Binnen dit medium wordt informatie gedeeld, kunnen vragen aan andere leden van de groep en Infor worden gesteld en worden de groepsleden op de hoogte gehouden van nieuwe producten en diensten van Infor relevant voor het hoger onderwijs.


Gebruikersgroep2


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan de Bruijn johan.debruijn@infor.com

Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.