Skip to Content

Hoe moderne workforceplanning helpt personeelscrisis in ziekenhuizen af te wenden

september 27, 2019

De Nederlandse ziekenhuizen zitten in een lastig parket. De algehele zorgvraag neemt toe, en het tekort aan personeel loopt op. Daar komt bij dat er een gebrek aan nieuwe aanwas is doordat er de afgelopen jaren te weinig nieuw personeel is opgeleid. Een alarmerende situatie die terug te zien is in de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Begin dit jaar meldde de vereniging dat er bij ziekenhuizen achtduizend vacatures openstaan en ruim 31 duizend in de gehele zorg- en welzijnssector, het hoogste aantal in twintig jaar. Daarnaast steeg door de hoge werkdruk in de zorg het ziekteverzuim naar een recordhoogte van 5,9 procent en kwam het verloop uit op 15,7 procent. Zo blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van adviesbureau EY.

In deze situatie van personeelskrapte is er ziekenhuizen alles aan gelegen om personeel te behouden. Desalniettemin zien werkgevers hun verplegend personeel vaak al binnen een paar jaar weer vertrekken. De werkdruk is hoog – zonder zicht op verbetering. Zorgmedewerkers geven aan dat ze zich niet gehoord voelen door hun werkgever en ervaren bijvoorbeeld onvoldoende flexibiliteit en te weinig kansen voor professionele doorontwikkeling. Veel verpleegkundigen zouden bijvoorbeeld ervaring willen opdoen op andere afdelingen maar hier wordt meestal geen gehoor aan gegeven.

Dat is geen kwestie van onwil vanuit het management van de zorgorganisaties. De crux is dat de planningen van ziekenhuizen hier niet op berekend zijn. Het is iedere dag al een worsteling om de personeelsplanning van dat moment rond te krijgen. Laat staan dat er ruimte is om rekening te houden met de persoonlijke groeiplannen en voorkeuren van verplegend personeel. Wanneer die medewerkers een aanbod krijgen van een privékliniek waar ze wél de kans krijgen om zich door te ontwikkelen, is de keuze snel gemaakt.

Individuele zorgbehoefte

Veel ziekenhuizen zijn bovendien niet in staat rekening te houden met de grote verschillen in de individuele zorgbehoefte van patiënten en de werkdruk die daarbij komt kijken. Wanneer twee verpleegkundigen samen vier patiënten verzorgen, kan de werklast onderling sterk verschillen. Dit heeft alles te maken met de specifieke zorg die elke individuele patiënt nodig heeft. Zelfs patiënten met precies dezelfde diagnose, hebben nooit dezelfde hoeveelheid zorg nodig. Dit vraagt van ziekenhuizen dat ze een patiëntgerichte benadering kiezen en dat de personeelsplanning hierop aansluit. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Traditionele personeelsplanningsystemen zijn namelijk niet berekend op het objectief kwantificeren van de zorgbehoefte. Hierdoor is het onduidelijk waar de zorgbehoefte het grootst is, en het zwaarst weegt, weet het management niet goed of ze meer personeel moet inzetten en heeft het ziekenhuis geen zicht op de bottlenecks.

Persoonlijke benadering door automatisering

Om het beschikbare personeel in te kunnen plannen gebruiken ziekenhuizen een workforce management (WFM) systeem. Maar met de stijgende werknemersontevredenheid en een ware burn-outepidemie, volstaat het niet meer om simpelweg op afstand de beschikbare personeelsuren te verdelen over de theoretische zorgvraag. Iedere patiënt is immers anders en verpleegkundigen zijn geen zorgrobots. Men zal moeten overstappen op automatiseringsoplossingen die wél een persoonlijke benadering in personeelsplanning kunnen realiseren. Moderne WFP-systemen zijn zodanig geavanceerd dat ze, onder andere door middel van real-time data-analytics en machine learning, rekening houden met zorgzwaarte van individuele patiënten en zodoende uren realistisch onder het personeel verdelen. Ook bieden deze systemen de mogelijkheid van zelfroosteren. Personeelsleden kunnen op die manier zelf hun uren inplannen en zijn flexibel om zoveel mogelijk te werken op de momenten die voor hen uitkomen.

Dankzij dit soort functionaliteiten kunnen WFM-systemen een belangrijke bijdrage leveren aan het afwenden van de grote personeelscrisis in de zorgsector. Ze dragen bij aan een grotere personeelstevredenheid, en helpen de patiënttevredenheid te verbeteren. Patiënten krijgen immers precies het aantal zorguren dat ze nodig hebben en verplegend personeel dat tevreden en aandachtig kan werken. Verder helpen de systemen personeelskosten terug te dringen omdat men minder vaak dure externe ZZP’ers moet inschakelen. Op die manier bieden ze een breed gedragen, duurzame oplossing.

18 september 2019

Johan Bleumink Regional Sales Director Benelux bij Infor

Opgeslagen onder
  • Healthcare
Sector
  • Healthcare
Product
  • CloudSuite Healthcare
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.