Skip to Content

Waarde creatie in de gezondheidszorg door middel van een healthcare platform in plaats van een ERP systeem

augustus 23, 2021 Door Berny Harink


Status quo

Elke gezondheidszorgorganisatie over de hele wereld streeft ernaar om consistent goede behandelingsresultaten te leveren. Bij het nastreven van die missie hebben vele zorgorganisaties hun klinische activiteiten uitgebreid met complete chirurgische suites, ultramoderne medische apparatuur en geformaliseerde behandelingen met geavanceerde elektronische patiëntendossiers (EPD-systemen).

Helaas gaan achter deze glanzende uiterlijkheden vaak tekortkomingen schuil in de uitvoering van de dienstverlening. Versnipperde bedrijfsactiviteiten maken de uitvoering en levering van zorg onnodig verspillend, duur en onpersoonlijk.

Voor de bedrijfsvoering van de gezondheidszorg vertrouwen veel gezondheidssystemen vandaag op verouderde en of versnipperde systemen en inrichting van enterprise resource planning (ERP-systemen). Voor ontbrekende functionaliteit worden suboptimale puntoplossingen geïmplementeerd voor bijvoorbeeld planning, inkoop, voorraadbeheer, verkoop, marketing, financiën, human resources en andere ERP-functies. Hierdoor geven al deze oplossingen slechts gedeeltelijk inzicht in de zorgprestaties en worden kansen op optimalisaties en synergie tussen bedrijfsfuncties en klinische functies gemist.

De kracht van een platform

In alle sectoren ontwikkelen bedrijfsmodellen en IT architectuur zich naar Amazon-achtige platformen, die digitaal verbonden zijn om scherp geprijsde producten en diensten te leveren, deze producten en diensten zijn precies afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de klant.

Deze platformbedrijven richten zich volledig op output, niet op eigendom en productie-controle. De kunst van het managen van dergelijke platformen bestaat uit het organiseren van de eigen en gecontracteerde activiteiten met partners, zodat klanten de passende producten en diensten kunnen afnemen, tegen concurrerende prijzen. De juiste formule van het product of dienst is hierbij de sleutelfactor voor succes op de markt.

Voor de platformbedrijven is het belangrijk dat hun operationele en bedrijfsondersteunende activiteiten naadloos integreren. Hierdoor ontstaat betere real-time besluitvorming, efficiënte allocatie van middelen en voortdurende focus op verbeteringen. Het integreren van financiën, human capital management, supply chain en andere ERP-functies met de bedrijfsvoering staat aan de basis voor realisatie van verbeterde output.

De toekomst van de gezondheidszorg ligt dan ook bij de bedrijven die hun klinische en bedrijfsactiviteiten integreren binnen hun platform om de levering van zorg op de juiste waarde te kunnen baseren. Net zoals alle andere succesvolle platformbedrijven, zullen ook succesvolle platformbedrijven in de gezondheidszorg, die werken met diepgaande, interoperabele datasystemen, de juiste balans vinden tussen mensen en technologie. En marktaandeel winnen door een tevreden zorgconsument.

Het is tijd om ERP-silo's te verlaten

Legacy ERP-systemen werken niet voor platformbedrijven. De meeste gezondheidsorganisaties beheren kritische ERP-functies in functionele silo's met smalle focus op functionaliteit. Financiën zorgt voor grootboek en rapportages. HR verzorgd talent management. Supply chain organiseert de inkoop.

Zelfs wanneer deze functionele silo’s worden uitgebreid met functies, missen traditionele ERP-oplossingen en inrichtingen de kracht aan transformatie om te kunnen voldoen aan de vraag van consumenten naar on-demand, transparante, betaalbare, handige en gepersonaliseerde gezondheidszorgdiensten. Gelukkig is er een nieuw ERP-paradigma om te helpen. Het ERP-healthcare platform integreren met bestaande klinische systemen zodat revolutionaire zorgdiensten geleverd kunnen worden.

Weg met het oude, over naar het nieuwe

Dus, stap uit de vermoeiende ERP-silo's en stap over naar samenhangende business platforms. ERP moet een strategisch hulpmiddel zijn binnen zorgorganisaties. Alleen door brede en diepe procesfunctionaliteit te bieden, geïntegreerd met EPD's, kunnen gezondheidssystemen artificial intelligence en machine learning toepassingen creëren tussen klinische en bedrijfsvoerings-activiteiten.
Volledig geïntegreerde EPD- en ERP-platformen creëren nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld nauwkeurigere gebruiksmeting voor verlaging van voorraadniveaus wat het klinisch personeel in staat stelt zich te concentreren op patiëntenzorg in plaats van het uitvoeren van voorraadactiviteiten. Door het synchroniseren van het EPD en ERP-platforms en het elimineren of automatiseren van oude handmatige processen, vergroot de algehele productiviteit.

In alle moderne organisaties streven softwaresystemen er naar om de menselijke prestaties te verbeteren, niet om er afbreuk aan te doen. Gezondheidszorg organisaties doen niet anders, maar de dominantie van klinische systemen overschaduwt vaak de effectiviteit van moderne bedrijfsvoeringssoftware. De status quo biedt aanzienlijke ruimte voor verbetering.

Zorgorganisaties hebben zwaar geïnvesteerd in EPD's om betere, meer consistente behandelingsresultaten te behalen. Kwaliteit en uitkomsten zijn de hoekstenen van de klinische bedrijfsvoering. Betrokken patiënten en artsen werken samen om de juiste diagnoses en de juiste behandelingen te vinden om de beste resultaten te bereiken. Tegelijkertijd moeten zorgorganisaties zich focussen op facturatie van de behandelingen die zij bieden om de bedrijfsvoering in stand te houden.

De mogelijkheden om betere resultaten te bereiken via op elkaar afgestemde klinische en bedrijfsvoeringsplatforms zijn eindeloos, zoals bijvoorbeeld:

  • Het creëren van begrijpelijke en transparante behandelplannen voor patiënten en families
  • Vermindering van het verloop onder clinici door gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde risico-indicatoren en ondersteuning van continue professionele betrokkenheid
  • Klinische en bedrijfsanalyses toepassen om holistische, real-time besluitvorming te ondersteunen
  • Het verminderen van de uitvaltijd van apparatuur, het beschermen van inkomsten en het verbeteren van de ervaring van de patiënt
  • Preciezere kostengegevens gebruiken om op waarde gebaseerde onderhandelingen met zorgverzekeraars te ondersteunen

De volgende grote sprong voorwaarts in de gezondheidszorg

Het goede nieuws is dat zorgorganisaties deze transformatie niet in hun eentje hoeven te creëren of te organiseren. Ze kunnen een beroep doen op strategische partners zoals Infor. Door zich te concentreren op output en het bij elkaar brengen van toepassingen via interoperabele gegevensuitwisseling, zijn gezondheidszorgorganisaties in staat om betere, meer gepersonaliseerde diensten te leveren aan patiënten.

Berny Harink
Solution Consultant Healthcare (EMEA-region)
Infor

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Door op "Verzenden" te klikken, gaat u ermee akkoord dat Infor uw persoonlijke gegevens die u in het bovenstaande formulier hebt ingevuld, verwerkt om met u als onze potentiële of huidige klant te communiceren, zoals beschreven in ons privacybeleid.