Skip to Content

Wat is er in het licht van de huidige crisis voor fabrikanten veranderd?

augustus 3, 2020

De huidige crisis heeft waarschijnlijk de belangrijkste impact op de omstandigheden voor fabrikanten sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze keer is de oorlog gericht tegen een verraderlijke ziekte die bijna zonder onderscheid over de hele wereld levens eist. Nu de wereld worstelt om de verlamming die de economieën de afgelopen weken in haar greep hield, weg te nemen, liggen er veel uitdagingen in het verschiet. Overal ter wereld vinden er existentiële veranderingen plaats, zowel in de industrie als in het privéleven. Deze zullen zich in de toekomst blijven ontwikkelen en zullen waarschijnlijk niet terugkeren naar dezelfde status als voor de pandemie.

Wat gaat er veranderen voor fabrikanten en wat kunnen ze eraan doen? Eén ding is zeker; de winnaars zullen diegenen zijn die het meeste voordeel halen uit de manier waarop hun mensen en technologie met elkaar samenwerken.

Een recent rapport van McKinsey noemt vier factoren die de volgende fase van de gang van zaken vormgeven:

  • Metamorfose van de vraag: Lagere consumptieniveaus en een verschuiving naar online verkoop.
  • Een veranderd personeelsbestand: Werknemers zullen meer flexibiliteit en werken op afstand eisen, vooral voor kantoorbanen.
  • Onzekerheid over de regelgeving: Nationale economieën zijn de belangrijkste zorg voor veel regeringen; dit kan gevolgen hebben voor de handel en de naleving van de regelgeving in de verschillende sectoren.
  • Inzicht in het virus: Er is al een verscheidenheid aan social distancing aanbevelingen. Veel is nog steeds niet bekend over het virus, zelfs niet of er een vaccin zal komen.

De verschuiving naar online heeft de globalisering van veel diensten mogelijk gemaakt, maar protectionisme en reshoring komen ook voor. Japan, Australië en de VS hebben al stimuleringspakketten geïntroduceerd om de productie vanuit China weer binnen de nationale grenzen te brengen. De economische voordelen van deze verandering zijn moeilijk met enige nauwkeurigheid te berekenen. Zijn die voordelen op de lange termijn economisch houdbaar, met nog steeds verschillen in arbeidskosten in de tijgereconomieën?

McKinsey stelt ook dat organisaties moeten overstappen van evidence-based naar hypotheses-based besluitvorming. Evidence-based beslissingen zijn nog steeds cruciaal, maar met zo veel wegen vooruit zullen bedrijven een hoger niveau van agility moeten bereiken.

Social distancing, hoewel deze verschilt per land en zelfs binnen landen, zal de manier waarop mensen werken veranderen, mogelijk voor altijd. Sommige van deze veranderingen zijn gunstig voor de balans tussen het werk en privéleven van werknemers. Voor werknemers die thuis kunnen werken, is de extra privétijd die wordt gewonnen in sommige gevallen aanzienlijk.

De productie industrie is veranderd

In tegenstelling tot verschillende andere industrieën zijn sommige fabrikanten alweer aan het werk en leren ze met het nieuwe normaal omgaan. Hieronder vallen ook fabrikanten van medische hulpmiddelen en anderen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. Deze fabrikanten zijn al bezig de uitdagingen te overwinnen die door de pandemie zijn ontstaan. De uitdagingen liggen zowel binnen als buiten de organisatie. Ze omvatten veranderingen die gevolgen hebben voor mensen en processen, en bedrijven wenden zich steeds vaker tot technologische oplossingen om veel van deze problemen op te lossen.

Mensen

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat de terugkeer naar het werk op een veilige en conforme werkplek plaatsvindt. Meer kantoormedewerkers zullen vanuit huis werken. Dat betekent meer apparatuur in die huizen. Organisaties zullen ervoor moeten zorgen dat de processen om die apparatuur te controleren, te beveiligen en effectief te beheren, aanwezig zijn. IT-teams moeten zich erop instellen om deze veranderingen te ondersteunen. De grenzen tussen bedrijfsapparatuur en BYOD vervagen. Beide moeten effectief worden beheerd, in ieder geval vanuit een veiligheidsperspectief.

Daarnaast kan het nodig zijn dat organisaties technologie introduceren, zoals touchless entry-systemen met biometrische systemen en functionaliteit voor het testen van de lichaamstemperatuur. Kantoren zullen ook opnieuw moeten worden ingericht en regelmatig moeten worden schoongemaakt voor het nieuwe normaal. Cloud-based technologie stelt mensen in staat om overal en altijd te werken. Doordat de lockdowns met tussenpozen blijven bestaan, kunnen mensen blijven werken.

Op de productievloer zullen de productielijnen moeten worden aangepast om ervoor te zorgen dat ook de richtlijnen voor social distancing kunnen worden nageleefd. Met minder menselijk toezicht wordt het belang van het IoT dat gegevens aan Enterprise Asset Management-systemen doorgeeft, nog groter.

Er is ook een uitdaging op het gebied van resource management. In China introduceren fabrikanten die geconfronteerd worden met social distancing meerdere diensten om de dagelijkse productieniveaus op een vergelijkbaar niveau te houden als die van de dichtbevolkte fabrieksvloeren. Dit vergroot het belang van voorspellend onderhoud, iets wat Enterprise Asset Management kan oplossen. Het verhoogt ook de behoefte aan cross-training voor werknemers, omdat essentiële werknemers niet meer dan één enkele dienst kunnen werken. Learning Management Systemen kunnen hierop een antwoord bieden.

Buiten de organisatie zijn de koopgewoonten veranderd. Fabrikanten moeten nieuwe wegen naar de markt ontwikkelen. Als de detailhandel in verval is, is e-commerce nu een cruciaal kanaal. Een ander McKinsey-rapport benadrukte dat modemerken die de pandemie beter doorstaan, al op een digitaal traject zitten en ze maken gebruik van eCommerce om dit te bereiken.

Een andere overweging is servitisatie, waarbij fabrikanten de resultaten als een dienst aanbieden in plaats van als een fysiek product en er traditionele diensten bovenop aanbrengen, bijvoorbeeld door te betalen voor het aantal eenheden dat door een machine wordt geproduceerd in plaats van de machine zelf. Als een lager verbruik de norm wordt, zullen fabrikanten moeten overwegen om aanvullende diensten te verlenen die ze kunnen gebruiken om terug te keren naar het niveau van de inkomsten van vóór de pandemie.

Processen

Processen, zowel intern als extern, zijn in ontwikkeling. Human Capital Management (HCM) werkwijzen hebben een grotere efficiëntie nodig. Ze moeten zeker gedigitaliseerd worden met een versnipperd personeelsbestand. Fabrikanten kunnen niet langer vertrouwen op systemen die gebaseerd zijn op papier.

Misschien wel de belangrijkste impact van COVID-19 is de impact op de supply chain. COVID-19 brengt nog meer onzekerheid in de internationale supply chains. Fabrikanten zullen het inzicht in waar de goederen zich bevinden moeten verbeteren. Ze zullen volledig geïntegreerde processen nodig hebben rond planning, rapportage, inkoop, opslag en prioritering. Het antwoord is niet één enkele monolithische ERP-oplossing, maar een geïntegreerde hybride architectuur die fouten vermindert en de efficiëntie verhoogt.

Supply Chains zullen waarschijnlijk breder, dynamischer en complexer worden. De regelgeving zal waarschijnlijk veranderen en alleen cloud-based systemen kunnen de vereiste flexibiliteit bieden. Deze systemen moeten ook de zichtbaarheid van de informatie bij de leveranciers zelf vergroten. Fabrikanten zullen technologieën voor de supply chain moeten invoeren die de huidige en toekomstige veranderingen aankunnen.

Is technologie het antwoord

Het resultaat zal waarschijnlijk zijn dat de fabrikanten meer gebruik zullen maken van cloud-based technologie. Het gaat niet alleen om software zoals Enterprise Resource Management, Enterprise Asset Management, Workforce Management en eCommerce oplossingen. Fabrikanten zullen Robotica en Cobotica (een samenwerkingsverband tussen een mens en een robot) op de werkvloer moeten heroverwegen. Het IoT kan ook helpen om zowel de efficiëntie binnen een EAM-oplossing als de toekomstige inkomsten te verhogen.

Naarmate fabrikanten meer databeginnen te verzamelen en te bezitten, zullen ze de toepassing van AI en Machine learning op deze nieuwe datasets moeten overwegen. De winnaars zullen diegenen zijn die snel de juiste technologieën op het juiste moment omarmen.

Zoals John Boyd geloofde: "De sleutel tot de overwinning is om sneller de juiste beslissingen te kunnen nemen dan het tempo waarin de omgeving zich verandert."

Enterprise Times heeft een door SG Analytics uitgevoerde enquête opgesteld waarin een reeks vragen wordt gesteld over de manier waarop fabrikanten de overstap naar cloudtechnologie willen maken. De enquête staat open voor Europese respondenten in leidinggevende functies. De antwoorden zijn anoniem. Vul de enquête in.

Opgeslagen onder
  • Cloud
  • Manufacturing
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.