Skip to Content

RDA en V-smart 3.0

juni 13, 2014

RDA (Resource Description and Access) is een vrij nieuwe internationale catalogiseerstandaard voor de beschrijving van boeken en andere dragers, zoals kunstobjecten, puzzels, digitale bestanden, enz
RDA is relevant voor bibliotheken, musea en archieven. RDA is de opvolger van de Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (AACR2), de huidige catalografische norm voor Engelstalige bibliotheken. Het is ook de opvolger van de Nederlands(talige) catalogusregels van de FOBID.
Infor heeft ervoor gezorgd dat in het Smart-formaat ruimte is om aspecten van RDA een goede plek te geven. Het omvat vooral enkele toevoegingen aan het formaat, indexen, relatiecodes en authorities (onder andere de toevoeging van de velden inhoud, medium en drager). U kan van deze aanpassingen gebruik maken als onderdeel van V-smart 3.0.
De aanpassing werd ontwikkeld om records vanuit de GGC (het Nederlands centraal systeem voor gemeenschappelijk catalogiseren, zie http://develop.pica.nl:2002/?id=104&ln=nl&p=y ) en NBD/Biblion integraal op te halen naar catalogi met Smart-formaat.

Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.