Skip to Content

Zijn klinische gegevens bekend bij een voorspellende supply-chain?

mei 9, 2021 Door Jelle Brouwer


Het antwoord op de vraag in de titel is in veel gevallen ‘nee’. Dat komt omdat klinische data van patiënten (nog) onvoldoende wordt uitgewisseld met de business data. Door het ontbreken van de uitwisseling van klinische gegevens met ERP systemen kunnen logistieke bottlenecks ontstaan. In tijden waarbij er sprake is van een grotere druk op IC’s zou dat kunnen betekenen dat er onvoldoende medische apparaten, middelen en materialen aanwezig zijn.

De integratie complexiteit

Extra uitdagend in de zorgsector is dat veel zorgmedewerkers samen verantwoordelijk zijn voor het zorgproces van patiënten. Denk aan ziekenhuizen, huisartsen, regionale specialisten, thuiszorgmedewerkers, apotheken en nog veel meer goedwillende zorgverleners die andere mensen ondersteunen in hun zorgproces. Zorgorganisaties hebben daarom connectiviteit nodig tussen verschillende systemen. Hoewel deze systemen informatie moeten delen, hebben ze vaak verschillende protocollen voor connectiviteit en verschillende formaten voor het opnemen van dezelfde patiënt - of cliëntgegevens.

Als gevolg hiervan kan het duur en complex zijn om al die point-to-point systemen te onderhouden. ICT medewerkers in de zorgsector worden dagelijks belast met dergelijke complexiteiten, waardoor er minder tijd overblijft voor echte innovatie.

Hoe modern is de IT omgeving van de zorgsector in Nederland?

Geloof het of niet, maar voor de uitwisseling van gegevens gebruiken ziekenhuismedewerkers in Nederland nog dagelijks faxapparatuur, bijvoorbeeld voor de uitwisseling van gegevens met huisartsen. Deze faxberichten zijn vertrouwelijke papieren documenten die eenvoudig in handen van onbevoegden kunnen vallen of kwijt kunnen raken. Een ander voorbeeld is dat er door Radiologie afdelingen DVD’s mee gegeven worden van individueel radiologisch beeldmateriaal. De cliënt kan er in veel gevallen niets mee, omdat de DVD-drive in veel gevallen niet meer op de thuislaptop aanwezig is. Het andere ziekenhuis kan er vaak niets mee of vertrouwt het niet. Daarnaast zouden er vragen rondom de privacy gesteld kunnen worden. Recent kwam de GGD in opspraak nadat vaccinatiegegevens van duizenden Nederlanders op straat kwamen te liggen. Van volledige integratie van veilige en toegankelijke medische data is dus geen sprake. De zorg moet persoonlijker, veiliger en slimmer wat onder andere betekent dat elke zorgmedewerker op een veilige manier over exact dezelfde gegevens zou moeten beschikken om juiste diagnoses te kunnen stellen. Dan is er een regisseur nodig. De Ministerraad is net akkoord gegaan met “het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg” en heeft het doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Verwijzend naar de titel zou daaraan toegevoegd kunnen worden dat er maar in een beperkt aantal gevallen voorspellende technologie als Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie gebruikt wordt om de noodzakelijke middelen voor een operatie ook optimaal beschikbaar te hebben. Het goede nieuws is dat veel ziekenhuizen interne innovatieteams kennen om de ICT complexiteiten te verminderen.

Klinische gegevens integraal met alle zorgprocessen verbinden

Infor® Cloverleaf Integration Suite ondersteunt veel zorgprotocollen voor communicatie en heeft de mogelijkheid om berichten te transformeren tussen een groot aantal data industriestandaarden. Cloverleaf fungeert als een gemeenschappelijke hub, of regisseur, waarmee alle systemen communiceren, waardoor er geen kostbaar te onderhouden point-to-point verbindingen meer nodig zijn. Bovendien ondersteunt het systeem standaardvarianten van alle formaten en stelt het gebruikers in staat om aangepaste varianten te maken op basis van wettelijke normen.

Cloverleaf maakt data-interoperabiliteit mogelijk en integratie tussen vele systemen, zowel binnen als buiten de zorgorganisatie. Dat gebeurt door middel van ondersteuning van eigen en traditionele gegevensformaten en protocollen en nieuwere webgebaseerde API-standaarden zoals FHIR. Het wordt gebruikt door een groot aantal ziekenhuizen in Nederland, onder andere om interfaces met het Elektronische PatiëntenDossier te monitoren en zicht te houden op al het in- en uitgaande verkeer. Oude traditionele manieren, zoals fax, om klinische gegevens uit te wisselen behoren daarmee tot het verleden.

Infor CloudSuite Healthcare kan tevens embedded voorspellende technologie als Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie toevoegen om de data-interoperabiliteit dienstbaar te maken voor hoogwaardige zorgprocessen.

Meer weten over wat Infor voor de zorgsector betekent?

Met de Cloverleaf Integratie Suite verbinden we zorgorganisaties met elkaar en stroomlijnen we interoperabiliteit om de resultaten in de zorgsector te verbeteren. Klik voor aanvullende informatie op deze link.

Opgeslagen onder
  • Healthcare
  • Supply Chain
Sector
  • Healthcare
Product
  • CloudSuite Healthcare
Regio
  • EMEA
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.