Skip to Content

V@school live in Middelburg

april 29, 2014
Op 17 april 2014 nam Marjolijn Bergmann, de vrouw van de burgemeester, in aanwezigheid van alle leerlingen, het schoolteam en vertegenwoordigers van de Bibliotheek het schoolbibliotheeksysteem V@school officieel in gebruik. Daarmee maakt Archipelschool de Uilenburch in Middelburg als eerste school in Nederland gebruik van het volledige systeem. En hiermee maken bibliotheek en school samen werk van ‘Meer lezen, beter in taal’!

V@school

V@school is één van de opvolgers voor Educat-B, het schoolbibliotheeksysteem dat al jaren door honderden scholen wordt gebruikt. Het systeem sluit volledig aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen; een generatie die opgroeit met digitale media en internet. Leerlingen kunnen in V@school zoeken naar boeken en andere materialen in de schoolbibliotheek en in de Zeeuwse Bibliotheken. Het systeem biedt zoekresultaten aan die passen bij de leeftijd en het leesniveau van de leerlingen. Zo ontdekken de leerlingen zelf niet alleen leuke boeken, maar ook betrouwbare informatie op internet, die relevant is voor spreekbeurten, werkstukken of projecten.

Zeeuwse Bibliotheek nauw betrokken bij de ontwikkeling

De Onderwijsbibliotheekdienst, de Vubis-helpdesk en de Catalogusafdeling van de Zeeuwse Bibliotheek zijn, onder aansturing van projectleider Anneke Dingemanse, nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van V@school. Samen met de leverancier Infor en een aantal grote bibliotheekorganisaties in Nederland is hard gewerkt aan de definitieve versie zoals die nu in Middelburg is gelanceerd. Na de Uilenburch zullen meer scholen met V@school gaan werken.

Uilenburch 026

Opgeslagen onder
  • Libraries
Product
  • Library and Information Systems
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.