Skip to Content

Geweldige nieuwe functies voor lijsten in V-smart

april 16, 2021

Als onderdeel van het LibDo-initiatief (zie “Een betere gebruikerservaring”) werden veel nieuwe functies voor lijsten geïntroduceerd als onderdeel van V-smart 5 Service Pack 3.

Deze functies worden in dit artikel kort besproken.

Over het algemeen vergroten ze het gebruiksgemak van lijsten aanzienlijk, vooral als ze een groot aantal regels (rijen) bevatten.

De functies die hier worden besproken zijn:

1. Kolomvolgorde slepen en neerzetten

2. Navigatie / springen

3. Facetten

4. Styling

5. Sleep regel naar knop

6. FiltersKolomvolgorde slepen en neerzetten

De kolomvolgorde kan worden gewijzigd door een kolom naar de nieuwe gewenste positie te slepen. Het slepen gebeurt op Kolomkop; de drop wordt gedaan links van de kolom waar u de cursor plaatst.

Voorbeeld: als de huidige volgorde A B C D E is en u wilt dat dit A D B C E is, ga dan als volgt te werk:

 1. Klik op de kop van kolom D (en houd de muis ingedrukt)
 1. Sleep deze naar links van de kop van kolom B
 1. Zet D neer (d.w.z. laat de muis los). (Of de Drop mogelijk is of niet, wordt aangegeven door een muispictogram, bijvoorbeeld een stopteken indien niet mogelijk.)Navigatie / springen

Alle lijsten hebben bovenaan en onderaan navigatieopties in twee smaken:

 • naar een specifieke pagina springen (bijv. naar pagina 10 springen)
 • naar een specifiek item springen (bijvoorbeeld naar het eerste item dat begint met 'J').

De paginasprong wordt eerst getoond en wordt gevolgd door de sprong naar een specifiek item.

 • Het volgende is van toepassing voor de paginasprong:
 • opties zijn: naar een specifieke pagina springen, naar begin springen, naar einde springen
 • er worden 10 pagina's getoond, de twee pagina's voorafgaand aan de huidige + de huidige + de 7 na de huidige
 • men kan niet naar de huidige pagina springen
 • de optie om naar de eerste of laatste pagina te springen is niet beschikbaar als die pagina kan worden opgeroepen door een andere pagina-springoptie.

Een voorbeeld. Laten we aannemen dat er 12 pagina's zijn en dat 5 de huidige pagina is.

De display is dan << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

5 is geen link omdat dit de huidige pagina is.

<< brengt u terug naar pagina 1.

>> is niet beschikbaar omdat 12, de laatste pagina, beschikbaar is als een link.

Voor de optie om naar een specifiek item te springen, is het volgende van toepassing:

 • de sprong wordt gemaakt naar de eerste pagina waarop het item is gevonden
 • de sprong is gebaseerd op de sorteervolgorde van de lijst, meestal (maar niet altijd) de gegevens in de tweede kolom
 • de sprong wordt gemaakt naar het eerste teken van (de sorteervolgorde van) het item; als dit niet wordt omgezet, kan het hoofdlettergevoelig zijn ("B" versus "b").

Als een gebruiker in een lijst navigeert, worden de regels die niet "overeenkomen" met de zoekterm anders vormgegeven (bijvoorbeeld: als de gegevens bewaarlijsten bevatten en de lijst met bewaarlijsten op naam is gesorteerd en de zoekterm ".J" is, worden de regels die toegang geven tot lijsten waarvan de naam begint met "J" op de "standaard" manier gestileerd. De andere hebben een andere stijl. (Merk op dat alle regels op de pagina echter nog wel kunnen worden geselecteerd, ook al hebben ze een andere vorm.)

Houd er ook rekening mee dat de navigatieopties niet beschikbaar zijn als alle gegevens op één pagina worden getoond.Facetten

De meeste tabellen (lijsten) hebben nu facetten. Deze worden automatisch aangemaakt op basis van de inhoud van de tabel waartoe de facetten “behoren”. Of met andere woorden: als de gegevens niet in de tabel aanwezig zijn, is dit geen facet.

Een klein voorbeeld. Neem deze tabel (een koptekst en drie gegevensregels):

Nr

Naam

Kolom3

Taal

1

A

D

G

2

B

E

H

3

C

F

I

Deze tabel zou leiden tot drie facetten, genaamd:

 • Naam: facetten A, B en C
 • Kolom3: facetten D, E en F

en

 • Taal: facetten G, H en I.

Alle facetten worden voorafgegaan door een selectievakje. Na aanvinken van één of meer selectievakjes en klikken op het icoon “Toepassen” bovenaan het deelvenster Facetten, wordt de tabel opnieuw getoond en worden het (de) gekozen facet(ten) als restrictie toegepast.

Facetdisplay kan worden ingeklapt of uitgeklapt om een volledig scherm mogelijk te maken.
Styling

Als gevolg van de vorige wijzigingen zien tabellen (lijsten) er nu aanzienlijk anders uit. Grote veranderingen zijn:

 • Facetten worden rechts van tabellen getoond.
 • Tabellen worden voorafgegaan door 'spring'-links.
 • Tabellen worden gevolgd door 'spring'-link.
 • Na een "sprong" naar een specifiek item, hebben de "niet-toepasselijke" items een andere stijl (ze zijn nauwelijks zichtbaar, maar kunnen wel worden geselecteerd").

Tabellen / rasters / lijsten worden voorafgegaan door "sprong" links naar pagina's. De tweede set "sprong" links is afgeleid van de eerste kolom met relevante gegevens, zodat naar items kan worden gesprongen die beginnen met <link-id>. Nadat deze zijn geselecteerd, blijven items die aan deze criteria voldoen 'zichtbaar' en worden items die niet overeenkomen met de criteria in “grijs” getoond op de pagina. Ze kunnen wel worden geselecteerd.Regel naar button slepen

V-smart heeft nu (opnieuw) de mogelijkheid om een regel naar een icoon te slepen om een optie aan te roepen. Een voorbeeld: stel dat u een lijst met items hebt waaruit u het record op regel # 5 wilt verwijderen. Er zijn drie mechanismen om dat te doen:

• tik S5 met het toetsenbord ("S" is de toetsaanslag voor "verwijderen")

• vink het vakje aan het begin van regel # 5 aan en klik op het verwijder icoon (de prullenbak)

• sleep regel #5 naar het verwijder icoon.

In alle gevallen wordt het record op regel # 5 verwijderd.

De derde optie is toegevoegd als onderdeel van LibDo.Filters

Alle kolommen in lijsten hebben nu een optie om de kolominhoud te filteren. De filteroptie heeft twee varianten:

 • een tekstvakvariant die bovenaan elke kolom wordt getoond
 • een pop-up venster variant.

1 Variant 1: tekstvak

Als u op het icoon 'Kolomfilter' klikt in de bovenste rij met functie-iconen op pagina's die een tabel/lijst bevatten, wordt elke kolomkop gevolgd door een tekstvak waarin u een filter voor de kolom kunt invoeren. Houd er rekening mee dat dit filtericoon niet beschikbaar is als het aantal regels minder is dan 6. Merk ook op dat de filterrij (initieel) automatisch wordt getoond als er een actief filter is voor één van de kolommen. Een filter bestaat uit een (optionele) operator en een (hoofdlettergevoelige) waarde, - gescheiden door een spatie. Als u de operator weglaat, wordt "bevat" ([) automatisch geselecteerd.


2 Variant 2: pop-up venster

Als gezegd: als u op het icoon 'Kolomfilter' klikt in de bovenste rij met functie-iconen op pagina's die een tabel/lijst bevatten, wordt elke kolomkop gevolgd door een tekstvak waarin u een filter voor de kolom kunt invoeren. Elk tekstvak wordt gevolgd door een filtericoon. Als u hierop klikt, verschijnt er een pop-up. Hiermee kunt u maximaal drie filters voor de kolom definiëren. De operator kan worden gekozen uit een uitklaplijst. De waarde wordt ingevoerd in een tekstvak. De functionaliteit is identiek aan die van de tekstvakvariant. Als er meerdere filters zijn gedefinieerd, hebben ze een EN-relatie.

Opgeslagen onder
 • Libraries
Product
 • Library and Information Systems
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.