Skip to Content
maart 18, 2020

Door de snelle ontwikkeling van COVID-19 heeft de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, partners en community's onze hoogste prioriteit. We zijn voortdurend bezig om de risico's voor ons ecosysteem tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat onze support en services zonder enige onderbreking worden gecontinueerd. Wij denken aan onze klanten en Infor community’s en de getroffenen. Wij waarderen alle zorgverleners die continu bezig zijn de zorg te verlenen en die 24 uur per dag klaar staan voor diegenen die het nodig hebben.

Infor beschermt haar medewerkers in de getroffen gebieden door hen thuis te laten werken, extra sanitaire maatregelen te nemen, beperkingen te stellen aan het bezoek van gasten en zelfs, als dat noodzakelijk is, kantoren tijdelijk te sluiten. Onze service- en verkoopteams en onze partners werken nauw samen om optimaal te voorzien in de behoeften van onze klanten als het gaat om bedrijfskritische technologie.

De klantenondersteuning, Cloud Operations en Infor Consulting Services (ICS) beschikken over alle middelen om hun werk ongehinderd te kunnen doen. We houden onverkort vast aan onze gestelde doelen en blijven u voorzien van de juiste ondersteuning. Wij blijven ons maximaal inzetten om onze klanten de vereiste services te verlenen.

Zie voor meer informatie de onderstaande veelgestelde vragen. Wij zijn dankbaar voor onze medewerkers, klanten en partners en verwachten als een sterkere gemeenschap uit de crisis te komen.

Kevin Samuelson
Chief Executive Officer
Infor

1. Heeft Infor een bedrijfscontinuïteitsplan?

Infor heeft een bedrijfscontinuïteitsplan klaarliggen. Dit plan is erop gericht in te spelen op rampsituaties die gevolgen hebben voor medewerkers, kantoorlocaties en datacenters—en wordt ondersteund door een team dat bestaat uit diverse disciplines en dat dagelijks samenkomt om de risico's, reacties en documentprocessen voortdurend te beoordelen.

Onze supportmedewerkers kunnen, als dat gewenst is, op afstand toegang krijgen tot supportsystemen en contact opnemen met klanten. Onze consultants hebben de juiste middelen om hun werk ongehinderd voort te zetten door het gebruik van technologie en online samenwerkingsmiddelen.

2. Heeft de huidige situatie negatieve gevolgen voor mijn cloudservices?

We verwachten niet dat de uitbraak van COVID-19 negatieve gevolgen zal hebben voor uw services. De robuuste cloudservices van Infor zijn in hoge mate geautomatiseerd en zelf herstellend. Bovendien zijn de services fouttolerant en bevinden deze zich in meerdere datacenters op afzonderlijke geografische locaties.

3. Verwacht u een verstoring van de serviceondersteuning?

Infor zet zich in om onze klanten de serviceondersteuning te bieden zoals ze dat altijd van ons gewend zijn.

4. Blijven de consultants van Infor klanten bezoeken om lopende projecten te ondersteunen? Wat zijn de alternatieven voor de bezoeken op locatie?

Infor vindt het belangrijk dat onze medewerkers en klanten veilig zijn. Daarom hebben wij beperkingen gesteld aan het reizen van onze medewerkers. Zij beschikken over laptops, VPN-verbindingen en conferentiehulpmiddelen waarmee zij thuis kunnen werken. Wij blijven vasthouden aan de gestelde doelen en u voorzien van ondersteuning en services door het gebruik van online-samenwerkingsmiddelen en technologie.

5. Hoe geeft Infor updates over de gevolgen van COVID-19?

Het hoogste managementteam en het crisismanagementteam van Infor houden het verloop van de ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak van COVID-19 nauwlettend in de gaten. We blijven in contact met onze klanten via lokale accountteams, Infor Conciërge, de Infor Support Portal en de gebruikersgroepen.

Indien u specifieke vragen heeft over Infor-producten, verzoeken wij u die te verzenden via de Infor Support Portal. Mocht u nog vragen hebben die betrekking hebben op de gevolgen van COVID-19, neem dan contact op met uw lokale accountteam of stuur een e-mail naar crisis.management@infor.com Een vertegenwoordiger van het crisismanagementteam van Infor zal dan met een reactie komen.

Opgeslagen onder
  • General
Regio
  • Worldwide
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.