Supply chain en cloud - een logische combinatie

augustus 24, 2020

Traditioneel waren de supply chains lokaal en gemakkelijk te beheren op dat lokale niveau. Gedetailleerde kennis werd in silo's bewaard. Bedrijven konden dit beheren omdat het lokaal was. Dat gaat niet meer op.

In de afgelopen twee decennia zijn de supply chains internationaler, geavanceerder en complexer geworden. Toch werd de effectieve samenwerking in de supply chain, laat staan het consistente beheer ervan, belemmerd door die traditionele interne silo's. Dit werd nog verergerd door het ontbreken van een allesomvattend inzicht (wat sommigen een netwerk noemen).

Meerdere onderdelen vormen de supply chain, die loopt van elke oorspronkelijke bestelling tot en met de uiteindelijke levering, betaling en oplevering. Een voorbeeld: er wordt aangenomen dat 80% van de gegevens over een supply chain buiten de meeste ondernemingen wordt bewaard. Het is in feite opgesloten in de systemen van de partners in de supply chain. Het gevolg is dat veel bedrijven "blind" werken.

Een organisatie met dergelijke supply chains moet begrijpen wat er buiten het eigen bedrijf gebeurt. Dat is de reden waarom supply chains en cloud een logische combinatie zijn. De vraag is wat we moeten doen.

Allereerst: zie het grote geheel

Cloud computing maakt de zichtbaarheid en het gebruik van informatie in de hele supply chain mogelijk. Als het goed wordt gebruikt, wordt het een gedeelde tool die zowel wereldwijd beschikbaar als schaalbaar is. Oplossingen die zijn gebouwd met een cloudbenadering maken netwerking mogelijk - waaraan alle geautoriseerde personen parallel kunnen deelnemen.

Deze supply chain-context biedt kansen voor iedereen. Van de oorspronkelijke afnemer en leverancier tot alle relevante tussenpersonen (verladers, agenten, douane, belastingdienst, etc.) Zij kunnen zien wat er gebeurt, wanneer en waar.

Dit benadrukt op zijn beurt de twee primaire aspecten van het grote geheel: zichtbaarheid en planning:

 • Zichtbaarheid betekent dat realtime acties mogelijk worden; wanneer supply chains interactief worden, brengen ze een grotere dynamiek met zich mee en verbeteren en beveiligen ze de handelsomgeving.
 • Planning maakt gegevensanalyse mogelijk die geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt, verbeteringen versnelt en de mogelijkheden om bestaande processen te stroomlijnen en te innoveren voor de toekomst uitbreidt.

Dat gezegd hebbende, is er één belangrijk punt dat vooraf moet worden benadrukt. Niet alles in een supply chain is gebaat bij de onmiddellijke invoering van op de cloud gebaseerd supply chain management. Een voorbeeld: complexe of unieke processen die zeer specifieke activiteiten vereisen, zijn in eerste instantie waarschijnlijk geen goede kandidaten. In plaats daarvan moet elke onderneming kiezen waar de grotere positieve effecten zich zullen voordoen, wat niet noodzakelijkerwijs in de onderneming zelf ligt: soms kan de grotere impact voortkomen uit een actie die een deelnemende partner onderneemt. Inzicht in het grote geheel zou dit duidelijker moeten maken.

Ten tweede: beslis waar de meest directe positieve effecten kunnen optreden.

In de meeste ondernemingen zou een relatief beperkt aantal initiële bedrijfsactiviteiten de meeste aandacht moeten trekken. Deze omvatten waarschijnlijk:

 • supply chain-planning
 • aankoop/inkoop
 • logistiek
 • betalingsverwerking (inclusief handelsfinanciering)

Door het mogelijk maken van een netwerkeffect via de cloud, door het delen van informatie met alle deelnemers in elke specifieke supply chain, zullen ondernemingen optimalisaties 'over' (of voorbij) individuele functies of silo's identificeren. In plaats van beperkt te worden door deze functies/silo's, bieden zichtbaarheid en planning mogelijkheden voor samenwerking en innovatie. Op basis hiervan wordt het mogelijk om wederzijdse efficiëntie en voordelen te identificeren - gemeten in tijd of kostenreducties.

Één manier om hierover na te denken is om een supply chain in de cloud vanuit vier invalshoeken te bekijken:

 • de individuele transactie
 • de uit de samenvoeging van deze transacties afgeleide analyses
 • de inzichten en het verkregen managementbewustzijn uit de analyses
 • bewijs van naleving van de regelgeving en andere voorschriften

De individuele transactie is waar de meeste supply chain-specialisten zich op richten. Transacties zijn immers de levensader van een supply chain. Dashboards, waarschuwingen en zichtbaarheid verbeteren de executie. Maar de analytische dimensies zijn waar een dieper begrip ontstaat van de bredere bedrijfsomgeving waarbinnen elke transactie bestaat.

Als bedrijven de onderlinge verbindingen kunnen begrijpen (zowel over de silo's intern als over het hele supply chain netwerk, mogelijk gemaakt door een cloudbenadering), dan worden verbeteringen mogelijk: Het hele (niet silospecifieke) supply chain netwerk wordt beschikbaar voor pro-actief beheer. Het kan zo eenvoudig zijn als het goedkeuren van leveranciers (om fraude en/of reputatierisico's te voorkomen) tot en met het optimaliseren van de inkoop. Het wordt echter wel gemeten - in efficiëntie of kostenreductie of verbeterde samenwerking met partners.

Ten derde: focus op de cloud mechanismen die Supply Chain Management toegankelijk maken

Ten slotte, na te hebben beoordeeld waar de meest directe positieve effecten mogelijk zijn, wordt het tijd om de deelnemers aan de supply chain van een onderneming kennis te laten maken met de voordelen van de cloud, te beginnen met de individuele transacties. Ondanks de conceptuele eenvoud die inherent is aan het feit dat een cloud een tool is voor de supply chain, bestaat er echter een complexe set van interacties tussen de vele deelnemers (in een supply chain). Deze moeten worden besproken, want ze kunnen jurisdicties en aanvaarde methoden overschrijden om tot een wederzijds voordeel te komen:

 • duidelijkheid over de definitie en toewijzing van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • overeenkomen van verantwoordingsplicht in nationale, regionale of wereldwijde omstandigheden (wettelijke kaders en nalevingsregelingen niet uitgezonderd)
 • de vaststelling van een vorm van transparantie die betrekking heeft op zorgvuldigheid, veiligheid en risicobeheersing
 • Service Level Agreement om het vertrouwen tussen de deelnemers te ondersteunen
 • vaststelling van procedures voor samenwerking
 • het aanpakken van opleiding en gebrek aan bewustzijn

Een belangrijk onderliggend thema van dit alles is de behoefte aan constante zekerheid. In eerste instantie kan een dergelijke waarborg weliswaar dienen om bestaande processen in stand te houden, maar het inzicht in deze laatste moet vervolgens worden benut om een kader te creëren waarin een 'supply chain-in-the-cloud' nieuwe manieren van samenwerking tussen de deelnemers mogelijk maakt.

Conclusie

Voor velen is cloud computing alleen voor interne systemen. Voor modern supply chain management zou dit niet zo moeten zijn. Een heldere aanpak ziet in plaats daarvan cloud als een manier om supply chains inzichtelijk te maken, veranderingen snel door te voeren en voordelen voor iedereen te bieden - van het lokaliseren van zendingen tot het verbeteren van voorraadbeheer en het mogelijk maken van samenwerking en het faciliteren van een steeds grotere verbeteringscyclus.

Wanneer de informatie van de supply chain zich in een cloud bevindt, beschikken ondernemingen over informatie:

 • niet alleen voor alle betrokken partijen (van klant tot leverancier en de tussenpersonen daartussen)
 • maar ook voor het management

Supply chain in de cloud zou net zo goed over transparantie moeten gaan als over de ervaring van elke klant. Klanten verwachten te horen hoe, wanneer en waar hun goederen worden geleverd. Leveranciers willen hetzelfde, vanaf het begin van de transactie tot aan de productie, de levering en de betaling.

Als het in de supply chain gaat om het complexe samenspel van orders, logistiek, financiering en meer, dan zorgt de cloud voor het netwerk en de informatie. Supply chains en de cloud zijn dan ook een logische combinatie. Er zijn dan ook weinig redenen om niet te kiezen voor een cloudbenadering in een supply chain.

Enterprise Times heeft een door SG Analytics uitgevoerde enquête opgesteld waarin een reeks vragen wordt gesteld over de manier waarop fabrikanten de overstap naar cloudtechnologie willen maken. De enquête staat open voor Europese respondenten in leidinggevende functies. De antwoorden zijn anoniem. Vul de enquête in.

Opgeslagen onder
 • Cloud
Product
 • CloudSuite
 • Supply Chain Visibility
Regio
 • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.