Skip to Content

Links met de buitenwereld

mei 31, 2021

Bibliotheken werken zelden puur op zichzelf: ze zijn meestal verbonden in een netwerk, ze hebben partners of ze nemen deel aan oplossingen (collecties, catalogi van [vakbonden,…) die elders worden onderhouden. Daarom moeten ze regelmatig gegevens uitwisselen. Deze behoefte bestaat in alle bibliotheken. Om deze behoefte te realiseren, ondersteunen we een breed scala aan protocollen, standaarden en koppelingen.

Openheid / Koppelingen met de externe wereld

Alle producten uit onze portfolio zijn “open”. Hierna volgen een aantal voorbeelden, waarbij we een onderscheid maken tussen “anderen in ons” en “wij in anderen” en waarbij we focussen op functionaliteit en niet op techniek (dit laatste wordt doorgaans gerealiseerd met API’s op basis van JSON of XML):

 • V-smart “andere in ons”: Swift, MARCXML, harvesting (OAI-PMH client), flexibele bibliografische / exemplaar-import, eIK, LDAP / ADFS, KB e-books, Zoek-API (KB), EDI, ILL… en vele andere
 • V-smart “wij in andere”: harvesting (OAI-PMH server), flexibele bibliografische / exemplaar-export, zoek-API (Infor), export van financiële uitleendata naar andere systemen, EDI, ILL
 • Iguana “andere in ons”: Twitter Tweet widget, Google Maps widget, Content-API (obsolete), KB e-books, Dilicom, Overdrive, … en vele andere
 • Iguana “wij in andere”: API’s / IguanaXgateway, RSS Feeds voor nieuwe items
 • V-link “andere in ons”: KBART, Google Scholar (ophalen metadata)
 • V-link “wij in andere”: OpenURL, XML API, Google Scholar, OAI-PMH, PubMed en CrossRef (DOI) (de laatste drie voor het ophalen van metadata)
 • V-insight / V-eyeQ “ander in ons”: Google Maps widget, GoodReads widget
 • Open V-insight: data uit om het even welke bron in V-insight
 • Koppelingen met speech readers en “vergroot en voorlees”-software (JAWS, ZoomText, NVDA)
 • Koppeling met GGC/Worldshare
 • Koppeling met e-mail marketing (Webpower)
 • ODBC-koppeling (read-only)
 • SSO (LDAP, ADFS, …)

Opgelet! Deze lijst bevat een aantal mogelijkheden van de oplossingen. De lijst is niet-exhaustief. Met sommige oplossingen gaan extra kosten gepaard.


Een voorbeeld-koppeling: CRM

Er zijn, op hoofdlijnen, twee mogelijke types CRM-integratie (Customer Relationship Management).

CRM wordt ondersteund:

 • binnen V-smart

V-smart biedt de mogelijkheid gegevens op te slaan over o.a. bezoeken, brieven, mails, telefoontjes met bijv. wensen, klachten, vragen, aanwezigheid, e.a. Dit voorziet ook in de mogelijkheid “triggers” te definiëren voor zowel de persoon die “toeziet” op een taak als voor de persoon die de volgende deeltaak moet uitvoeren (een voorbeeld van een dergelijke “trigger” is bijvoorbeeld “waarschuw mij 1 dag voor de verloopdatum”).

V-smart beschikt over een centraal, betrouwbaar en robuust klantenbestand dat ook geschikt is voor het opslaan van bijvoorbeeld prospects (bijv. met aparte categorie(ën), zodat aparte mailingen kunnen worden uitgevoerd

Het V-smart-klantenbestand beschikt over diverse mogelijkheden om data-kwaliteit en -integriteit te bewaken en is flexibel en aanpasbaar: u geeft aan welke velden u gebruikt. Noteer hierbij dat de applicatie GDPR/AVG-compatibel is.

De bouwstenen van onze oplossing zijn voor de vermelde onderdelen:

 • website: Iguana
 • bezoekers: V-smart Contactbeheer
 • mensen die een lezing bijwonen: V-smart Contactbeheer
 • nieuwsbrieven: Iguana nieuwsbrieven
 • potentiële klanten: V-smart
 • analyse: V-insight.
 • integratie met externe CRM-applicaties

Infor heeft ruime ervaring betreffende koppelingen met CRM-systemen, bijvoorbeeld met Salesforce (Bibliotheekservice Passend Lezen) en met Microsoft Dynamics (Openbare Bibliotheek Amsterdam).

Naast het beheer binnen V-smart zijn er dus ook de genoemde koppelingen met externe CRM-applicaties. De werkwijze hierbij is doorgaans als volgt:

 1. export en synchronisatie van (niet-specifieke) gegevens uit V-smart
 2. import in de externe CRM-applicatie
 3. beheer in de externe CRM-applicatie
 4. voor details zijn er deeplinks vanuit de externe CRM-applicatie naar het klantenbeheer in V-smart.

Een schermvoorbeeld van SalesForce.com (de voornaamste deeplink is de button “Open Borrower in V-Smart”) - diverse elementen zijn om privacyredenen aanzienlijk gewijzigd:


Standaarden en normen

Standaarden en normen die worden ondersteund zijn o.a.:

 • Marc21 (Marc21/B, Marc21/A, Marc21/C, Marc21/H, Z39.71)
 • UniMarc (UniMarc/B, UniMarc/A, UniMarc/H)
 • Andere metadataformaten (CDWA, ISAD(G), DC, CHIN, ...)
 • Import / export (MarcXchange, MarcXML, ISO2709, DC-XML, RIS, RSS, ...)
 • Ontsluiting & harvesting (Z39.50, SRU, OAI-PMH, OUF)
 • DHZ (SIP2, SIP2 over HTTPS, NCIP)
 • Andere - bibliotheek (OpenURL, DOI, …)
 • Andere - IT (UNICODE, XML, SOAP, JSON, REST, …)

Uiteraard maakt de ondersteuning van deze standaarden vele koppelingen mogelijk. Het meest verhelderende voorbeeld is waarschijnlijk het SIP2-protocol, dat gebruikt wordt ter ondersteuning van lendomaten (uitlenen, innemen), betaalstations, reserveringssystemen en sorteerrobotten. Operationeel zijn koppelingen met

 • 3M
 • KnoTech
 • NEDAP Librix
 • AutoCheck
 • HSBIB
 • Axiel
 • Biblioteca
 • I-Track
 • Libramation
 • Intellident
 • BeeSmart
 • Xafax
 • EastBridge

e.a.

Opgeslagen onder
 • Libraries
Product
 • Library and Information Systems
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.