Skip to Content

Is veiligheid een drijvende kracht achter investeringen in asset management... of niet?

april 29, 2021

Wat is veiligheid op de werkplek? Volgens het woordenboek is veiligheid een "toestand van bescherming tegen het ondergaan of veroorzaken van pijn, letsel of verlies". Dat mag een accurate definitie zijn, maar het helpt niet om te beschrijven wat veiligheid in een industriële context inhoudt. Als we veiligheid op het werk moeten beschrijven vanuit het oogpunt van techniek, zal het eerder ongeveer worden geformuleerd als "bescherming van de levens van werkenden tegen incidenten waarbij ongewild energie vrijkomt". Een incident waarbij energie vrijkomt is iedere ongewenste energieoverdracht (elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch, chemisch, biologisch of thermisch) waarbij letsel of schade aan personen, eigendommen of processen optreedt.

Incidenten op het werk zijn van alle tijden en de preventie of behandeling van letsel speelde al een rol bij de bouw van de piramiden in Egypte, maar de soorten energie waarmee op de werkplek wordt gewerkt zijn in de laatste anderhalve eeuw sterk toegenomen. Voor de omgang met vrijkomende energie zijn in de afgelopen eeuw verschillende strategieën ontwikkeld, die variëren van helemaal geen energie gebruiken tot het omgaan met de energie nadat deze ongewild is vrijgekomen. Die beide uitersten zijn natuurlijk ongewenst, dus we moeten op één of andere manier het risico op vrijkomende energie zien te voorkomen of in ieder geval beheersen.

Eén manier om ongewenste energie-afgifte of in ieder geval de daaruit voortvloeiende incidenten te voorkomen, is het implementeren van een werkvergunningensysteem, vooral als dit lockout-tagoutprocedures biedt naast de administratie van de vergunningen. Het is zinvol om een dergelijk systeem te integreren in een toepassing voor asset- en werkmanagement die meestal al wordt gebruikt voor corrigerende en preventieve onderhoudswerkzaamheden. Per slot van rekening loopt de onderhoudsmonteur of technicus het grootste risico wanneer hij de machine opent of binnengaat en wordt blootgesteld aan de vrijkomende energie.

Hoewel er modules voor werkvergunningen beschikbaar zijn in moderne werkbeheersystemen, vinden er nog iedere dag incidenten plaats. In de Verenigde Staten werden in 2019* 3,1 vermijdbare dodelijke ongevallen per 100.000 FTE's gerapporteerd en een duizelingwekkende 4,6 miljoen ongevallen waarbij medische behandeling vereist was. In de Europese Unie varieerde het aantal vermijdbare dodelijke ongevallen (in 2018) van 0,6 tot 4,6 per 100.000 FTE's*, afhankelijk van het land, en in totaal 3,1 miljoen vermijdbare gevallen van letsel. Dat zijn grote aantallen en die nemen niet noodzakelijkerwijs af, wat een reden voor zorg is.

De laatste jaren zie ik in mijn rol als Director of Solution Consulting dat veiligheidsbeheer één van de belangrijkste redenen voor onze klanten is om te investeren in een geschikt Enterprise Asset Management-systeem. Deze trend is het duidelijkst in de petrochemische industrie en waarschijnlijk het gevolg van de wens om de digitale transformatie te versnellen en flexibeler te worden, maar ook in voedings- en drankbedrijven, waar preventie van besmettingsrisico's een topprioriteit is.

Daarom is Maintenance 4.0 als framework op de markt gekomen op een moment waarop snel veranderingen plaatsvinden, en op de kosten van ongeplande uitval of vermijdbare veiligheidsproblemen moet worden geanticipeerd en deze moeten worden teruggedrongen. Maintenance 4.0 komt tegemoet aan een stijgende behoefte aan prestatiebeheer van de bedrijfsmiddelen (APM) dat zorgt voor superieure bedrijfsprestaties en dat meer veiligheid voor het personeel en de productie garandeert.

Het is aan de rest van de wereld om deze trend te volgen en te profiteren van de voorbeelden en standaarden in deze industrie, en die toe te passen waar ze het hardst nodig zijn. Aandacht voor veiligheid kan levens redden bij het implementeren van een oplossing voor werk- en asset management. Dus is veiligheid een drijvende kracht achter een optimale oplossing voor asset management? Absoluut!

In de nieuwste handleiding van Infor, “Why asset management must evolve into Asset Performance Management”, leest u meer over een nieuwe reeks technologieën en tools die een revolutie in asset management teweegbrengen en die u kunnen helpen de algehele veiligheid in uw bedrijf te verbeteren.

Over de auteur

Bas Beemsterboer

Bas Beemsterboer , Infor EAM Strategist

Bas werkt voor Infor’s Enterprise Asset Management-oplossing (EAM) aan strategisch beleid voor producten en industrieën. Met 30 jaar ervaring op dit terrein is er geen branche waarmee hij niet te maken heeft gehad vanuit het oogpunt van verkoop of implementatie. Zijn passie is de optimale inzet van de veelzijdigheid en de configuratiemogelijkheden van het Infor EAM-product. De voortdurende investeringen van Infor in dit toonaangevende product en de bijbehorende technologie verschaffen hem veel plezier in zijn werk. In de weinige vrije tijd die overblijft naast zijn werk en zijn gezin speelt Bas gitaar in een classic rock-band.

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.