Skip to Content

IT gedreven uitdagingen van de innovatieve chemische industrie

mei 14, 2020

De chemische industrie in Nederland is volop in beweging en zit boordevol met datagedreven innovatie waarbij onder andere sensoren en supergevoelige camera’s een belangrijke rol spelen om industriële systemen te bewaken en te monitoren. Dat is alvast het goede nieuws, er zullen echter ook industriële werknemers zijn die aan deze nieuwe werkelijkheid zullen moeten wennen. Maar voor welke IT gedreven uitdagingen staat de chemische industrie eigenlijk? Wij formuleerden er acht:

Het doen van steeds nauwkeurigere voorspellingen

Het plannen van industriële chemische processen is kostbaar en afhankelijk van steeds groter wordende hoeveelheden data van diverse toeleveranciers in de keten. Het maken van nauwkeurige supply chain planningen, bijvoorbeeld wat betreft voorraadoptimalisatie en productie- en logistieke planningen, worden daardoor steeds complexer. Wie in staat is om de verzamelde data juist te interpreteren kan echter wel gefundeerde beslissingen nemen. Ook kunnen aanzienlijke of onnodige kosten door middel van nauwkeurigere planningen bespaard worden.

Maximalisatie van de betrouwbaarheid en prestaties van de assets

In elke industrie geldt dat er sprake is van winstoptimalisatie als installaties of productiemiddelen voor de volle honderd procent kunnen worden ingezet. Ook hier speelt de voorspelbaarheid, in dit geval van het onderhoud van de assets, een belangrijke rol. Dus rijst de vraag; hoe digitaliseer je de onderhoudswerkzaamheden op zo’n manier dat er een nieuw efficiëntie- en kwaliteitsniveau bereikt wordt?

Compliancy, voldoen aan (duurzame) wet- en regelgeving

Wie naar de pagina van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland gaat ziet dat Nederland hét land moet gaan worden van de groene en duurzame energie. Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het inzetten van slimme materialen en geconnecteerde oplossingen. Om duurzaamheid aan te tonen zullen strikte wettelijke- en milieuvoorschriften vastgelegd moeten worden om bij audits van controlerende instanties goed beslagen ten ijs te komen.

Grip houden op de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten

Deze uitdaging heeft vooral te maken met de algemeen waarneembare tendens; technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks nog bij te houden en volgen elkaar in razendsnel tempo op. Dat geldt ook voor de chemische industrie, waar de productlevenscyclus van chemische producten verkort wordt door de introductie van geheel nieuwe of vernieuwde producten. Duidelijk gemonitord Product lifecycle management (PLM) is daarom cruciaal om een goede concurrentiepositie te behouden en datgene te leveren waar de markt om vraagt.

Efficiënt samenwerken met toeleveranciers in de keten

Bij het ontbreken van één grondstof kan een chemisch productieproces volledig stil komen te vallen. Communicatie tussen toeleveranciers in de keten spelen zich dan ook steeds vaker af in cloudomgevingen, omdat dit de manier is om wereldwijd, bijna als één bedrijf, samen te werken en op tijd mogelijke stagnaties te onderkennen. Gebruiksvriendelijke dashboards, die actief op basis van regels waarschuwen, spelen daar een belangrijke rol bij.

Kostenreductie, door een betere inzet van IT

Binnen de chemische industrie zijn ERP systemen vaak geoutsourcet bij grote wereldwijde IT dienstverleners. Daarmee bestaat er altijd een kans dat er een ‘te grote jas’ wordt aangetrokken. Achteraf blijkt dan dat er onnodig betaald wordt voor functionaliteiten en diensten die niet gebruikt worden. Kostenreductie kan, in de meeste gevallen, gerealiseerd worden door te kiezen voor ERP oplossingen met meer op de branche toegesneden specifieke en modulaire functionaliteit. Daarnaast kan voor veel organisaties een lagere total cost of ownership bereikt worden door gebruik te maken software-as-a-service / cloud oplossingen.

Globalisering, joint ventures en overnames

Hoe meer bedrijven in de chemische industrie internationaal gaan samenwerken of zelfs fuseren, hoe uitdagender het wordt om de verschillende, vaak nog on premise systemen, met elkaar te laten integreren. In veel gevallen kost het een aantal jaren om als één geoliede organisatie te opereren. Vereenvoudiging van de IT infrastructuur door middel van een op moderne technologie gebaseerd cloud platform kan dan een betere oplossing blijken te zijn om voorbereid te zijn op toekomstige samenwerkingen.

Het uitsluiten van veiligheidsrisico’s

Mensenogen zien tegenwoordig minder dan de supergevoelige camera’s die we in de inleiding benoemden. Het geeft aan hoe krachtig IT technologie tegenwoordig is ten opzichte van de mens. Het uitsluiten van risico’s wordt ook gedreven door IT, door het proactief bewaken van installaties met behulp van Enterprise Asset Management systemen.

Een antwoord krijgen op deze uitdagingen?

Infor heeft specifiek voor de Chemische Industrie een unieke propositie ontwikkeld met naast een op de Chemicals sector toegesneden core ERP oplossing tevens modulaire oplossingen voor o.a. PLM (Product Lifecycle Management), EAM (Enterprise Asset Management) en het gebruiksvriendelijk monitoren en managen van de complete supply chain.

Neem hier contact met ons op zodat we samen volop in beweging kunnen gaan voor nog meer innovatie binnen de chemische industrie.

Wij staan klaar voor u !

Opgeslagen onder
  • Asset management
  • Cloud
  • ERP
  • Supply Chain
Sector
  • Chemicals
Product
  • CloudSuite Chemicals
  • Infor EAM
  • Infor PLM for Process
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.