Skip to Content

Kunstuitleen Windesheim officieel van start met V-smart

maart 10, 2015
De kunstcommissie van Christelijke Hogeschool Windesheim heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke eigen collectie opgebouwd. De collectie bevat kunstwerken die zowel in openbare ruimtes worden getoond (de ‘A-collectie’, bestaande uit ongeveer 25 objecten) als werken die door medewerkers kunnen worden geleend (de ‘B-collectie’ bestaande uit ruim 200 objecten). Eind november besloot het College van Bestuur van de hogeschool het beheer van de collectie (inclusief de uitleen ervan) onder te brengen bij het Mediacentrum, de centrale bibliotheek, vanwege de daar aanwezige kennis en ervaring met het documenteren van collecties.

Windesheim

V.l.n.r. Peter van Helsdingen, manager Mediacentrum, Prof. Dr. Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur, en Dr. Jeroen Lutters, lector Didactiek van de kunstvakken (Foto: Wim de Jonge, Mediacentrum Windesheim).

Prof. Dr. Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Christelijke Hogeschool Windesheim, opende de nieuwe Kunstuitleen op 2 maart jl. Medewerkers kunnen vanaf nu op basis van de afbeeldingen een keuze maken en een kunstwerk digitaal via de catalogus reserveren. De kunstwerken mogen alleen binnen Windesheim gebruikt worden, in de eigen werkruimtes. In 2015 worden drie wisselweken georganiseerd, in 2016 en verder zal dat tweejaarlijks gebeuren. De gehele collectie wordt ontsloten in V-smart.

Om het beheer op een overzichtelijke en efficiënte manier uit te kunnen voeren heeft Henriëtte Doornebosch-Heuvink, applicatiebeheerder van het Mediacentrum, samen met Infor in V-smart een aantal aanpassingen gedaan ten behoeve van de kunstcollectie:

1. Aparte bibliografische database

Het belangrijkste voordeel van een aparte database is dat de titels van de kunstwerken niet gaan storen in zoekresultaten van gebruikers van de catalogus van de bibliotheek.

2. Eigen bibliografisch formaat

Dit formaat heeft enerzijds typische velden om kunstwerken te beschrijven, en is anderzijds juist eenvoudiger dan het formaat voor de beschrijving van boeken en ander (schriftelijk) materiaal.

Formaat kunstuitleen

3. Specifieke indexen

Windesheim gebruikt de volgende indexen:

  1. Alle woorden
  2. Techniek
  3. Titel of woord uit titel
  4. Nummer
  5. Kunstenaar

4. Eigen code(s) voor aard van het werk

De aard van het werk regelt de uitleenbaarheid, de uitleentermijn, het al of niet kunnen of mogen reserveren, enzovoort.

5. Eigen authoritydatabases

Voor de kunstcollectie heeft Windesheim een authoritydatabase aangemaakt voor het beheer van de namen van de kunstenaars. Dit verloopt op ongeveer dezelfde manier als voor de schrijvers van boeken.

De collectie is te raadplegen via http://vubis.windesheim.nl/

Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.