Skip to Content

PNB: E-boeken beheren in V-smart

oktober 14, 2014

Zowel Bibnet (Vlaanderen) als bibliotheek.nl (Nederland) hebben initiatieven opgestart om e-boeken uit te lenen via de bibliotheek. Beide systemen bieden een selectie van e-boeken aan (bij bibliotheek.nl zijn dat bijna 6.000 titels), die met vereenvoudigde uitleenregels buiten de bibliotheektoepassing worden aangeboden. Bij beide systemen wordt er vanuit het catalogusportaal doorgelinkt naar het e-boekenportaal. Beide checken lidmaatschap bij een bibliotheek alvorens toegang tot de e-boeken te verlenen.


Deze opzet levert nogal wat beperkingen op:


• Hoe komt de bibliotheek aan uitleenstatistieken? Welke handelingen moet ze treffen om ze geïntegreerd te krijgen (zowel cijfers van papieren boeken als van e-boeken)?


• Een lener wil een volledige uitleengeschiedenis kunnen raadplegen (zowel van papieren als van e-boeken).


• In dit model zijn geen afwijkende uitleenregels mogelijk (bijv. 30 cent per uitlening). Er is ook geen verleng- of reserveermogelijkheid.


• Voor performance-indicatoren zijn er opnieuw twee gescheiden systemen.


PNB

PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) is een Frans open platform dat berust op een samenwerking tussen uitgevers, E-distributeurs, boekhandels, websitebouwers, Centre National du Livre / Dilicom en openbare bibliotheken. PNB toont dat het wel geïntegreerd kan en dat alle partijen (dus ook de lokale boekhandel) kunnen participeren in de uitleen van e-boeken door de bibliotheek.


Dilicom faciliteert voor de Franse bibliotheken:


• Het bestelproces van e-boeken via de boekhandelaars;
• De recuperatie van metadata van de e-boeken;
• De consultatie van e-boeken door de eindgebruiker (afhankelijk van de uitgever): via download (beperkt in de tijd) of via streaming.


In V-smart worden de e-boeken binnengehaald via Onix (uitwisselformaat uit de uitgeverswereld). Bibliotheken kunnen alle of een selectie van titels importeren. In de beschrijvingen zit de link naar de e-boeken.
Wanneer een lener een e-boek wenst te ontlenen vraagt Iguana toestemming aan V-smart. Is de lener ok (niet geblokeerd, ingeschreven enz.) dan stuurt Iguana een aanvraag naar Dilicom voor streamen of uitlenen van het e-boek. Indien de transactie slaagt, dan wordt die geregistreerd in V-smart als uitlening. Alle uitleentransacties worden in de leners- en uitleentransactiefiles bijgehouden. Het uitgeleende e-boek heeft een vervaldatum. Daarna is deze niet meer leesbaar (DRM).


Oproep aan bibnet en bibliotheek.nl


Onze klanten hebben gekozen voor V-smart om geïntegreerd (uitleen-) transacties te beheren en te meten en sommigen voor Iguana als portal.


Infor vraagt dan ook aan beide overheden om hun oplossing ‘open’ te stellen voor harvesting, uitleenstatistieken, -historiek en performance-indicatoren.


https://dilicom-prod.centprod.com/documents/307-PNB_Presentation_V0201.pdf


Filip Trenson


sales manager benelux
filip.trenson@infor.com

Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.