Skip to Content

Heroverweging van de financiële strategie? 4 actuele uitdagingen

juni 30, 2020 Door Steven Kok

Wie een managementpositie vervult binnen een financiële afdeling, een CFO of Head of Finance, zal de laatste jaren geconfronteerd zijn met ingrijpende veranderingen. Steeds meer financiële handelingen op afdelingen werden geautomatiseerd waardoor er meer tijd vrijkwam om de business van waardevolle financiële informatie te voorzien. Maar plotseling was er een veel ingrijpendere wereldwijde verandering die zorgt voor nieuwe uitdagingen, complexe vraagstellingen en een mogelijke heroverwegingen van de financiële strategie; COVID-19

Want…

Hoe flexibel zijn de financiële processen en systemen?

Het gaat nu meer dan ooit om razendsnel kunnen reageren. Organisaties die hun data op orde hebben en gebruikmaken van moderne processen en systemen zullen daar eerder toe in staat zijn. De coronacrisis heeft echter aangetoond dat de flexibiliteit, op het gebied van financiële grip en controle, soms te wensen overlaat. Vaak komt dit door logge monolithische architecturen, maar ook door de hoeveelheid van verschillende financiële systemen en processen. Zij integreren onderling slecht of functioneren als inflexibele point-to-point oplossingen. Is er bijvoorbeeld real-time inzicht in de financiële situatie van wereldwijde vestigingen als er zich veranderingen in lokale markten voordoen en de strategie moet worden aangepast?

Zijn juiste beslissingen ‘at your fingertips’ te nemen?

Wat er niet is, daar heb je ook geen zorgen van. Daarom was het werken, enkele decennia geleden, op een financiële afdeling duidelijker en overzichtelijker. Het hebben van minder data maakte het leven van een CFO een stuk eenvoudiger om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De voortgaande digitalisatie zorgt er voor dat waardevolle data overal verspreid raakt en de data op plekken komt te liggen waar het niet zou mogen liggen. Nu het merendeel van de medewerkers thuiswerkt wordt de kans op versnippering van data groter. Wellicht nog erger is dat duplicatie van data ervoor zorgt dat er verschillende versies ontstaan en er beslissingen genomen worden op basis van foutieve of ontbrekende informatie.

Juiste beslissingen kunnen nemen start met betrouwbare data die in een centrale omgeving, een “data lake”, zijn opgeslagen. Vervolgens is de interpretatie van de hoeveelheid van data tegenwoordig goed inzichtelijk te maken met gebruiksvriendelijke oplossingen die afgestemd zijn op de “Mobile Next” generatie.

Welke technologische innovaties kunnen risico’s uitsluiten?

Gedurende een crisis blijkt dat er plotseling belangrijke schakels kunnen uitvallen. Een leverancier in de supply chain kan bijvoorbeeld niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Het uitsluiten van risico’s kan gereduceerd worden door proactief naar het betalings- of leveringsgedrag gekeken te kijken, niet handmatig maar door de inzet van kunstmatige intelligentie. Worden er grote afwijkingen geconstateerd ten opzichte van eerdere bevindingen, of een verwachte uitkomst, dan verschijnt er automatisch een melding naar een financiële medewerker die daar belang bij heeft. Het vraagt om een hernieuwde aanpak van CFO’s om technologische innovaties te gebruiken om snel in te kunnen spelen op veranderingen in het klant-, leverancier- of productieproces. Ook als er op de eigen vestiging iets uitvalt, bijvoorbeeld een productiesysteem, kan er een automatische waarschuwing op een financieel dashboard verschijnen. De toepassing van Artificial intelligence (“AI”) maakt het mogelijk om proactief de CFO te attenderen op mogelijke risico’s.

Kan voldaan worden aan sterk wisselende wet- en regelgeving?

Wat de afgelopen tijd ook duidelijk is geworden is dat we mondiaal met elkaar zakendoen, maar dat landen, zelfs binnen Europa, niet tot gelijke afspraken kunnen komen. Zullen er nieuwe richtlijnen komen rondom het zakendoen binnen de anderhalve meter samenleving? Ongetwijfeld zullen de verschillen tussen landen er niet kleiner op worden. Dat betekent dat de flexibiliteit in financiële systemen belangrijker wordt, bijvoorbeeld om rapportage standaarden aan te passen. Een vraag die daarbij past is hoe makkelijk het is om oude rapportage structuren te vergelijken met het rapporteren volgens nieuwe normen. Financiële processen en ERP-systemen die internationale financiële standaarden ondersteunen zijn het antwoord om te kunnen voldoen aan sterk wisselende wet- en regelgeving.

Is een heroverweging van de financiële strategie noodzakelijk?

Als er onvoldoende antwoord gegeven kan worden op bovenstaande uitdagingen neem dan contact met ons op.

Opgeslagen onder
  • Financials
Product
  • CloudSuite Financials & Supply Management
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.