Skip to Content

Hoe en hoe snel moet u overstappen naar de cloud?

augustus 31, 2020

Elk jaar is er een toenemende druk op productiebedrijven om hun applicaties naar de cloud te verplaatsen. In 2017 stelde IDC vast: "Cloud computing transformeert vrijwel elk facet van de moderne productie - van hoe bedrijven werken tot hoe ze integreren in supply chains en hoe ze producten ontwerpen en fabriceren".

Cloud belooft veel dingen: verbeterde efficiëntie, flexibiliteit, bedrijfsflexibiliteit en lagere kosten. Voor veel productiebedrijven is het echter minder eenvoudig om te weten dat ze moeten overstappen en de timing ervan uit te werken. Productiebedrijven hebben vaak een mix van systemen die ze hebben aangeschaft, soms in de loop van de jaren. Hieronder staan vijf vragen die fabrikanten zichzelf moeten stellen en beantwoorden. Deze zullen hen helpen te begrijpen waar ze zijn en het proces op te starten om de voordelen van cloudtechnologie te realiseren.

1. Zijn uw huidige systemen voorbereid op de cloud?

Breng uw huidige softwareapplicaties in gebruik bij de organisatie in kaart. Dit omvat operationele ondersteuningssystemen zoals financiën, HCM en inkoop. Daarnaast zijn er de waardeketenoplossingen die in gebruik zijn, van inkomende logistiek via operationele systemen zoals MRP en voorraadbeheer tot oplossingen zoals CRM en servicemanagement.

Enkele van de vragen die gesteld moeten worden zijn:

 1. Zijn deze systemen gedocumenteerd?
 2. Welke data wordt er tussen de systemen overgedragen?
 3. Worden er specifieke fabricage-oplossingen zoals Manufacturing Execution-oplossingen (MES) gebruikt?
 4. Zijn ze te integreren met andere systemen en hoe?
 5. Is er een actueel document over de systeemarchitectuur?
 6. Kan er data uit de bestaande oplossingen worden gehaald?
 7. Worden API's ondersteund of zijn de systemen afhankelijk van handmatige import/export?
 8. Zijn er cloud-gebaseerde equivalenten van deze systemen?

Als de software-architectuur eenmaal in kaart is gebracht, is het mogelijk om te begrijpen welke componenten baat kunnen hebben bij een migratie naar cloudgebaseerde technologie zonder dat dit ten koste gaat van andere systemen. Als de verbindingen tussen de systemen eenmaal zijn begrepen, is het veel gemakkelijker om te beslissen welke systemen met minimale onderbrekingen naar de cloud kunnen migreren.

2. Zijn uw huidige processen voorbereid op de cloud?

In de loop van de tijd ontwikkelen en optimaliseren fabrikanten hun processen op basis van de huidige technologie, hulpmiddelen en eisen. Leveranciers van Cloud Software zullen praten over het herzien van processen als fabrikanten op zoek zijn naar nieuwe software. Waarom? Cloud-based software zorgt voor zo'n fundamentele verschuiving in de technologie dat processen moeten worden heroverwogen, zo niet volledig worden veranderd. Cloud-technologie zou dezelfde impact op de productie kunnen hebben als die van stoomkracht tijdens de industriële revolutie.

Cloud-software stelt mensen in staat om toegang te krijgen tot informatie en om processen aan te passen, ongeacht waar ze zich bevinden of welke tijdzone. Waar in het verleden op elke locatie misschien experts nodig waren, is het nu mogelijk om werkzaamheden uit te voeren vanaf elke locatie met een internetverbinding. Migratie naar cloudtechnologie gaat niet alleen over een technische update. Het vereist ook een revolutionaire aanpak om processen te veranderen op dezelfde manier als doorbraken tijdens de industriële revolutie voor de fabrikanten deden. Zoals Peter Drucker al zei: "Het grootste gevaar in tijden van turbulentie is niet de turbulentie - het is het handelen met de logica van gisteren."

De overstap naar de cloud is niet alleen een technische upgrade. Men heeft de neiging om dezelfde processen te behouden met betere software maar die nog steeds op dezelfde oude manier werkt en geen gebruik maakt van de nieuwe technologie. Cloudmigratie is een kans voor bedrijfstransformatie. De bedrijfstransformatie zou gebruik moeten maken van best practices, die genuanceerd zijn om de concurrentiepositie te verbeteren.

3. Zijn uw mensen voorbereid op de cloud?

De herdefiniëring van processen betekent dat de banen van mensen zullen veranderen. Verandermanagement is van cruciaal belang bij het opleveren van succesvolle cloudprojecten. Welk model voor verandermanagement er ook gebruikt wordt, de Plan-Do-Check-Act van Deming of de acht stappen van Kotter, gedurende het hele proces is communicatie cruciaal. Start het communicatieprogramma in een vroeg stadium en zorg ervoor dat het gedurende het hele proces doorgaat.

Een andere overweging is dat het overstappen naar een Cloud oplossing geen eenmalig verandertraject is. Het vereist een culturele verschuiving naar continue verandering. Dit kan sommige fabrikanten bang maken. Is dit echter heel anders dan de continue verbetering die door fabrikanten als Toyota wordt bepleit? Dat zou niet zo moeten zijn. Cloud-leveranciers bieden een continu programma van updates die regelmatig, soms wekelijks, bugfixes en kleine verbeteringen leveren. Een paar keer per jaar kan er een belangrijke verandering plaatsvinden met volledig nieuwe functionaliteit. Organisaties en hun mensen moeten bereid zijn om processen te updaten en te profiteren van deze veranderingen. Waarom? Als ze dat niet doen, dan zullen hun concurrenten, die vergelijkbare software gebruiken, dat waarschijnlijk wel doen.

Om te kunnen differentiëren, moeten organisaties een cultuur van innovatie in hun personeelsbestand inbouwen. Geoffrey Moore zei ooit: "Het in stand houden van innovatie is de levensader van elke onderneming. Het is de tijd waarin we profiteren van, en herstellen van, alle verstorende veranderingen die voorafgaan. Het grootste deel van de bedrijfswinsten in de wereld komt voort uit het ondersteunen van innovatie. Een groot deel van de marktkapitalisatie winsten, aan de andere kant, komen uit ontwrichtende innovaties.

4. Hoe neem je de angst weg?

"Traagheid bij verandering betekent meestal angst voor het nieuwe." - Philip Crosby". Er zijn altijd barrières bij verandering. Veel van de angsten over de cloud hebben nooit bestaan of zijn niet meer van toepassing.

Angst voor verandering als er geen weg terug is: Darwin's evolutietheorie zegt dat verandering nodig is om te overleven. In het bedrijfsleven is dat vandaag de dag nog meer het geval met het tempo waarin de veranderingen alleen maar toenemen in de afgelopen jaren.

Angst voor gegevensbeveiliging: Cloudleveranciers hebben veel grotere budgetten om uw data te beveiligen. Het probleem is echter dat de eindgebruiker nog steeds het kwetsbaarste punt is.

Angst voor bereikbaarheid: In de begindagen van de cloud was er vaak publiciteit over aanzienlijke uitval. Hoewel dit nog steeds voorkomt, is het de moeite waard om op te merken dat on-premise oplossingen veel meer te lijden hebben onder onderhoud en andere storingen.

Angst voor hoge kosten: Cloud levert niet het beloofde investeringsrendement op. In de meeste gevallen zal dat, als de alternatieve kosten inbegrepen zijn, wel zo zijn.

Angst om de controle te verliezen: Cloud computing wordt steeds meer gemeengoed. Er komt steeds meer vertrouwen in cloud providers en er is nog steeds een zekere mate van controle over de configuratie.

Werknemers zijn bang voor banenverlies: Cloud-oplossingen zullen sommige banen overbodig maken, maar de kans is groter dat ze functies veranderen. Het kan alledaagse taken van veel medewerkers overnemen, zodat deze zich kunnen concentreren op waar ze waarde kunnen toevoegen.

5. Hoe zet u de eerste stap?

Ondanks het immense potentieel voor verandering, heeft het adopteren van cloud geen behoefte aan een big bang, risicovolle aanpak die jaren in beslag neemt. In plaats daarvan is de beste aanpak een agile aanpak. De strategie omvat een visie voor een volledige migratie naar de cloud, maar het is een visie, geen afgebakend project.

Begin met de reis, stap voor stap. Begrijp de bestaande softwarearchitectuur om een eerste project te definiëren. Implementeer het en zorg ervoor dat het personeel de verandering begrijpt, omarmt en er krachtiger door wordt. Onthoud dat u zich niet moet richten op de technologie zelf, maar op het zakelijke voordeel en de zakelijke verandering die de adoptie van cloudtechnologie mogelijk maakt; of dat nu is om mensen op afstand beter te laten werken of om de efficiëntie van een operatie met nieuwe functionaliteit te verhogen. Onthoud, geen starre megaprojecten meer!

Enterprise Times heeft een door SG Analytics uitgevoerde enquête opgesteld waarin een reeks vragen wordt gesteld over de manier waarop fabrikanten de overstap naar cloudtechnologie willen maken. De enquête staat open voor Europese respondenten in leidinggevende functies. De antwoorden zijn anoniem. Vul de enquête in.

Opgeslagen onder
 • Cloud
Product
 • CloudSuite
Regio
 • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.